im. Henryka Zygalskiego

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ

EGZAMINU MATURALNEGO I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

TECHNIKUM ENERGETYCZNE

im. Henryka Zygalskiego

w Poznaniu

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2017r. SZKOŁA POWRÓCIŁA DO SWEJ HISTORYCZNEJ NAZWY

TECHNIKUM ENERGETYCZNE

Nasza wizja

SZKOŁA Z ENERGIĄ

Jesteśmy Szkołą nowoczesną, tworzącą warunki do pełnego rozwoju ucznia poprzez realizowanie na najwyższym poziomie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych tak, by nasi absolwenci mogli odnaleźć satysfakcjonujące miejsce na rynku pracy oraz własną drogę życiową w poszanowaniu dla tradycji i w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania.

Nasz profil

OFERTA KSZTAŁCENIA

W szkole funkcjonuje wiele sekcji, gdzie możesz realizować się w sporcie, poszerzać swoje pasje techniczne. Przygotowujemy do zdobycia kwalifikacji w zawodach:

  • TECHNIK ELEKTRYK
  • TECHNIK INFORMATYK
  • TECHNIK ELEKTRONIK
  • TECHNIK AUTOMATYK
  • TECHNIK ENERGETYK

PATRONATY

  Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem „MEMORAMUS” 

  fanpage: Memoramus

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

STREFA RODZICA

informacje dla Rodziców i Opiekunów

ZAPOZNAJ SIĘ

z wydarzeniami, komunikatami, planem lekcji.

STREFA UCZNIA

informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

ZAPOZNAJ SIĘ

z planem lekcji, kalendarium, aktywnością Samorządu, godzinami pracy psychologa i pedagoga.

biblioteka

centrum internetowe - czytelnia

ZAPOZNAJ SIĘ

z ofertą biblioteki.

STREFA KANDYDATA

informacje dotyczące rekrutacji

ZAPOZNAJ SIĘ

z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.