STREFA UCZNIA

INFORMACJE

Kwalifikacje w zawodach 2017

TECHNIK ELEKTRYK               311303 K1 – EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych K2 – EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK ELEKTRONIK               311408 K1 – EE.03.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych K2 – EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK AUTOMATYK               311909 K1 – EE.17.

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej K2 – EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowe

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK ENERGETYK              311307 K1 – EE.24.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2 – EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK INFORMATYK              351203 K1 – EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  urządzeń peryferyjnych i sieci K2 – EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie II w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) i w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

Kwalifikacje w zawodach 2012

technik elektryk; symbol 311303

K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)

K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)

K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej

technik elektronik; symbol 311408 K1 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.) K2 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.) Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

technik informatyk; symbol 351203 K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.) Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy drugiej Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

technik energetyk; symbol 311307

K1 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej (E.22.)

K2 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (E.23.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

KALENDARIUM - rok szkolny 2018/19
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09.2018r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 4.09.2018r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I oraz II – poniedziałek 10.09.18 r. godz. 17:00, godz.17:45
 5. Zebrania rodziców oddziałów III, IV – wtorek 11.09.18r. godz. 17:00, godz.17:30
 6. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – czwartek 15.11.2018r.

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

 1. Praktyka zawodowa: 1.10. – 27.10.2018r.
 2. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 22.10.18 oraz 10.12.18
 3. Arena Zawodów – 11 października 2018 r.; ERASMUS+ od 15.10 – 19.10.2018r.
 4. Noc odkrywców – 23 listopada 2018r., 26 listopada 2018 r.
 5. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 21.12.2018r.
 6. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2018r.
 7. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego:
  1. we wszystkich oddziałach – do poniedziałku 3.12.2018r.
 1. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania):
  1. we wszystkich oddziałach – wtorek 4.12.2018r.
 1. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze:
  1. we wszystkich oddziałach – środa 5.12.2018r.

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do czwartku 6.12.2018r.).

 1. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania:
  1. we wszystkich oddziałach – do czwartku 20.12.2018r.

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :
  1. dla wszystkich oddziałów – środa 2.01.2019r.
 2. Wywiadówka za półrocze I :
  1. dla wszystkich oddziałów – czwartek 3.01.2019r.
 3. Zakończenie I półrocza :
  1. dla wszystkich oddziałów – 6.01.2019r.
 4. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 5. Ferie zimowe – od 14.01.2019r. do 27.01.2019r.
 6. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 9.01.2019r.
 7. Wewnętrzna matura próbna: …….. listopada, 21 marca
 8. II półrocze trwa :

– w oddziałach maturalnych od 7.01.2019 do 26.04.2019

– w pozostałych oddziałach od 7.01.2019 do 21.06.2019

1. II półrocze trwa:

– w oddziałach maturalnych od 7.01.2019 do 26.04.2019

– w pozostałych oddziałach od 7.01.2019 do 21.06.2019

2. Ferie zimowe: od 14.01.2019r. do 27.01.2019r.

3. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 1-3 marca 2019r.

4. Drzwi Otwarte:

– 16 marca – sobota – godz. 10:00

– 30 marca – sobota – godz. 10:00

– 5 kwietnia – piątek – godz. 17:00

5. Rekolekcje: termin zostanie uzgodniony

6. Święto Patrona Szkoły03.2019 – czwartek

7. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 25.02.2019 oraz 3.06.2019

8. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów1.04.2019

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

9. Wiosenna przerwa świąteczna- od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r.

10. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 22.03.2019

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 24.05.2019

11. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 25.03.2019

b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 27.05.2019

12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen  końcowych/rocznych :

a) w oddziałach maturalnych – wtorek 26.03.2019

b) w pozostałych oddziałach –wtorek 28.05.2019

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen (zwrot za potwierdzeniem – oddziały maturalne – do środy 27.03.2019r., zaś pozostałe oddziały – do środy 29.05.2019r.)

13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 12.04.2019

b) w pozostałych oddziałach – do wtorku 11.06.2019

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

a) dla oddziałów maturalnych – wtorek 16.04.2019

b) dla pozostałych oddziałów – czwartek 13.06.2019

15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 26.04.2019 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów pierwszych)

16.Egzaminy maturalne – od 6.05.2019

17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

18.Dni wolne od zajęć: 2 maja, 6,7,8 maja, 18 czerwca (kwalifikacje w zawodach), 20 czerwca.

19.Dzień Sportu – 17 czerwca 2019 r.

20.Dzień wolny, egzaminy zawodowe – 18 czerwca 2019 r. (pozostali nauczyciele dyżur w    szkole).

21. Spotkania oddziałów z wychowawcami – 19 czerwca 2019.

22.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 21.06.2019 r.

23. Zakończenie roku szkolnego – piątek 21.06.2019 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów trzecich)

24.Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla oddziałów pierwszych – odpowiedzialni wychowawcy obecnych oddziałów pierwszych.

Dni wolne w I półroczu: 1 listopada

Dni wolne dodatkowe w roku: 2 listopada, 2 maja, 6,7,8 maja, 10 stycznia (harmonogram kwalifikacji w zawodzie), 18 czerwca (harmonogram kwalifikacji w zawodzie),

Targi Edukacyjne: 1-3 marca 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 – 23.04.2019r.

Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

I PÓŁROCZE
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09.2018r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 4.09.2018r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I oraz II – poniedziałek 10.09.18 r. godz. 17:00, godz.17:45
 5. Zebrania rodziców oddziałów III, IV – wtorek 11.09.18r. godz. 17:00, godz.17:30
 6. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – czwartek 15.11.2018r.

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

 1. Praktyka zawodowa: 1.10. – 27.10.2018r.
 2. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 22.10.18 oraz 10.12.18
 3. Arena Zawodów – 11 października 2018 r.; ERASMUS+ od 15.10 – 19.10.2018r.
 4. Noc odkrywców – 23 listopada 2018r., 26 listopada 2018 r.
 5. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 21.12.2018r.
 6. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2018r.
 7. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego:
  1. we wszystkich oddziałach – do poniedziałku 3.12.2018r.
 1. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania):
  1. we wszystkich oddziałach – wtorek 4.12.2018r.
 1. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze:
  1. we wszystkich oddziałach – środa 5.12.2018r.

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do czwartku 6.12.2018r.).

 1. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania:
  1. we wszystkich oddziałach – do czwartku 20.12.2018r.

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :
  1. dla wszystkich oddziałów – środa 2.01.2019r.
 2. Wywiadówka za półrocze I :
  1. dla wszystkich oddziałów – czwartek 3.01.2019r.
 3. Zakończenie I półrocza :
  1. dla wszystkich oddziałów – 6.01.2019r.
 4. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 5. Ferie zimowe – od 14.01.2019r. do 27.01.2019r.
 6. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 9.01.2019r.
 7. Wewnętrzna matura próbna: …….. listopada, 21 marca
 8. II półrocze trwa :

– w oddziałach maturalnych od 7.01.2019 do 26.04.2019

– w pozostałych oddziałach od 7.01.2019 do 21.06.2019

II PÓŁROCZE

1. II półrocze trwa:

– w oddziałach maturalnych od 7.01.2019 do 26.04.2019

– w pozostałych oddziałach od 7.01.2019 do 21.06.2019

2. Ferie zimowe: od 14.01.2019r. do 27.01.2019r.

3. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 1-3 marca 2019r.

4. Drzwi Otwarte:

– 16 marca – sobota – godz. 10:00

– 30 marca – sobota – godz. 10:00

– 5 kwietnia – piątek – godz. 17:00

5. Rekolekcje: termin zostanie uzgodniony

6. Święto Patrona Szkoły03.2019 – czwartek

7. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 25.02.2019 oraz 3.06.2019

8. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów1.04.2019

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

9. Wiosenna przerwa świąteczna- od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r.

10. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 22.03.2019

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 24.05.2019

11. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 25.03.2019

b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 27.05.2019

12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen  końcowych/rocznych :

a) w oddziałach maturalnych – wtorek 26.03.2019

b) w pozostałych oddziałach –wtorek 28.05.2019

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen (zwrot za potwierdzeniem – oddziały maturalne – do środy 27.03.2019r., zaś pozostałe oddziały – do środy 29.05.2019r.)

13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 12.04.2019

b) w pozostałych oddziałach – do wtorku 11.06.2019

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

a) dla oddziałów maturalnych – wtorek 16.04.2019

b) dla pozostałych oddziałów – czwartek 13.06.2019

15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 26.04.2019 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów pierwszych)

16.Egzaminy maturalne – od 6.05.2019

17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

18.Dni wolne od zajęć: 2 maja, 6,7,8 maja, 18 czerwca (kwalifikacje w zawodach), 20 czerwca.

19.Dzień Sportu – 17 czerwca 2019 r.

20.Dzień wolny, egzaminy zawodowe – 18 czerwca 2019 r. (pozostali nauczyciele dyżur w    szkole).

21. Spotkania oddziałów z wychowawcami – 19 czerwca 2019.

22.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 21.06.2019 r.

23. Zakończenie roku szkolnego – piątek 21.06.2019 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów trzecich)

24.Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla oddziałów pierwszych – odpowiedzialni wychowawcy obecnych oddziałów pierwszych.

POZOSTAŁE TERMINY

Dni wolne w I półroczu: 1 listopada

Dni wolne dodatkowe w roku: 2 listopada, 2 maja, 6,7,8 maja, 10 stycznia (harmonogram kwalifikacji w zawodzie), 18 czerwca (harmonogram kwalifikacji w zawodzie),

Targi Edukacyjne: 1-3 marca 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 – 23.04.2019r.

Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników dla uczniów po gimnazjum

Wykaz podręczników dla uczniów po szkole podstawowej

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/20

Wykaz podręczników dla uczniów po gimnazjum

Wykaz podręczników dla uczniów po szkole podstawowej

PLAN LEKCJI

PEDAGOG

MGR RENATA ZAWADZKA – KWAŚNIOCH
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:30 – 15:00
wtorek 12:00 – 16:30
środa 9:00 – 14:00
czwartek 9:00 – 13:45
piątek 10:00 – 14:00

PSYCHOLOG

MGR KATARZYNA ŻEBROWSKA
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:00 – 14:00
wtorek 9:00 – 14:00
środa 10:45 – 15:30
czwartek 12:00 – 12:45
czwartek 14:35 – 16:35

PIELĘGNIARKA

MONIKA BOGAJCZYK

telefon: 61 847 04 12 w. 23 e-mail: pielegniarka@energetyk.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 7:30 – 14:30
środa nieczynne
czwartek nieczynne
piątek 7:00 – 13:00
DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym  kontynuowane  będą  działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
 • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery,
 • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły,
 • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez poradnictwo indywidualne. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach.

Zapraszam do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praca Samorządu polega na podejmowaniu działań i przedstawianiu pomysłów, które mają sprawić, by można było miło spędzać czas w szkole. Nasza działalność została podzielona na następujące sekcje:
null

Michał Murawka

przewodniczący

klasa 4T2

null

Krystian Flieger

zastępca przewodniczącego

klasa 2T4

null

Tomasz Duda

sekretarz

klasa 3T2

null

Bartosz Konieczny

dział techniczny

klasa 4T2

null

Jan Rybak

dział techniczny

klasa 4T2

SEKCJA

dekoracyjna

 • prowadzenie gabloty SU
 • dekorowanie szkoły
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów plastycznych
 • przygotowanie plakatów oklicznosciowych
 • organizacja wystaw tematycznych

SEKCJA

kulturalno-rozrywkowa

 • organizowanie imprez i konkursów szkolnych
 • przygotowanie programów artystycznych na specjalne okazje
 • pilnowanie porządku podczas różnego typu uroczystości szkolnych
 • pozyskiwanie funduszy na działalność SU

SEKCJA

promocyjna

 • zachęcanie uczniów do działania na rzecz szkoły
 • współpraca z gazetką szkolną
 • dbanie o stronę internetową szkoły
 • godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem
 • informowanie uczniów o działalności SU.

SEKCJA

kronikarska

 • prowadzenie kroniki szkolnej
 • dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z różnego typu wydarzeniami na terenie szkoły
 • zbieranie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły
 • dbanie o pozytywny wizerunek szkoły wśród rówieśników

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Pozalekcyjne zajęcia oferowane w Szkole.

ELEKTRONIKA DLA PRAKTYKA

 • prowadzący: Tomasz Jaśkowiak 
 • środa (co druga w miesiącu) 14:35 – 16:05

FOTOGRAFIA I …

 • prowadzący: Andrzej Walczak 
 • W ramach działania biblioteki

MIŁOŚNICY GÓRSKICH WYPRAW

 • prowadzący: Andrzej Walczak 
 • W ramach działania biblioteki

HTML, CSS, PHP …

 • prowadzący: Mariola Wesołowska
 • czwartek 14:0 – 15:25

STEROWNIKI PLC I PANELE DOTYKOWE

 • prowadzący: Andzrej  Mnich
 • środa 14:35 – 15:30

KONWERSACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • prowadzący: Magdalena Nogal
 • środa 14:50 – 15:35

„ZAKRĘCENI, ZACZYTANI…”

 • prowadzący: Halina Kotecka, Andrzej Walczak
 • W ramach działania biblioteki.

„OŚWIECENI I ODNAWIALNI…”

 • prowadzący: Karina Rakowska
 • piątek 13:50 – 15:35

STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE

 • prowadzący: Krzysztof  Ciołkowski
 • poniedziałek 13:50 – 14:35

MŁODZI FIZYCY

 • prowadzący: Grzegorz Fritzkowski
 • wtorek 13:50– 16:35

ROZMÓWKI POLSKO-NIEMIECKIE

 • prowadzący: Joanna Brzóstowicz
 • wtorek 15:40 – 16:35

GRY ZESPOŁOWE

 • prowadzący: Jakub Stypiński
 • wtorek 14:35 – 16:00

MIŁOŚNICY FANTASTYKI

 • prowadzący: Halina Kotecka, Andrzej Walczak
 • W ramach działania biblioteki

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 • prowadzący: Krzysztof Wytyk 
  • 1 grupa: wtorek 13:50 – 15:10,
  • 2 grupa: środa 14:35 – 16:00

ZGŁĘBIĆ C/C++

 • prowadzący: Dariusz Urbanowicz 
 • wtorek 13:50 – 15:35

Z GEOGRAFIĄ NA TY

 • prowadzący: Agnieszka Ługowska
 • wtorek 07:25 – 08:10

SPOTKANIA Z MUZYKĄ, TEATREM

 • prowadzący: Magdalena Wasielewska
 • poniedziałek 15:35 – 16:35

AUTOCAD W PRAKTYCE

 • prowadzący: Anna Borowiecka
 • czwartek 13:50 – 15:35