im. Henryka Zygalskiego

Przejdź, aby pobrać fotografie.

ZDAWALNOŚĆ TEGOROCZNEGO

EGZAMINU MATURALNEGO

100 %

pobierz galerię zdjęć

DETEKTYWISTYCZNA

NOC ODKRYWCÓW

Zdjęcia zbiorowe.

Spotkanie w budynku Szkoły.

Spotkanie w Auli Politechniki Poznańskiej.

Galerie fotografii.

Spotkanie w Katedrze.

powrót

Osoby zainteresowane profesjonalnym wydrukiem fotografii proszone są o kontakt ze studiem "FOTOMA".

tel. 61 852 65 59

deptak@fotoma.pl

UWAGA!

W związku ze zmianą nazwy szkoły oraz likwidacją XXVI Liceum Ogólnokształcącego, absolwenci LO składają deklaracje maturalne do OKE Poznań na ul. Gronowej 22, zgodnie z procedurami w terminie do końca roku kalendarzowego.

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2017r. SZKOŁA POWRÓCIŁA DO SWEJ HISTORYCZNEJ NAZWY

TECHNIKUM ENERGETYCZNE

Nasza wizja

SZKOŁA Z ENERGIĄ

Jesteśmy Szkołą nowoczesną, tworzącą warunki do pełnego rozwoju ucznia poprzez realizowanie na najwyższym poziomie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych tak, by nasi absolwenci mogli odnaleźć satysfakcjonujące miejsce na rynku pracy oraz własną drogę życiową w poszanowaniu dla tradycji i w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania.

Nasz profil

OFERTA KSZTAŁCENIA

W szkole funkcjonuje wiele sekcji, gdzie możesz realizować się w sporcie, poszerzać swoje pasje techniczne. Przygotowujemy do zdobycia kwalifikacji w zawodach:

  • TECHNIK ELEKTRYK
  • TECHNIK INFORMATYK
  • TECHNIK ELEKTRONIK
  • TECHNIK AUTOMATYK
  • TECHNIK ENERGETYK

PATRONATY

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

STREFA RODZICA

informacje dla Rodziców i Opiekunów

ZAPOZNAJ SIĘ

z wydarzeniami, komunikatami, planem lekcji.

STREFA UCZNIA

informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

ZAPOZNAJ SIĘ

z planem lekcji, kalendarium, aktywnością Samorządu, godzinami pracy psychologa i pedagoga.

biblioteka

centrum internetowe - czytelnia

ZAPOZNAJ SIĘ

z ofertą biblioteki.

STREFA KANDYDATA

informacje dotyczące rekrutacji

ZAPOZNAJ SIĘ

z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TECHNIKUM ENERGETYCZE im. Henryka Zygalskiego
60-594 Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 163
tel./fax 61-841-71-14,
NIP 7811951980 NIP Miasto Poznań 209-00-01-440 REGON 000688284
Sekretariat czynny w godz. 7.30-14.30

TECHNIKUM ENERGETYCZNE● Copyright © 2017. All Rights Reserved. ● created by

Krzysztof Wytyk