Poligon energetyczny

Wyjazd na poligon…

11 września 2018 roku był dniem, który dzięki patronatowi Enea Operator Sp. z o. o. nad naszym Technikum, długo pozostanie w pamięci uczniów.
Otóż tego dnia umożliwiono elektrykom i energetykom z klas 3T2, 3T4 i 4T2 wstęp na teren poligonu… energetycznego w Łagowie (woj. Lubuskie).

Na miejscu podzielono nas na grupy, a każdej z nich został przydzielony opiekun-instruktor PPN  (Pracy Pod Napięciem), który oprowadzał swoją grupę po stanowiskach na, których odbywały się szkolenia monterów wykonujących prace eksploatacyjne na sieci i urządzeniach elektroenergetycznych.

Były to:

  • odcinek nieizolowanej linii napowietrznej SN (średniego napięcia) z możliwością podania na niego napięcia 15kV. W tym miejscu monterzy zdobywali uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności eksploatacyjnych na liniach napowietrznych średniego napięcia w stanie bez napięciowym, a także w technologii Prac Pod Napięciem .

Przy tego rzędu wartościach napięcia, do wykonywania prac potrzebny był pełno izolowany podnośnik koszowy. Za jego pomocą monterzy oddzielali się od potencjału ziemi i pracowali na potencjale linii. Poinformowano nas o koszcie zakupu owego podnośnika-wynosi on aż 1,6 miliona złotych polskich! Jednak koszt takiej inwestycji zwraca się już po dwóch latach z uwagi na brak konieczności dokonywania wyłączeń napięcia przy części prac na sieci rozdzielczej SN.

  • stanowisko służące do szkoleń (także w technologii PPN) na odcinku linii nn (niskiego napięcia) o charakterze mieszanym (linia nieizolowana, linia izolowana przewodem typu AsXSn i przyłącza do budynków). Przy pracach na napięciu 400/230 V (docierające do naszych domów) nie potrzeba specjalistycznego pełno izolowanego podnośnika-wystarczy zwykły. Monterzy do ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym korzystają z atestowanych i badanych regularnie rękawic, osłon na elementy nieizolowane będące w zasięgu ręki i narzędzi ochronnych.
  • wydzielony obszar symulujący linię kablową niskiego napięcia. Tam monterzy dokonują wymian elementów złącz, montują mufy kablowe, podłączają złącza kablowo-pomiarowe. Do prac kablowych pod napięciem monterzy korzystają z certyfikowanych płacht, którymi izolują stanowisko pracy od ziemi (ochrona przed spowodowaniem zwarcia doziemnego na odizolowanym kablu). Zobaczyliśmy jak przyłącza się mufę trójnikową i zalewa się ją żywicą, pokazano nam przebieg wymiany podstawy bezpiecznikowej z użyciem bocznika.
  • stanowisko symulujące wnętrze miejskiej stacji transformatorowej. Zapoznano nas z zasadami i sprzętem przeznaczonym do czyszczenia szyn zbiorczych i izolatorów wsporczych. Ponadto pokazano nam jak uzupełnia się syciwo w głowicy kablowej (syciwo stanowi mokrą izolację kabli tradycyjnych średniego napięcia). Systematycznie, a także po każdej naprawie kabla, syciwo należy uzupełnić (jego brak spowoduje zanik izolacji i przebicie, po którym nastąpi groźne w skutkach zwarcie).

Wycieczka do Łagowa pokazała nam jak wygląda praca w elektroenergetyce zawodowej. Bardziej dociekliwi uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi od instruktorów dysponujących wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy na sieci.

Dziękujemy firmie Enea Operator Sp. z o.o. za umożliwienie nam zwiedzania. Firmie  Z.U.K. Rokbus Sp. z o.o. za bezpieczny i komfortowy przejazd między Szkołą, a ośrodkiem w Łagowie. Instruktorom za rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi, a naszym Nauczycielom za opiekę.