ENEA – umowa patronacka

17 września nasza Szkoła podpisała umowę patronacką z Grupą Enea, będącą kontynuacją a jednocześnie rozszerzeniem trwającej od kilku lat współpracy. Grupa Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich. W uroczystości wzięli udział prezesi i dyrektorzy ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Serwis Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Pomiary Sp. z o.o., ENEA S.A. Goście wskazywali na korzyści istniejącej współpracy, a także wpływ szkoły na ich karierę. Jak powiedziała Aneta Pelczarska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enei: „Wybrane przez nas szkoły branżowe i techniczne, to placówki z tradycjami, wyróżniające się wysokim poziomem nauczania, w których od lat kształceni są nasi potencjalni pracownicy. Chcemy być blisko naszych szkół patronackich, wspierać rozwój programów dydaktycznych oraz uczniów w wyborze najlepszych ścieżek kariery. Cieszymy się, że możemy rozwijać współpracę z poznańskim technikum, które od ponad 80 lat pielęgnuje tradycje związane z kształceniem młodych elektryków. Wielu absolwentów tej szkoły to dzisiaj nasi pracownicy, a wśród nich świetni fachowcy i menadżerowie”.

 Cieszymy się, że tak znana firma w branży elektroenergetycznej patronuje przedsięwzięciom Technikum Energetycznego, którego nazwa oddaje nie tylko zakres kształcenia, ale przede wszystkim charakter uczniów wyróżniających się wysokim potencjałem, małym oporem w przyswajaniu wiedzy i wyjątkową energią. Mamy nadzieję, że  współpraca okaże się, tak jak dotychczas, korzystna dla obu stron, a podejmowane przez  Grupę Enea i Szkołę działania potwierdzą, że kształcimy profesjonalnie, przygotowując absolwentów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.  

Tags: