STREFA UCZNIA

INFORMACJE

Kwalifikacje w zawodach 2017

TECHNIK ELEKTRYK               311303 K1 – EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych K2 – EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK ELEKTRONIK               311408 K1 – EE.03.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych K2 – EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK AUTOMATYK               311909 K1 – EE.17.

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej K2 – EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowe

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK ENERGETYK              311307 K1 – EE.24.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2 – EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK INFORMATYK              351203 K1 – EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  urządzeń peryferyjnych i sieci K2 – EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie II w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) i w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

Kwalifikacje w zawodach 2012

technik elektryk; symbol 311303

K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)

K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)

K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej

technik elektronik; symbol 311408 K1 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.) K2 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.) Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

technik informatyk; symbol 351203 K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.) Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy drugiej Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

technik energetyk; symbol 311307

K1 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej (E.22.)

K2 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (E.23.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

KALENDARIUM - rok szkolny 2017/18
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 5.09.2017r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I – poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 17:00
 5. Zebrania rodziców oddziałów maturalnych – wtorek 12.09.2017r. godz. 17:00
 6. Zebrania rodziców pozostałych oddziałów – środa 13.09.2017r. godz. 17:00
 7. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – środa 15.11.2017r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 8. Praktyka zawodowa: 2.10. – 28.10.2017r.
 9. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 16.10.17 oraz 11.12.17
 10. Noc odkrywców – 24 listopada 2017r.
 11. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 22.12.2017r.
 12. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.
 13. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego: we wszystkich oddziałach – do piątku 1.12.2017r.
 14. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania): we wszystkich oddziałach – poniedziałek 4.12.2017r.
 15. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze: we wszystkich oddziałach – wtorek 5.12.2017r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz  przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do środy 6.12.2017r.).
 16. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania: we wszystkich oddziałach – do czwartku 21.12.2017r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej : dla wszystkich oddziałów – środa 3.01.2018r.
 18. Wywiadówka za półrocze I : dla wszystkich oddziałów – czwartek 4.01.2018r.
 19. Zakończenie I półrocza : dla wszystkich oddziałów – 7.01.2018r.
 20. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 21. Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 22. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 10.01.2018r.
 23. Wewnętrzna matura próbna: 13 listopada, 21 marca
 24. II półrocze trwa :
  1. w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018
  2. w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018
  1. Rekolekcje: 14 – 16 marca 2018r.
  2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2018 – środa
  3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 5.03.2018 oraz 4.06.2018
  4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów9.04.2018
   1. II półrocze trwa:

   – w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018

   – w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018

   1. Ferie zimowe: od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
   2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 23-25 marca 2018r.
   3. Drzwi Otwarte:

   – 7 kwietnia – sobota – godz. 10:00

   – 13 kwietnia – piątek – godz. 17:00

   – 21 kwietnia – sobota – godz. 10:00

  1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
  2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika:

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 23.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 25.05.2018

  1. Sporządzenie przez wychowawców wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

  a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 26.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 28.05.2018

  12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych :

  w oddziałach maturalnych – wtorek 27.03.2018

  w pozostałych oddziałach –wtorek 29.05.2018

  Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen

  13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 20.04.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 15.06.2018

  14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

  dla oddziałów maturalnych – wtorek 24.04.2018

  dla pozostałych oddziałów – wtorek 19.06.2018

  15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 27.04.2018 oraz przygotowanie szkoły do egzaminu maturalnego

  16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2018

  17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

  18.Dni wolne od zajęć: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, 1 dzień w czerwcu.

  19.Dzień Sportu – 20 czerwca 2018 r.

  20.Spotkania oddziałów z wychowawcami – 21 czerwca 2018 r. 

  21.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 22.06.2018 r.

  22. Zakończenie roku szkolnego – piątek 22.06.2018 

  23. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla oddziałów pierwszych 

Pozostałe terminy: Dni wolne w I półroczu: 1 listopada Dni wolne dodatkowe w roku: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, wybrany 1 dzień w styczniu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), wybrany 1dzień w czerwcu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), Targi Edukacyjne: 23-25 marca 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 3.04 kwietnia 2018r. Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

I PÓŁROCZE
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 5.09.2017r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I – poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 17:00
 5. Zebrania rodziców oddziałów maturalnych – wtorek 12.09.2017r. godz. 17:00
 6. Zebrania rodziców pozostałych oddziałów – środa 13.09.2017r. godz. 17:00
 7. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – środa 15.11.2017r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 8. Praktyka zawodowa: 2.10. – 28.10.2017r.
 9. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 16.10.17 oraz 11.12.17
 10. Noc odkrywców – 24 listopada 2017r.
 11. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 22.12.2017r.
 12. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.
 13. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego: we wszystkich oddziałach – do piątku 1.12.2017r.
 14. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania): we wszystkich oddziałach – poniedziałek 4.12.2017r.
 15. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze: we wszystkich oddziałach – wtorek 5.12.2017r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz  przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do środy 6.12.2017r.).
 16. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania: we wszystkich oddziałach – do czwartku 21.12.2017r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej : dla wszystkich oddziałów – środa 3.01.2018r.
 18. Wywiadówka za półrocze I : dla wszystkich oddziałów – czwartek 4.01.2018r.
 19. Zakończenie I półrocza : dla wszystkich oddziałów – 7.01.2018r.
 20. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 21. Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 22. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 10.01.2018r.
 23. Wewnętrzna matura próbna: 13 listopada, 21 marca
 24. II półrocze trwa :
  1. w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018
  2. w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018
II PÓŁROCZE
  1. Rekolekcje: 14 – 16 marca 2018r.
  2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2018 – środa
  3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 5.03.2018 oraz 4.06.2018
  4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów9.04.2018
   1. II półrocze trwa:

   – w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018

   – w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018

   1. Ferie zimowe: od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
   2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 23-25 marca 2018r.
   3. Drzwi Otwarte:

   – 7 kwietnia – sobota – godz. 10:00

   – 13 kwietnia – piątek – godz. 17:00

   – 21 kwietnia – sobota – godz. 10:00

  1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
  2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika:

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 23.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 25.05.2018

  1. Sporządzenie przez wychowawców wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

  a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 26.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 28.05.2018

  12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych :

  w oddziałach maturalnych – wtorek 27.03.2018

  w pozostałych oddziałach –wtorek 29.05.2018

  Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen

  13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 20.04.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 15.06.2018

  14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

  dla oddziałów maturalnych – wtorek 24.04.2018

  dla pozostałych oddziałów – wtorek 19.06.2018

  15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 27.04.2018 oraz przygotowanie szkoły do egzaminu maturalnego

  16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2018

  17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

  18.Dni wolne od zajęć: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, 1 dzień w czerwcu.

  19.Dzień Sportu – 20 czerwca 2018 r.

  20.Spotkania oddziałów z wychowawcami – 21 czerwca 2018 r. 

  21.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 22.06.2018 r.

  22. Zakończenie roku szkolnego – piątek 22.06.2018 

  23. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla oddziałów pierwszych 

POZOSTAŁE TERMINY

Pozostałe terminy: Dni wolne w I półroczu: 1 listopada Dni wolne dodatkowe w roku: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, wybrany 1 dzień w styczniu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), wybrany 1dzień w czerwcu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), Targi Edukacyjne: 23-25 marca 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 3.04 kwietnia 2018r. Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

PLAN LEKCJI

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1T1 - informatyk
matematyka
W. Lapis
sala - 212
07:25 - 08:10

1T1 - informatyk
matematyka
W. Lapis
sala 212
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
informatyka
A. Kochanek - I1 - sala 201
M. Wesołowska - i2 - sala 202
K. Ciołkowski - i3 - sala 202
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
historia
J. Osiński
sala 101
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
WOK
D. Dobrodziej
sala 217
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz - n1
sala 103
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
j. angielski
J. Ruda - sala 103
M. Nogal - sala 101
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
j. polski
K. Kucharska
sala 102
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
biologia
A. Mazurkiewicz
sala 101
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
fizyka
G. Fritzkowski
sala - 212
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
WOS
J. Osiński
sala 101
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
rozszerzona matematyka
W. Lapis
sala 103
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
j. angielski
J. Ruda - a1 - sala 102
M. Nogal - a2 - sala 103
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
edukacja dla bezpieczeństwa
M. Wyszkowska
sala 105
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
systemy operacyjne
D. Urbanowicz
sala 212
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
geografia
A. Ługowska
sala 105
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
systemy operacyjne
D. Urbanowicz
sala 212
13:50 - 14:35
1T1 - informatyk
WF
J. Stypiński - SGD
K. Żebrowska - SGJ
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
WF
J. Stypiński _ SGD
K. Żebrowska - SGJ
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
matematyka
W. Lapis
sala 101
13:50 - 14:35

1T1 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz - n2
sala 103
14:50 - 15:35
1T1 - informatyk
WF
J. Stypiński -SGD
K. Żebrowska - SGJ
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
godzina wychowawcza
K. Żebrowska
sala 104
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
urządzenia komputerowe
M. Wesołowska
sala 204
13:50 - 14:35
1T1 - informatyk
urządzenia komputerowe
M. Wesołowska
sala 217
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
historia
J. Osiński
n2 - sala 102
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
systemy operacyjne
D. Urbanowicz
sala - 212
13:50 - 14:35
1T1 - informatyk
j. polski
K. Kucharska
sala 102
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
j. polski
K. Kucharska
sala 102
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
chemia
E. Framska
sala 217
13:50 - 14:35

poniedziałek

 • 1T1 - informatyk informatyka
  A. Kochanek - I1 - sala 201
  M. Wesołowska - i2 - sala 202
  K. Ciołkowski - i3 - sala 202
  08:15 - 09:00
 • 1T1 - informatyk j. angielski
  J. Ruda - sala 103
  M. Nogal - sala 101
  09:05 - 09:50
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  10:00 - 10:45
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  11:05 - 11:50
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  12:00 - 12:45
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  12:55 - 13:40
 • 1T1 - informatyk systemy operacyjne
  D. Urbanowicz
  sala 212
  13:50 - 14:35

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1T2 - elektronik/automatyk
WOK
D. Dobrodziej
sala 217
07:25 - 08:10

1T2 - elektronik/automatyk
biologia
A. Mazurkiewicz
sala 101
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
WOS
J. Osiński
sala 101
07:25 - 08:10

1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 104
P. Piekarski - z2 - sala 217
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
godzina wychowawcza
J. Stypiński
sala 104
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
WF
J. Stypiński - SGD
M. Wyszkowska - SGJ
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
WF
J. Stypiński - SGD
M. Wyszkowska - SGJ
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 104
P. Piekarski - z2 - sala 201
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 104
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 217
J. Ruda - a2 - sala 103
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 104
P. Piekarski - z2 - sala 217
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
WF
J. Stypiński - SGD
M. Wyszkowska - SGJ
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
edukacja dla bezpieczeństwa
M. Wyszkowska
sala 102
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 104
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 217
J. Ruda - a2 - sala 103
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
informatyka
M. Wesołowska - i1 - sala 202
A. Kochanek - i2 - sala 201
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
matematyka
W. Lapis
sala 101
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
rozszerzona matematyka
W. Lapis
sala 101
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 103
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
geografia
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz - n2
sala 103
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 101
P. Piekarski - z2 - sala 103
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 101
P. Piekarski - z2 - sala 103
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
historia
J. Osiński
sala 102
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
chemia
E. Framska
sala 217
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
matematyka
W. Lapis
sala 105
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
matematyka
W. Lapis
sala 105
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1T3 - elektryk
historia
J. Osiński
sala 101
07:25 - 08:10

1T3 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
j. niemiecki
J. Brzustowicz - n1
sala 103
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
j. niemiecki
J. Brzustowicz - n2
sala 103
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
WOS
J. Osiński
sala 101
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
informatyka
K. Ciołkowski - i1 - sala 201
M. Wesołowska - i2 - sala 202
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
historia
J. Osiński
sala 101
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
WOK
D. Dobrodziej
sala 217
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 101
J. Ruda - a2 - sala 103
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
elektrotechnika
E. Stachowiak
sala 217
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
biologia
A. Mazurkiewicz
sala 101
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
j. polski
M. Wsielewska
sala 102
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
matematyka
W. Lapis
sala 103
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 103
J. Ruda - a2 - sala 102
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
edukcja dla bezpieczeństwa
M. Wyszkowska
sala 101
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 217
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
matematyka
W. Lapis
sala 101
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
rozszerzona matematyka
W. Lapis
sala 101
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
matematyka
W. Lapis
sala 103
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
geografia
A. Ługowska
sala 105
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
elektrotechnika
E. Stachowiak
sala 102
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
elektrotechnika
E. Stachowiak
sala 102
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
godzina wychowawcza
M. Wesołowska
sala 203
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 103
13:50 - 14:35

1T3 - elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 103
14:50 - 15:35
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
chemia
E. Framska
sala 217
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 102
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 • 1T3 - elektryk WOS
  J. Osiński
  sala 101
  08:15 - 09:00
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  09:05 - 09:50
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  10:00 - 10:45
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  11:05 - 11:50
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  12:00 - 12:45
 • 1T3 - elektryk chemia
  E. Framska
  sala 217
  12:55 - 13:40
 • 1T3 - elektryk maszyny i urządzenia elektryczne
  E. Stachowiak
  sala 102
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T1 - elektronik
instalacja urządzeń elektronicznych
P. Piekarski - p1 - sala 04
T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
instalacja urządzeń elektronicznych
P. Piekarski - p1 - sala 04
T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
rozszerzona matematyka
K. Kochanek
sala 204
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 105
K. Ziłkowska - a2 - sala 203
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzustowicz - n2
sala 103
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzóstowicz - n1
sala 103
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 102
K. Ziółkowska - a2 - sala 217
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
rozszerzona fizyka
G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
rozszerzona informatyka
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
instalacja urządzeń elektronicznych
P. Piekarski - p1 - sala 04
T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
j. angielski w elektronice
K. Ziółkowska
sala 102
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
rozszerzona matematyka
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
rozszerzona fizyka
G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
rozszerzona informatyka
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
godzina wychowawcza
K. Ziółkowska
sala 102
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
elektrotechnika
B. Starzak
sala 104
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
P. Piekarski
sala 101
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
urządzenia elektryczne
P. Piekarski
sala 217
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń elektronicznych
B. Starzak - sala 04
T. Jaśkowiak - sala 05
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
urządzenia elektryczne
P. Piekarski
sala 217
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 102
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
rozszerzona geografia
A. Ługowska - g22
sala 105
13:50 - 14:35
2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
13:50 - 14:35

2T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
14:50 - 15:35
2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
12:55 - 01:23
2T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń elektronicznych
B. Starzak - sala 04
T. Jaśkowiak - sala 05
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
elektrotechnika
B. Starzak
sala 105
12:55 - 13:40
2T1 - elektronik
działalność gospodarcza elektryków
A. ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 101
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 101
13:50 - 14:35
2T1 - elektronik
rozszerzona geografia
A. Ługowska
g22 - sala105
13:50 - 14:35
2T1 - elektronik
elektrotechnika
B. Starzak
sala 105
14:50 - 15:35

2T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
14:50 - 15:35

poniedziałek

 • 2T1 - elektronik instalacja urządzeń elektronicznych
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
  07:25 - 08:10
 • 2T1 - elektronik instalacja urządzeń elektronicznych
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
  08:15 - 09:00
 • 2T1 - elektronik instalacja urządzeń elektronicznych
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
  09:05 - 09:50
 • 2T1 - elektronik godzina wychowawcza
  K. Ziółkowska
  sala 102
  10:00 - 10:45
 • 2T1 - elektronik matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  11:05 - 11:50
 • 2T1 - elektronik matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  12:00 - 12:45
 • 2T1 - elektronik j. polski
  M. Wasielewska
  sala 102
  12:55 - 13:40
 • 2T1 - elektronik rozszerzona geografia
  A. Ługowska - g22
  sala 105
  13:50 - 14:35

wtorek

 • 2T1 - elektronik rozszerzona matematyka
  K. Kochanek
  sala 204
  07:25 - 08:10
 • 2T1 - elektronik j. angielski
  M. Nogal - a1 - sala 105
  K. Ziłkowska - a2 - sala 203
  08:15 - 09:00
 • 2T1 - elektronik WF
  J. Stypiński
  SGD
  09:05 - 09:50
 • 2T1 - elektronik elektrotechnika
  B. Starzak
  sala 104
  10:00 - 10:45
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  11:05 - 11:50
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  12:00 - 12:45
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  12:55 - 13:40
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  13:50 - 14:35
 • 2T1 - elektronik religia
  K. Wytyk
  sala 104
  14:50 - 15:35

środa

czwartek

piątek

 • 2T1 - elektronik rozszerzona fizyka
  G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
  rozszerzona informatyka
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  08:15 - 09:00
 • 2T1 - elektronik rozszerzona fizyka
  G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
  rozszerzona informatyka
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  09:05 - 09:50
 • 2T1 - elektronik urządzenia elektryczne
  P. Piekarski
  sala 217
  10:00 - 10:45
 • 2T1 - elektronik urządzenia elektryczne
  P. Piekarski
  sala 217
  11:05 - 11:50
 • 2T1 - elektronik działalność gospodarcza elektryków
  A. ługowska
  sala 105
  12:00 - 12:45
 • 2T1 - elektronik j. polski
  M. Wasielewska
  sala 101
  12:55 - 13:40
 • 2T1 - elektronik j. polski
  M. Wasielewska
  sala 101
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T2 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
sala SGD
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
instalacje elektryczne
J. Nowak
sala 104
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
instalacje elektryczne
J. Nowak
sala 104
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 102
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
elektrotechnika
A. Mnich
sala 104
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski
f21, f20 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska
g21 - sala 105
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
j. polski
K. Kucharska
sala 102
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
J. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski
f21, f20 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska
g21 - sala 105
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
j. polski
K. Kucharska
sala 102
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 217
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
11:05 - 12:50

2T2 - elektryk
godzina wychowawcza
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 204
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
elektrotechnika
A. Mnich
sala 101
13:50 - 14:35
2T2 - elektryk
j. polski
K. Kucharska
sala 102
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
rozszerzona matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:55 - 13:40
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
13:50 - 14:35
2T2 - elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 103
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
j. angielski dla elektryków
J. Ruda
sala 101
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 102
13:50 - 14:35
2T2 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
rozszerzona matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

 • 2T2 - elektryk j. polski
  K. Kucharska
  sala 102
  08:15 - 09:00
 • 2T2 - elektryk matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  09:05 - 09:50
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  10:00 - 10:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  11:05 - 11:50
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  12:00 - 12:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  12:55 - 13:40
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  13:50 - 14:35

środa

czwartek

 • 2T2 - elektryk j. angielski
  M. Nogal
  sala 102
  07:25 - 08:10
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  08:15 - 09:00
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  09:05 - 09:50
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  10:00 - 10:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  11:05 - 12:50
 • 2T2 - elektryk godzina wychowawcza
  A. Ługowska
  sala 105
  12:00 - 12:45
 • 2T2 - elektryk maszyny i urządzenia elektryczne
  E. Stachowiak
  sala 204
  12:55 - 13:40
 • 2T2 - elektryk elektrotechnika
  A. Mnich
  sala 101
  13:50 - 14:35

piątek

 • 2T2 - elektryk elektrotechnika
  A. Mnich
  sala 104
  07:25 - 08:10
 • 2T2 - elektryk fizyka rozszerzona
  G. Fritzkowski
  f21, f20 - sala 212
  geografia rozszerzona
  A. Ługowska
  g21 - sala 105
  08:15 - 09:00
 • 2T2 - elektryk fizyka rozszerzona
  G. Fritzkowski
  f21, f20 - sala 212
  geografia rozszerzona
  A. Ługowska
  g21 - sala 105
  09:05 - 09:50
 • 2T2 - elektryk j. polski
  K. Kucharska
  sala 102
  10:00 - 10:45
 • 2T2 - elektryk j. polski
  K. Kucharska
  sala 102
  11:05 - 11:50
 • 2T2 - elektryk WF
  M. Wyszkowska
  SGD
  12:00 - 12:45
 • 2T2 - elektryk rozszerzona matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  12:55 - 13:40
 • 2T2 - elektryk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T3 - informatyk
sieci komputerowe
K. Ciołkowski
sala 104
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
sieci komputerowe
K. Ciołkowski
sala 104
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
urządzenia komputerowe
M. Wesołowska
sala 204
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 102
J. Ruda - a2 - sala 203
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
WF
J. Stypiński w1 - SGD
M. Wyszkowska w2 - SGJ
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
administracja bazami danych
M. Wesołowska - p1 - sala 202
D. Urbanowicz - p2 - sala 201
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
urządzenia komputerowe
M. Wesołowska
sala 212
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
geografia roszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
informatyka roszerzona
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
informatyka roszerzona
M. Wesołowska - i22 - sala 201
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
j. angielski dla informatyków
K. Ziółkowska
sala 102
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
witryny internetowe
M. Wesołowska
sala 103
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
rozszerzona matematyka
G. Ścigałło
sala 203
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
administracja bazami danych
M. Wesołowska - p1 - sala 202
D. Urbanowicz - p2 - sala 201
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
geografia roszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
informatyka roszerzona
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
informatyka roszerzona
M. Wesołowska - i22 - sala 201
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
rozszerzona matematyka
G. Ścigałło
sala 203
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 212
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 02
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
administracja bazami danych
M. Wesołowska - p1 - sala 202
D. Urbanowicz - p2 - sala 201
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
systemy operacyjne
K. Ciołkowski
sala 204
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 103
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
witryny internetowe
M. Wesołowska
sala 102
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 02
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 217
J. Ruda - a2 - sala 103
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
systemy operacyjne
K. Ciołkowski
sala 204
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 103
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
systemy operacyjne
K. Ciołkowski
sala 102
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
projektowanie aplikacji internetowych
M. Wesołowska - p1 - sala 02
D. Urbanowicz - p2 - sala 01
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
projektowanie aplikacji internetowych
M. Wesołowska - p1 - sala 02
D. Urbanowicz - p2 - sala 01
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
WF
J. Stypiński w1 - SGD
M. Wyszkowska w2 - SGJ
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
WF
J. Stypiński w1 - SGD
M. Wyszkowska w2 - SGJ
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
godzina wychowawcza
J. Brzustowicz
sala 103
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz - n2
sala 103
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

 • 2T3 - informatyk urządzenia komputerowe
  M. Wesołowska
  sala 204
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk j. angielski
  K. Ziółkowska - a1 - sala 102
  J. Ruda - a2 - sala 203
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk rozszerzona matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 02
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 02
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk WF
  J. Stypiński w1 - SGD
  M. Wyszkowska w2 - SGJ
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk WF
  J. Stypiński w1 - SGD
  M. Wyszkowska w2 - SGJ
  13:50 - 14:35

czwartek

 • 2T3 - informatyk WF
  J. Stypiński w1 - SGD
  M. Wyszkowska w2 - SGJ
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk administracja bazami danych
  M. Wesołowska - p1 - sala 202
  D. Urbanowicz - p2 - sala 201
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk administracja bazami danych
  M. Wesołowska - p1 - sala 202
  D. Urbanowicz - p2 - sala 201
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk administracja bazami danych
  M. Wesołowska - p1 - sala 202
  D. Urbanowicz - p2 - sala 201
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk j. angielski
  K. Ziółkowska - a1 - sala 217
  J. Ruda - a2 - sala 103
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  13:50 - 14:35

