najnowsze wiadomości

Czas Patriotów,

czyli o zaangażowaniu uczniów w inicjatywy upamiętniające walkę powstańców wielkopolskich o granice Niepodległej.

Rok jubileuszowy w piękny i wyraźny sposób ukazuje, że takie wartości, jak: jedność, wolność, niepodległość mają bardzo ważne znaczenie dla społeczności “Energetyka”. Pełni wdzięczności i uznania wobec bohaterskiej walki naszych rodaków, dzięki którym 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy, włączyliśmy się w szereg inicjatyw upamiętniających to wydarzenie.

Jedną z odsłon patriotycznej postawy uczniów był ich tłumny udział w wyjściach do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i zwiedzanie wystawy „Pod znakiem orła białego…” akcentującej udział mieszkańców Wielkopolski w bojach o włączenie jej ziem do odradzającego się państwa polskiego. Zaprezentowane zbiory zawierające m.in. broń, mundury, fotografie, druki okolicznościowe, pocztówki, znaki wojskowe i kombatanckie wraz z zajmującą opowieścią muzealnego przewodnika, pomogły uczniom wyobrazić sobie wysiłki podejmowane w Powstaniu Wielkopolskim na rzecz zniesienia zaboru pruskiego. Dodatkowo, wybrane oddziały udały się na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, by oddać hołd spoczywającym na Wzgórzu Św. Wojciecha działaczom niepodległościowym. W nastroju zadumy i refleksji nad losami powstańców uczniowie naszego Technikum zapalili znicze na grobie pierwszego naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego – Stanisława Taczaka.

Niezwykle ciekawą i angażującą formą wspomnienia działań powstańczych okazała się gra miejska „Czas Patriotów”. W zabawie z mapą po Starym Mieście wzięły udział wszystkie oddziały pierwsze. Kierując swoje kroki zgodnie ze wskazówkami ukrytymi w rozwiązaniach licznych zagadek historycznych uczniowie dotarli do wielu miejsc związanych z dziejami Powstania Wielkopolskiego. Odnajdując punkty uwiecznione na olejnych obrazach poznańskiego artysty Leona Prauzińskiego gracze poznali przebieg przygotowań i pierwszych dni powstańczych. Warto zwrócić uwagę, że obrazy malarza ukazujące sceny powstańcze zachowały się jedynie w formie pocztówek. Podobnie nie przetrwały niektóre z uwiecznionych przez niego zabudowań i obiektów, co nieco skomplikowało orientację w terenie młodym detektywom. Waleczność i zaciekawienie losami powstańców nie pozwoliły im jednak dać się zmylić i zaprzestać fascynującej gry przed odgadnięciem hasła końcowego.

Wyrazem naszej dumy wobec zwycięskiego zrywu Wielkopolan jest także umieszczony na froncie Szkoły baner przedstawiający Orła Białego na czerwonym tle.