w Villafranca de Cordoba w Hiszpanii

Pierwsze spotkanie projektowe inicjujące dwuletnią współpracę partnerów z Hiszpani, Bułgarii, Włoch, Turcji i Polski  odbyło się w dniach  29.11. – 01.12.2017 roku w Villafranca de Cordoba w Hiszpanii. Celem spotkania było omówienie założeń projektu oraz sposobów i poszczególnych etapów ich realizacji.

Jako że projekt zakłada w efekcie finalnym nakręcenie filmu stanowiącego o nietolerancji i nierówności, w wyniku burzy mózgów uczestnicy wyszli z propozycją zawężenia tego tematu do nierówności między kobietami i mężczyznami, gdyż jest ona poważnym i

ważnym problemem w większości krajów partnerskich. W wyniku pogadanki wyłowiono przykłady takiej nierówności, a wśród nich sytuacje obejmujące dom i rodzinę, pracę, kobiety w mediach i kobiety jako obiekt seksualny. Zdecydowano, że ostateczna decyzja

powinna zostać podjęta wraz z uczniami uczestniczącymi w projekcie i dlatego tematyka filmów zostanie ustalona podczas pierwszej wymiany uczniów.

W czasie spotkania projektowego ustalono, że długość trwania filmu finalnego wyniesie około 45 minut, z czego każdy film danej szkoły powinien zająć około ośmiu minut.

Uczestnicy spotkania omówili również kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w poszczególnych krajach, tak aby ustalić terminy dwóch spotkań projektowych we Włoszech i w Bułgarii.

Przedyskutowano także kwestię zakwaterowania uczestników spotkań projektowych. W świetle przedstawionych argumentów (młodzież pochodzi ze środowisk mało zamożnych, mieszka często w miejscowościach ościennych, skąd dojazd do szkoły zajmuje dużo czasu i wymaga korzystania z różnych środków komunikacji, które rzadko kursują) zaakceptowano pomysł zorganizowania zakwaterowania w hostelach i hotelach.

Zaproponowano, aby jednak wszyscy partnerzy wybrali to samo zakwaterowanie, aby ułatwić realizację działań projektowych.

Partnerzy uzgodnili, że kontakt będą utrzymywać poprzez wiadomości e-mail jak również aplikację WhatsApp.

Kolejnym punktem spotkania był wybór logo projektu zaprojektowanego przez szkoły partnerskie. Zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie logo stanowiącego połączenie projektów szkół z Włoch i Turcji.

Poza omówieniem licznych kwestii formalnych dotyczących realizacji projektu, pierwsze spotkanie projektowe pozwoliło poznać osoby, z którymi będziemy współpracować przez najbliższe dwa lata. Z pewnością nawiązaniu bliższych relacji pozwoliły piękne, andaluzyjskie krajobrazy w czasie wycieczki do Kordoby okraszone hiszpańskimi przysmakami i uroczysta kolacja w rytmach flamenco.