im. Henryka Zygalskiego

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ

EGZAMINU MATURALNEGO I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

TECHNIKUM ENERGETYCZNE

im. Henryka Zygalskiego

w Poznaniu

PATRONATY

  Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem “MEMORAMUS” 

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

STREFA RODZICA

informacje dla Rodziców i Opiekunów

ZAPOZNAJ SIĘ

z wydarzeniami, komunikatami, planem lekcji.

STREFA UCZNIA

informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

ZAPOZNAJ SIĘ

z planem lekcji, kalendarium, aktywnością Samorządu, godzinami pracy psychologa i pedagoga.

biblioteka

centrum internetowe - czytelnia

ZAPOZNAJ SIĘ

z ofertą biblioteki.

STREFA KANDYDATA

informacje dotyczące rekrutacji

ZAPOZNAJ SIĘ

z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.