piątek

 • 2T3 - informatyk urządzenia komputerowe
  M. Wesołowska
  sala 212
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk geografia roszerzona
  A. Ługowska - g21 - sala 105
  informatyka roszerzona
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  informatyka roszerzona
  M. Wesołowska - i22 - sala 201
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk geografia roszerzona
  A. Ługowska - g21 - sala 105
  informatyka roszerzona
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  informatyka roszerzona
  M. Wesołowska - i22 - sala 201
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk systemy operacyjne
  K. Ciołkowski
  sala 204
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk systemy operacyjne
  K. Ciołkowski
  sala 204
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk godzina wychowawcza
  J. Brzustowicz
  sala 103
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk j. niemiecki
  J. Brzóstowicz - n2
  sala 103
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T4 - elektronik/energetyk
godzina wychowawcza
G. Ścigałło
sala 203
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
rozszerzona matematyka
G. Ścigałło
sala 203
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
j. polski
M. Grzemska
sala 212
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
j. angielski dla elektroników
K. Ziółkowska
sala 102
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
pomiary elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 03
eksploatacja urządzeń elektronicznych
T. Jaśkowiak - z2 - sala 05
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
pomiary elektryczne i elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
pomiary elektryczne i elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia elektryczne
J. Nowak - z1 - sala 105
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski - f20, f21 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
rozszerzona matematyka
G. Ścigałło
sala 203
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
j. polski
M. Grzemska
sala 212
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
pomiary elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 03
eksploatacja urządzeń elektronicznych
T. Jaśkowiak - z2 - sala 05
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
pomiary elektryczne i elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski - f20, f21 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 212
urządzenia elektryczne
P. Piekarski - z2 - sala 105
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 205
urządzenia elektryczne
P. Piekarski - z2 - sala 204
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
pomiary elektroniczne
E. Baranowska - z1 - sala 03
działalność gospodarcza elektryków
A. Ługowska - z2 - sala 105
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
działalność gospodarcza energetyków
A. Ługowska - z1 - sala 105
Pomiary elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 05
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 212
urządzenia elektryczne
P. Piekarski - z2 - sala 105
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 205
elektrotechnika i elektronika
E, Stachowiak - z2 - sala 204
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
j. polski
M. Grzemska
sala 104
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia elektryczne
J. Nowak - z1 - sala 102
elektrotechnika i elektronika
E, Stachowiak - z2 - sala 204
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 05
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
WF
K. Żebrowska
sala SGD
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
WF
K. Żebrowska
sala SGD
12:55 - 13:40
2T4 - elektronik/energetyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
j. angielski
M. Nogal
sala 103
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
j. angielski
M. Nogal
sala 103
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia elektryczne
J. Nowak - z1 - sala 102
elektrotechnika i elektronika
E, Stachowiak - z2 - sala 204
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
WF
K. Żebrowska
SGD
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
religia
K. Wytyk
sala 104
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 05
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 • 2T4 - elektronik/energetyk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  pomiary elektryczne i elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  07:25 - 08:10
 • 2T4 - elektronik/energetyk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  pomiary elektryczne i elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  08:15 - 09:00
 • 2T4 - elektronik/energetyk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  pomiary elektryczne i elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  09:05 - 09:50
 • 2T4 - elektronik/energetyk działalność gospodarcza energetyków
  A. Ługowska - z1 - sala 105
  Pomiary elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  10:00 - 10:45
 • 2T4 - elektronik/energetyk instalacje i urządzenia elektryczne
  J. Nowak - z1 - sala 102
  elektrotechnika i elektronika
  E, Stachowiak - z2 - sala 204
  11:05 - 11:50
 • 2T4 - elektronik/energetyk instalacje i urządzenia elektryczne
  J. Nowak - z1 - sala 102
  elektrotechnika i elektronika
  E, Stachowiak - z2 - sala 204
  12:00 - 12:45
 • 2T4 - elektronik/energetyk WF
  K. Żebrowska
  SGD
  12:55 - 13:40
 • 2T4 - elektronik/energetyk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  13:50 - 14:35

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
3T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzustowicz - n1
sala 103
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 102
M. Nogal - a2 - sala 101
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 217
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 217
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - sala 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzustowicz - n2
sala 103
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
WF
M. Wyszkowska
SGD
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
rozszerzona informatyka
M. Wesołowska - i1 - sala 202
K. Ciołkowski - i2 - sala 201
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
uzupełniająca fizyka dla elektroników
G. Fritzkowski
sala 212
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 203
M. Nogal - a2 - sala 105
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
rozszerzona informatyka
M. Wesołowska - i1 - sala 202
K. Ciołkowski - i2 - sala 201
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - sala 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
WF
M. Wyszkowska
SGD
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 203
M. Nogal - a2 - sala 105
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 217
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - sala 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 101
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
rozszerzona matematyka
G. Ścigałło
sala 203
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
godzina wychowawcza
M. Wyszkowska
sala 101
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 101
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 204
13:50 - 14:35
3T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 101
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 101
12:55 - 13:40
3T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35
3T1 - elektronik
WF
M. Wyszkowska
SGD
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 217
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 217
13:50 - 14:35
3T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
uzupełniająca historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 212
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
uzupełniająca historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 212
13:50 - 14:35

poniedziałek

 • 3T1 - elektronik j. niemiecki
  J. Brzustowicz - n1
  sala 103
  07:25 - 08:10
 • 3T1 - elektronik j. angielski
  K. Ziółkowska - a1 - sala 102
  M. Nogal - a2 - sala 101
  08:15 - 09:00
 • 3T1 - elektronik uzupełniająca fizyka dla elektroników
  G. Fritzkowski
  sala 212
  09:05 - 09:50
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  10:00 - 10:45
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  11:05 - 11:50
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  12:00 - 12:45
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  12:55 - 13:40
 • 3T1 - elektronik urządzenia elektroniczne
  T. Jaśkowiak
  sala 204
  13:50 - 14:35

wtorek

środa

czwartek

 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  07:25 - 08:10
 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - sala 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  08:15 - 09:00
 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - sala 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  09:05 - 09:50
 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - sala 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  10:00 - 10:45
 • 3T1 - elektronik matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  11:05 - 11:50
 • 3T1 - elektronik WF
  M. Wyszkowska
  SGD
  12:00 - 12:45
 • 3T1 - elektronik urządzenia elektroniczne
  T. Jaśkowiak
  sala 217
  12:55 - 13:40
 • 3T1 - elektronik urządzenia elektroniczne
  T. Jaśkowiak
  sala 217
  13:50 - 14:35

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski w energetyce
K. Ziółkowska - z1
sala 102
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji elektrycznych
K. Rakowska - z2 - sala 012
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski w energetyce
K. Ziółkowska
sala 203
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia elektryczne
A. Borowiecka - z1 - sala 212
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 105
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński
SGD
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 102
maszyny i urządzenia
E. Stachowiak - z2 - sala 204
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 102
maszyny i urządzenia
E. Stachowiak - z2 - sala 204
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji elektrycznych
K. Rakowska - z2 - sala 012
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 205
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 217
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 205
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 212
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 102
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Grzemska
sala 103
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji elektrycznych
K. Rakowska - z2 - sala 012
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński
SGD
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 205
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 212
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
rozszerzona fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Grzemska
sala 103
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji elektrycznych
K. Rakowska - z2 - sala 012
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński
SGD
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 205
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - sala 012
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
rozszerzona fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
uzupełniająca historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 217
12:55 - 13:40

3T2 - energetyk/elektryk
uzupełniająca historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 217
13:50 - 14:35
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 102
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 102
12:55 - 13:40

3T2 - energetyk/elektryk
godzina wychowawcza
R. Kwaśnioch
sala 102
13:50 - 14:35
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 205
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - sala 012
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 205
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - sala 012
12:55 - 13:40

3T2 - energetyk/elektryk
montaż instalacji elektrycznych
K. Rakowska - z2
sala 012
13:50 - 14:35
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 212
obsługa urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z2 - sala 012
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 212
obsługa urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z2 - sala 012
12:55 - 13:40

3T2 - energetyk/elektryk
obsługa urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z2
sala 012
13:50 - 14:30
3T2 - energetyk/elektryk
rozszerzona matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
12:55 - 13:40

poniedziałek

 • 3T2 - energetyk/elektryk j. angielski w energetyce
  K. Ziółkowska - z1
  sala 102
  07:25 - 08:10
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń energetycznych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  montaż instalacji elektrycznych
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  08:15 - 09:00
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń energetycznych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  montaż instalacji elektrycznych
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  09:05 - 09:50
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń energetycznych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  montaż instalacji elektrycznych
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  10:00 - 10:45
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń energetycznych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  montaż instalacji elektrycznych
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  11:05 - 11:50
 • 3T2 - energetyk/elektryk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  12:00 - 12:45
 • 3T2 - energetyk/elektryk uzupełniająca historia i społeczeństwo
  M. Ciesielska
  sala 217
  12:55 - 13:40
 • 3T2 - energetyk/elektryk uzupełniająca historia i społeczeństwo
  M. Ciesielska
  sala 217
  13:50 - 14:35

wtorek

środa

 • 3T2 - energetyk/elektryk instalacje i urządzenia elektryczne
  A. Borowiecka - z1 - sala 212
  instalacje elektryczne
  E. Stachowiak - z2 - sala 105
  07:25 - 08:10
 • 3T2 - energetyk/elektryk WF
  J. Stypiński
  SGD
  08:15 - 09:00
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 205
  instalacje elektryczne
  E. Stachowiak - z2 - sala 212
  09:05 - 09:50
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 205
  instalacje elektryczne
  E. Stachowiak - z2 - sala 212
  10:00 - 10:45
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 205
  montaż instalacji
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  11:05 - 11:50
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 205
  montaż instalacji
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  12:00 - 12:45
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 205
  montaż instalacji
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  12:55 - 13:40
 • 3T2 - energetyk/elektryk montaż instalacji elektrycznych
  K. Rakowska - z2
  sala 012
  13:50 - 14:35

czwartek

piątek

No lekcje available!

PEDAGOG

MGR RENATA ZAWADZKA – KWAŚNIOCH
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:30 – 15:00
wtorek 12:00 – 16:30
środa 9:00 – 14:00
czwartek 9:00 – 13:45
piątek 10:00 – 14:00

PSYCHOLOG

MGR KATARZYNA ŻEBROWSKA
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:00 – 14:00
wtorek 9:00 – 14:00
środa 10:45 – 15:30
czwartek 12:00 – 12:45
czwartek 14:35 – 16:35

PIELĘGNIARKA

MONIKA BOGAJCZYK

telefon: 61 847 04 12 w. 23 e-mail: pielegniarka@energetyk.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 7:30 – 14:30
środa nieczynne
czwartek nieczynne
piątek 7:00 – 13:00
DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym  kontynuowane  będą  działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
 • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery,
 • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły,
 • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez poradnictwo indywidualne. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach.

Zapraszam do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praca Samorządu polega na podejmowaniu działań i przedstawianiu pomysłów, które mają sprawić, by można było miło spędzać czas w szkole. Nasza działalność została podzielona na następujące sekcje:
null

Michał Murawka

przewodniczący

klasa 4T2

null

Krystian Flieger

zastępca przewodniczącego

klasa 2T4

null

Tomasz Duda

sekretarz

klasa 3T2

null

Bartosz Konieczny

dział techniczny

klasa 4T2

null

Jan Rybak

dział techniczny

klasa 4T2

SEKCJA

dekoracyjna

 • prowadzenie gabloty SU
 • dekorowanie szkoły
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów plastycznych
 • przygotowanie plakatów oklicznosciowych
 • organizacja wystaw tematycznych

SEKCJA

kulturalno-rozrywkowa

 • organizowanie imprez i konkursów szkolnych
 • przygotowanie programów artystycznych na specjalne okazje
 • pilnowanie porządku podczas różnego typu uroczystości szkolnych
 • pozyskiwanie funduszy na działalność SU

SEKCJA

promocyjna

 • zachęcanie uczniów do działania na rzecz szkoły
 • współpraca z gazetką szkolną
 • dbanie o stronę internetową szkoły
 • godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem
 • informowanie uczniów o działalności SU.

SEKCJA

kronikarska

 • prowadzenie kroniki szkolnej
 • dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z różnego typu wydarzeniami na terenie szkoły
 • zbieranie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły
 • dbanie o pozytywny wizerunek szkoły wśród rówieśników

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Pozalekcyjne zajęcia oferowane w Szkole.

ELEKTRONIKA DLA PRAKTYKA

 • prowadzący: Tomasz Jaśkowiak 
 • środa (co druga w miesiącu) 14:35 – 16:05

FOTOGRAFIA I …

 • prowadzący: Andrzej Walczak 
 • W ramach działania biblioteki

MIŁOŚNICY GÓRSKICH WYPRAW

 • prowadzący: Andrzej Walczak 
 • W ramach działania biblioteki

HTML, CSS, PHP …

 • prowadzący: Mariola Wesołowska
 • czwartek 14:0 – 15:25

STEROWNIKI PLC I PANELE DOTYKOWE

 • prowadzący: Andzrej  Mnich
 • środa 14:35 – 15:30

KONWERSACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • prowadzący: Magdalena Nogal
 • środa 14:50 – 15:35

„ZAKRĘCENI, ZACZYTANI…”

 • prowadzący: Halina Kotecka, Andrzej Walczak
 • W ramach działania biblioteki.

„OŚWIECENI I ODNAWIALNI…”

 • prowadzący: Karina Rakowska
 • piątek 13:50 – 15:35

STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE

 • prowadzący: Krzysztof  Ciołkowski
 • poniedziałek 13:50 – 14:35

MŁODZI FIZYCY

 • prowadzący: Grzegorz Fritzkowski
 • wtorek 13:50– 16:35

ROZMÓWKI POLSKO-NIEMIECKIE

 • prowadzący: Joanna Brzóstowicz
 • wtorek 15:40 – 16:35

GRY ZESPOŁOWE

 • prowadzący: Jakub Stypiński
 • wtorek 14:35 – 16:00

MIŁOŚNICY FANTASTYKI

 • prowadzący: Halina Kotecka, Andrzej Walczak
 • W ramach działania biblioteki

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 • prowadzący: Krzysztof Wytyk 
  • 1 grupa: wtorek 13:50 – 15:10,
  • 2 grupa: środa 14:35 – 16:00

ZGŁĘBIĆ C/C++

 • prowadzący: Dariusz Urbanowicz 
 • wtorek 13:50 – 15:35

Z GEOGRAFIĄ NA TY

 • prowadzący: Agnieszka Ługowska
 • wtorek 07:25 – 08:10

SPOTKANIA Z MUZYKĄ, TEATREM

 • prowadzący: Magdalena Wasielewska
 • poniedziałek 15:35 – 16:35

AUTOCAD W PRAKTYCE

 • prowadzący: Anna Borowiecka
 • czwartek 13:50 – 15:35