STREFA UCZNIA

INFORMACJE

Kwalifikacje w zawodach 2017

TECHNIK ELEKTRYK               311303 K1 – EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych K2 – EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK ELEKTRONIK               311408 K1 – EE.03.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych K2 – EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK AUTOMATYK               311909 K1 – EE.17.

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej K2 – EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowe

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK ENERGETYK              311307 K1 – EE.24.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2 – EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

TECHNIK INFORMATYK              351203 K1 – EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  urządzeń peryferyjnych i sieci K2 – EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie II w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) i w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

Kwalifikacje w zawodach 2012

technik elektryk; symbol 311303

K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)

K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)

K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej

technik elektronik; symbol 311408 K1 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.) K2 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.) Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

technik informatyk; symbol 351203 K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.) Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy drugiej Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

technik energetyk; symbol 311307

K1 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej (E.22.)

K2 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (E.23.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

KALENDARIUM - rok szkolny 2017/18
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 5.09.2017r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I – poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 17:00
 5. Zebrania rodziców oddziałów maturalnych – wtorek 12.09.2017r. godz. 17:00
 6. Zebrania rodziców pozostałych oddziałów – środa 13.09.2017r. godz. 17:00
 7. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – środa 15.11.2017r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 8. Praktyka zawodowa: 2.10. – 28.10.2017r.
 9. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 16.10.17 oraz 11.12.17
 10. Noc odkrywców – 24 listopada 2017r.
 11. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 22.12.2017r.
 12. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.
 13. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego: we wszystkich oddziałach – do piątku 1.12.2017r.
 14. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania): we wszystkich oddziałach – poniedziałek 4.12.2017r.
 15. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze: we wszystkich oddziałach – wtorek 5.12.2017r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz  przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do środy 6.12.2017r.).
 16. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania: we wszystkich oddziałach – do czwartku 21.12.2017r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej : dla wszystkich oddziałów – środa 3.01.2018r.
 18. Wywiadówka za półrocze I : dla wszystkich oddziałów – czwartek 4.01.2018r.
 19. Zakończenie I półrocza : dla wszystkich oddziałów – 7.01.2018r.
 20. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 21. Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 22. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 10.01.2018r.
 23. Wewnętrzna matura próbna: 13 listopada, 21 marca
 24. II półrocze trwa :
  1. w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018
  2. w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018
  1. Rekolekcje: 14 – 16 marca 2018r.
  2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2018 – środa
  3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 5.03.2018 oraz 4.06.2018
  4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów9.04.2018
   1. II półrocze trwa:

   – w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018

   – w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018

   1. Ferie zimowe: od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
   2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 23-25 marca 2018r.
   3. Drzwi Otwarte:

   – 7 kwietnia – sobota – godz. 10:00

   – 13 kwietnia – piątek – godz. 17:00

   – 21 kwietnia – sobota – godz. 10:00

  1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
  2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika:

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 23.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 25.05.2018

  1. Sporządzenie przez wychowawców wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

  a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 26.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 28.05.2018

  12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych :

  w oddziałach maturalnych – wtorek 27.03.2018

  w pozostałych oddziałach –wtorek 29.05.2018

  Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen

  13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 20.04.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 15.06.2018

  14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

  dla oddziałów maturalnych – wtorek 24.04.2018

  dla pozostałych oddziałów – wtorek 19.06.2018

  15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 27.04.2018 oraz przygotowanie szkoły do egzaminu maturalnego

  16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2018

  17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

  18.Dni wolne od zajęć: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, 1 dzień w czerwcu.

  19.Dzień Sportu – 20 czerwca 2018 r.

  20.Spotkania oddziałów z wychowawcami – 21 czerwca 2018 r. 

  21.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 22.06.2018 r.

  22. Zakończenie roku szkolnego – piątek 22.06.2018 

  23. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla oddziałów pierwszych 

Pozostałe terminy: Dni wolne w I półroczu: 1 listopada Dni wolne dodatkowe w roku: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, wybrany 1 dzień w styczniu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), wybrany 1dzień w czerwcu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), Targi Edukacyjne: 23-25 marca 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 3.04 kwietnia 2018r. Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

I PÓŁROCZE
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 5.09.2017r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I – poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 17:00
 5. Zebrania rodziców oddziałów maturalnych – wtorek 12.09.2017r. godz. 17:00
 6. Zebrania rodziców pozostałych oddziałów – środa 13.09.2017r. godz. 17:00
 7. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – środa 15.11.2017r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 8. Praktyka zawodowa: 2.10. – 28.10.2017r.
 9. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 16.10.17 oraz 11.12.17
 10. Noc odkrywców – 24 listopada 2017r.
 11. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 22.12.2017r.
 12. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.
 13. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego: we wszystkich oddziałach – do piątku 1.12.2017r.
 14. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania): we wszystkich oddziałach – poniedziałek 4.12.2017r.
 15. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze: we wszystkich oddziałach – wtorek 5.12.2017r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz  przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do środy 6.12.2017r.).
 16. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania: we wszystkich oddziałach – do czwartku 21.12.2017r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej : dla wszystkich oddziałów – środa 3.01.2018r.
 18. Wywiadówka za półrocze I : dla wszystkich oddziałów – czwartek 4.01.2018r.
 19. Zakończenie I półrocza : dla wszystkich oddziałów – 7.01.2018r.
 20. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 21. Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 22. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 10.01.2018r.
 23. Wewnętrzna matura próbna: 13 listopada, 21 marca
 24. II półrocze trwa :
  1. w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018
  2. w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018
II PÓŁROCZE
  1. Rekolekcje: 14 – 16 marca 2018r.
  2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2018 – środa
  3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 5.03.2018 oraz 4.06.2018
  4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów9.04.2018
   1. II półrocze trwa:

   – w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018

   – w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018

   1. Ferie zimowe: od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
   2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 23-25 marca 2018r.
   3. Drzwi Otwarte:

   – 7 kwietnia – sobota – godz. 10:00

   – 13 kwietnia – piątek – godz. 17:00

   – 21 kwietnia – sobota – godz. 10:00

  1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
  2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika:

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 23.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 25.05.2018

  1. Sporządzenie przez wychowawców wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

  a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 26.03.2018

  b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 28.05.2018

  12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych :

  w oddziałach maturalnych – wtorek 27.03.2018

  w pozostałych oddziałach –wtorek 29.05.2018

  Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen

  13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych

  a) w oddziałach maturalnych – do piątku 20.04.2018

  b) w pozostałych oddziałach – do piątku 15.06.2018

  14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

  dla oddziałów maturalnych – wtorek 24.04.2018

  dla pozostałych oddziałów – wtorek 19.06.2018

  15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 27.04.2018 oraz przygotowanie szkoły do egzaminu maturalnego

  16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2018

  17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

  18.Dni wolne od zajęć: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, 1 dzień w czerwcu.

  19.Dzień Sportu – 20 czerwca 2018 r.

  20.Spotkania oddziałów z wychowawcami – 21 czerwca 2018 r. 

  21.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 22.06.2018 r.

  22. Zakończenie roku szkolnego – piątek 22.06.2018 

  23. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla oddziałów pierwszych 

POZOSTAŁE TERMINY

Pozostałe terminy: Dni wolne w I półroczu: 1 listopada Dni wolne dodatkowe w roku: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, wybrany 1 dzień w styczniu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), wybrany 1dzień w czerwcu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), Targi Edukacyjne: 23-25 marca 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 3.04 kwietnia 2018r. Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

PLAN LEKCJI

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1T1 - informatyk
WF
J. Stypiński - w1 - SGD
K. Żebrowska - w2 - SGJ
07:25 - 08:10

1T1 - informatyk
WF
J. Stypiński - w1 - SGD
K. Żebrowska - w2 - SGJ
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
07:25 - 08:15

1T1 - informatyk
j. polski
K. Kucharska
sala 217
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
WF
J. Stypiński - w1 - SGD
K. Żebrowska - w2 - SGJ
07:25 - 08:10

1T1 - informatyk
rozszerzona matematyka
W. Lapis
sala 203
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
informatyka
A. Kochanek - i1 - sala 201
M. Wesołowska - i2 - sala 02
K. Ciołkowski - i3 - saa 202
07:25 - 08:10

1T1 - informatyk
historia
J. Osiński
sala 303
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
WOK
D. Dobrodziej
sala 105
08:15 - 09:00
1T1 - informatyk
urządzenia techniki komputerowej
M. Wesołowska
sala 303
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
WOS
J. Osiński
sala 303
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
j. angielski
J. Ruda - a1 - sala 301
M. Nogal - a2 - sala 302
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
j. angielski
J. Ruda - a1 - sala 102
M. Nogal - a2 - sala 302
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
09:05 - 09:50
1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
historia
J. Osiński
sala 303
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
godzina wychowawcza
K. Żebrowska
sala 303
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
edukacja dla bezpieczeństwa
M.Wyszkowska
sala 217
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
Urządzenia techniki komputerowej
M. Wesołowska
sala 212
10:00 - 10:45
1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
matematyka
W. Lapis
sala 217
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
biologia
M. Karpińska
sala 101
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
j. polski
K. Kucharska
sala 101
11:05 - 11:50
1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 201
K. Ciołkowski - p3 - sala 202
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
matematyka
W. Lapis
sala 204
13:50 - 14:35
1T1 - informatyk
matematyka
W. Lapis
sala 217
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
geografia
A. Ługowska
sala 105
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
systemy operacyjne
D. Urbanowicz
sala 212
13:50 - 14:35
1T1 - informatyk
systemy operacyjne
D. Urbanowicz
sala 212
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
systemy operacyjne
D. Urbanowicz
sala 212
12:55 - 13:40

1T1 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
13:50 - 14:35
1T1 - informatyk
fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 - sala 103
12:55 - 13:40
1T1 - informatyk
j. polski
K. Kucharska
sala 101
12:00 - 12:45

1T1 - informatyk
chemia
E. Framska
sala 217
12:55 - 13:40

poniedziałek

 • 1T1 - informatyk WF
  J. Stypiński - w1 - SGD
  K. Żebrowska - w2 - SGJ
  07:25 - 08:10
 • 1T1 - informatyk WF
  J. Stypiński - w1 - SGD
  K. Żebrowska - w2 - SGJ
  08:15 - 09:00
 • 1T1 - informatyk urządzenia techniki komputerowej
  M. Wesołowska
  sala 303
  09:05 - 09:50
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  10:00 - 10:45
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  11:05 - 11:50
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  12:00 - 12:45
 • 1T1 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 201
  K. Ciołkowski - p3 - sala 202
  12:55 - 13:40
 • 1T1 - informatyk matematyka
  W. Lapis
  sala 204
  13:50 - 14:35

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1T2 - elektronik/automatyk
WOK
D. Dobrodziej
sala 105
07:25 - 08:10

1T2 - elektronik/automatyk
WF
J. Stypiński - w1 - SGD
M. Wyszkowska - w2 - SGJ
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
07:25 - 08:10

1T2 - elektronik/automatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
WF
J. Sypiński - w1 - SGD
M. Wyszkowska - w2 - SGJ
07:25 - 08:10

1T2 - elektronik/automatyk
WF
J. Stypiński - w1 - SGD
M. Wyszkowska - w2 - SGJ
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 105
P. Piekarski - z2 - sala 102
08:15 - 09:00
1T2 - elektronik/automatyk
j. angielski
K. Ziółkowsak - a1 - sala 304
J. Ruda - a 2 - sala 302
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 105
P. Piekarski - z2 - sala 102
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 303
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
rozszerzona matematyka
W. Lapis
sala 203
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
historia
J. Osiński
sala 303
09:05 - 09:50
1T2 - elektronik/automatyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 101
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
biologia
M. Karpińska
sala 101
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
J. Ruda - a2 - sala 102
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 303
P. Piekarski - z2 - sala 105
10:00 - 10:45
1T2 - elektronik/automatyk
matematyka
W. Lapis
sala 212
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 101
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 303
P. Piekarski - z2 - sala 204
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
11:05 - 11:50
1T2 - elektronik/automatyk
matematyka
W. Lapis
sala 212
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
geografia
A. Ługowska
sala 105
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
informatyka
M. Wesołowska - i1 - sala 202
A. Kochanek - i2 - sala 201
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
godzina wychowawcza
J. Stypiński
sala 102
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 - sala 103
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
pomiary elektroniczne
B. Starzak - p11 - sala 03
A. Mnich - p21 - sala 04
P. Piekarski - p22 - sala 05
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
Elektrotechnika i elektronika
A. Mnich - z1 - sala 303
P. Piekarski - z2 - sala 204
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
historia
J. Osiński
sala 303
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
WOS
J. Osiński
sala 303
13:50 - 14:35
1T2 - elektronik/automatyk
chemia
E. Framska
sala 217
12:00 - 12:45

1T2 - elektronik/automatyk
edukacja dla bezpieczeństwa
M. Wyszkowska
sala 212
12:55 - 13:40

1T2 - elektronik/automatyk
matematyka
W. Lapis
sala 304
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1T3 - elektryk
historia
J. Osiński
sala 303
07:25 - 08:10

1T3 - elektryk
WOS
J. Osiński
sala 303
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
07:25 - 08:10

1T3 - elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 217
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
08:15 - 09:00
1T3 - elektryk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
WOK
D. Dobrodziej
sala 105
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
09:05 - 09:50
1T3 - elektryk
matematyka
W. Lapis
sala 212
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
elektrotechnika
E. Stachowiak
sala 212
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 302
J. Ruda - a2 - sala 301
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
10:00 - 10:45
1T3 - elektryk
geografia
A. Ługowska
sala 105
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
historia
J. Osiński
sala 303
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 217
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
edukcja dla bezpieczeństwa
M. Wyszkowska
sala 217
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
11:05 - 11:50
1T3 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 - sala 103
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
informatyka
K. Ciołkowski - i1 - sala 201
M. Wesołowska -i2 - sala 202
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
matematyka
W. Lapis
sala 217
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
matematyka
W. Lapis
sala 217
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
biologia
M. Karpińska
sala 101
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
elektrotechnika
E. Stachowiak
sala 217
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
elektrotechnika
E. Stachowiak
sala 217
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 302
J. Ruda - a2 - sala 102
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
j. polski
M. Wesołowska
sala 301
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
godzina wychowawcza
M. Wasielewska
sala 301
13:50 - 14:35
1T3 - elektryk
pracownia elektryczna
E. Stachowiak - p1 - sala 03
J. Nowak - p2 - sala 04
12:00 - 12:45

1T3 - elektryk
matematyka rozszerzona
W. Lapis
sala 304
12:55 - 13:40

1T3 - elektryk
chemia
E. Framska
sala 217
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 • 1T3 - elektryk j. polski
  M. Wasielewska
  sala 301
  07:25 - 08:10
 • 1T3 - elektryk j. polski
  M. Wasielewska
  sala 301
  08:15 - 09:00
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  09:05 - 09:50
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  10:00 - 10:45
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  11:05 - 11:50
 • 1T3 - elektryk pracownia elektryczna
  E. Stachowiak - p1 - sala 03
  J. Nowak - p2 - sala 04
  12:00 - 12:45
 • 1T3 - elektryk matematyka rozszerzona
  W. Lapis
  sala 304
  12:55 - 13:40
 • 1T3 - elektryk chemia
  E. Framska
  sala 217
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T1 - elektronik
instalacja urządzeń elektronicznych
P. Piekarski - p1 - sala 04
T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
instalacja urządzeń elektronicznych
P. Piekarski - p1 - sala 04
T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
godzina wychowawcza
K. Ziółkowska
sala 304
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
j. angielski w elektronice
K. Ziółkowska
sala 304
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 302
K. Ziółkowska - a2 - sala 304
07:25 - 08:10

2T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
P. Piekarski
sala 102
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 - sala 103
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
rozszerzona fizyka
G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
rozszerzona informatyka
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
08:15 - 09:00
2T1 - elektronik
instalacja urządzeń elektronicznych
P. Piekarski - p1 - sala 04
T. Jaśkowiak - p2 - sala 05
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
j. angielski
M. Nogal - a1 - sala 302
K. Ziółkowska - a2 - sala 304
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
P. Piekarski
sala 102
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
rozszerzona fizyka
G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
rozszerzona informatyka
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
09:05 - 09:50
2T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
Elektrotechnika
B. Starzak
sala 105
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
10:00 - 10:45
2T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
urządzenia elektryczne
P. Piekarski
sala 105
11:05 - 11:50
2T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
rozszerzona matematyka
A Kochanek
sala 204
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
rozszerzona geografia
A. Ługowska
g22 - sala 105
13:50 - 14:35
2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
pomiary elektryczne i elektroniczne
P. Piekarski - p1 - sala 04
B. Starzak - p2 - sala 03
13:50 - 14:35

2T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
14:50 - 15:35
2T1 - elektronik
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
działalność gospodarcza elektryków
A. Ługowska
sala 105
13:50 - 14:35

2T1 - elektronik
rozszerzona geografia
A. Ługowska
g22 - sala105
14:50 - 15:35
2T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń elektronicznych
B. Starzak - sala 04
T. Jaśkowiak - sala 05
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń elektronicznych
B. Starzak - sala 04
T. Jaśkowiak - sala 05
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
elektrotechnika
B. Starzak
sala 103
13:50 - 14:35

2T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
14:50 - 15:35
2T1 - elektronik
rozszerzona matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

2T1 - elektronik
elektrotechnika
B. Starzak
sala 105
12:55 - 13:40

2T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

 • 2T1 - elektronik godzina wychowawcza
  K. Ziółkowska
  sala 304
  07:25 - 08:10
 • 2T1 - elektronik j. angielski w elektronice
  K. Ziółkowska
  sala 304
  08:15 - 09:00
 • 2T1 - elektronik j. angielski
  M. Nogal - a1 - sala 302
  K. Ziółkowska - a2 - sala 304
  09:05 - 09:50
 • 2T1 - elektronik Elektrotechnika
  B. Starzak
  sala 105
  10:00 - 10:45
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  11:05 - 11:50
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  12:00 - 12:45
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  12:55 - 13:40
 • 2T1 - elektronik pomiary elektryczne i elektroniczne
  P. Piekarski - p1 - sala 04
  B. Starzak - p2 - sala 03
  13:50 - 14:35
 • 2T1 - elektronik j. polski
  M. Wasielewska
  sala 301
  14:50 - 15:35

środa

czwartek

piątek

 • 2T1 - elektronik rozszerzona fizyka
  G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
  rozszerzona informatyka
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  08:15 - 09:00
 • 2T1 - elektronik rozszerzona fizyka
  G. Frizkowski - f21 f20 - sala 212
  rozszerzona informatyka
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  09:05 - 09:50
 • 2T1 - elektronik urządzenia elektryczne
  P. Piekarski
  sala 105
  11:05 - 11:50
 • 2T1 - elektronik rozszerzona matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  12:00 - 12:45
 • 2T1 - elektronik elektrotechnika
  B. Starzak
  sala 105
  12:55 - 13:40
 • 2T1 - elektronik matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T2 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 217
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 217
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
maszyny i urządzenia elektryczne
E. Stachowiak
sala 212
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
instalacje elektryczne
J. Nowak
sala 102
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
instalacje elektryczne
J. Nowak
sala 103
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
07:25 - 08:10

2T2 - elektryk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski
f21, f20 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska
g21 - sala 105
08:15 - 09:00
2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
j. polski
K. Kucharska
sala 217
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
elektrotechnika
A. Mnich
sala 102
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski
f21, f20 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska
g21 - sala 105
09:05 - 09:50
2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
j. polski
K. Kucharska
sala 217
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
elektrotechnika
A. Mnich
sala 103
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
j. polski
K. Kucharska
sala 101
10:00 - 10:45
2T2 - elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
j. angielski w branży elektrycznej
J. Ruda
sala 102
11:05 - 12:50

2T2 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
13:50 - 14:35
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
11:05 - 11:50
2T2 - elektryk
godzina wychowawcza
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
WF
M. Wyszkowska
SGD
13:50 - 14:35
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
12:55 - 13:40
2T2 - elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:55 - 13:40

2T2 - elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
13:50 - 14:35
2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
12:00 - 12:45

2T2 - elektryk
montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
K. Rakowska - p1 - sala 012
A. Mnich - p2 - sala 011
12:55 - 13:40

poniedziałek

wtorek

 • 2T2 - elektryk matematyka rozszerzona
  A. Kochanek
  sala 204
  07:25 - 08:10
 • 2T2 - elektryk maszyny i urządzenia elektryczne
  E. Stachowiak
  sala 212
  08:15 - 09:00
 • 2T2 - elektryk j. polski
  K. Kucharska
  sala 217
  09:05 - 09:50
 • 2T2 - elektryk j. polski
  K. Kucharska
  sala 217
  10:00 - 10:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  11:05 - 11:50
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  12:00 - 12:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  12:55 - 13:40

środa

czwartek

 • 2T2 - elektryk matematyka rozszerzona
  A. Kochanek
  sala 204
  07:25 - 08:10
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  08:15 - 09:00
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  09:05 - 09:50
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  10:00 - 10:45
 • 2T2 - elektryk j. angielski w branży elektrycznej
  J. Ruda
  sala 102
  11:05 - 12:50
 • 2T2 - elektryk WF
  M. Wyszkowska
  SGD
  12:00 - 12:45
 • 2T2 - elektryk WF
  M. Wyszkowska
  SGD
  12:55 - 13:40
 • 2T2 - elektryk j. angielski
  M. Nogal
  sala 302
  13:50 - 14:35

piątek

 • 2T2 - elektryk j. angielski
  M. Nogal
  sala 302
  07:25 - 08:10
 • 2T2 - elektryk fizyka rozszerzona
  G. Fritzkowski
  f21, f20 - sala 212
  geografia rozszerzona
  A. Ługowska
  g21 - sala 105
  08:15 - 09:00
 • 2T2 - elektryk fizyka rozszerzona
  G. Fritzkowski
  f21, f20 - sala 212
  geografia rozszerzona
  A. Ługowska
  g21 - sala 105
  09:05 - 09:50
 • 2T2 - elektryk j. polski
  K. Kucharska
  sala 101
  10:00 - 10:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  11:05 - 11:50
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  12:00 - 12:45
 • 2T2 - elektryk montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
  K. Rakowska - p1 - sala 012
  A. Mnich - p2 - sala 011
  12:55 - 13:40
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T3 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
urządzenia techniki komputerowej
M. Wesołowska
sala 303
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
WF
J. Stypiński - SGD
M. Wyszkowska - SGJ
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
WF
J. Stypiński w1 - SGD
M. Wyszkowska w2 - SGJ
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
j. angielski zawodowy w informatyce
K. Ziółkowska
sala 304
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
administracja bazami danych
M. Wesołowska - p1 - sala 202
D. Urbanowicz - p2 - sala 201
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 -sala 103
07:25 - 08:10

2T3 - informatyk
geografia roszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
informatyka roszerzona
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
informatyka roszerzona
M. Wesołowska - i22 - sala 201
08:15 - 09:00
2T3 - informatyk
systemy operacyjne
K. Ciołkowski
sala 300
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
projektowanie aplikacji internetowych
M. Wesołowska - p1 - sala 02
D. Urbanowicz - p2 - sala 01
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 02
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
administracja bazami danych
M. Wesołowska - p1 - sala 202
D. Urbanowicz - p2 - sala 201
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
geografia roszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
informatyka roszerzona
K. Ciołkowski - i21 - sala 202
informatyka roszerzona
M. Wesołowska - i22 - sala 201
09:05 - 09:50
2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
projektowanie aplikacji internetowych
M. Wesołowska - p1 - sala 02
D. Urbanowicz - p2 - sala 01
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
D. Urbanowicz - p1 - sala 01
M. Wesołowska - p2 - sala 02
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
administracja bazami danych
M. Wesołowska - p1 - sala 202
D. Urbanowicz - p2 - sala 201
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
10:00 - 10:45
2T3 - informatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 101
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
systemy operacyjne
K. Ciołkowski
sala 204
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
j. angielski
K. Ziółkowska a1 - sala 304
J. Ruda a2 - sala 301
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
sieci komputerowe
K. Ciołkowski
sala 300
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
sieci komputerowe
K. Ciołkowski
sala 217
11:05 - 11:50
2T3 - informatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 101
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
godzina wychowawcza
J. Brzóstowicz
sala 103
12:55 - 13:40
2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
j. polski
M. Grzemska
sala 102
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
J. Ruda - a2 - sala 302
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
WF
J. Stypiński w1 - SGD
M. Wyszkowska w2 - SGJ
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
systemy operacyjne
K. Ciołkowski
sala 300
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
religia
K. Wytyk
sala 104
13:50 - 14:35
2T3 - informatyk
urządzenia techniki komputerowej
M. Wesołowska
sala 303
12:00 - 12:45

2T3 - informatyk
witryny i aplikacje internetowe
M. Wesołowska
sala 303
12:55 - 13:40

2T3 - informatyk
witryny i aplikacje internetowe
M. Wesołowska
sala 303
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

 • 2T3 - informatyk WF
  J. Stypiński - SGD
  M. Wyszkowska - SGJ
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk WF
  J. Stypiński w1 - SGD
  M. