SONEL szkoli elektryków

Koniec czerwca to czas, kiedy elektrycy zdobywają swoją druga kwalifikację z zakresu montażu i konserwacji instalacji elektrycznych. Specjalnie dla nich firma SONEL przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania pomiarów przy wykorzystaniu mierników parametrów instalacji elektrycznych. Uczniowie zapoznani zostali z najnowszymi miernikami do badania do badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych. Zapoznali się również z przepisami dotyczącymi przyrządów pomiarowych oraz jak ważna jest dokładność tych przyrządów.

Tags: