Nasze Powstanie

      Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego zapisała się szczególnie w życiu naszego Technikum. Od początku roku szkolnego podjęliśmy szereg inicjatyw upamiętniających powstańczy czyn, a także uczestniczyliśmy w uroczystościach organizowanych przez samorządowe instytucje.

      We wrześniu, przy pięknej pogodzie, niezmordowani rowerzyści przejechali ponad pięćdziesiąt kilometrów „Szlakiem płka Andrzeja Kopy”, dowódcy oddziałów zdobywających Ławicę w 1919 roku i bohatera wojny polsko – bolszewickiej 1919-1920.

      W kolejnym miesiącu uczciliśmy naczelnych dowódców Powstania, na Wzgórzu Św. Wojciecha gen. Stanisława Taczaka, a w Lusowie, na cmentarzu i Muzeum Powstańców Wielkopolskich, gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego.

      Na początku listopada wszystkie pierwsze oddziały zwiedziły okolicznościową wystawę w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, a później uczestniczyły w grze miejskiej „Czas Patriotów”. Każda grupa przemierzyła blisko dziesięć kilometrów, aby nawiedzić charakterystyczne miejsca i odgadnąć hasło związane z Powstaniem.

      Grudzień był czasem udziału w doniosłych uroczystościach. Pierwsza, to spotkanie poznańskiej młodzieży przed Pomnikiem Powstania Wielkopolskiego –  a druga – centralna z najwyższymi władzami państwowymi i samorządowymi oraz naszymi uczniami, członkami grupy rekonstrukcyjnej w głównych rolach.

      Na początku stycznia, po stu latach, odtworzyliśmy marsz powstańców z Woli na Ławicę, który wtedy zakończył się zdobyciem lotniska i wielu samolotów stanowiących później fundamenty sił powietrznych II RP. Reprezentanci szkoły wpisali się również do Księgi pamiątkowej na 100 lecie Powstania Wielkopolskiego wyłożonej w gmachu Urzędu Marszałkowskiego.

       W marcu nastąpiło godne podsumowanie powstańczego zrywu. Szkolne seminarium uświetnili: Przemysław Alexandrowicz, przewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Anna Szukalska – Kuś, kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Jarosław Łuczak, kurator tegoż Muzeum, dr hab. Olaf Bergmann – kustosz dyplomowany Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

      Część merytoryczną rozpoczął dr hab. O. Bergmann, który przedstawił społeczne
i polityczne aspekty powstania i podkreślił znaczenie wielkopolskiego społeczeństwa obywatelskiego. A. Szukalska – Kuś przeniosła nas w świat umundurowania i wyposażenia powstańców oraz żołnierzy Armii Wielkopolskiej, a J. Łuczak z wielka swadą zagłębiał się w tajniki weksykologii, szczególnie traktując orła królowej Jadwigi występującego na wielu chorągwiach.

       Prawdziwą furorę zrobili nasi uczniowie, członkowie grupy rekonstrukcyjnej, Jakub Świergiel i Marcin Wesołowski, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli o swoich mundurach i uzbrojeniu. Dokumentacja fotograficzna dowodzi, że byli bardzo przekonujący.

      Następnie był czas na wspomnienie o powstańcach przodkach uczniów i pracowników szkoły, a także na pytania i refleksje. Ostatni głos należał do przewodniczącego P. Aleksandrowicza i prezesa T. Musiała. W miłych słowach wyrazili się o naszych przedsięwzięciach i zachęcali do dalszych wysiłków na rzecz pamięci o tym doniosłym wydarzeniu, wcześniej nie zawsze docenianym.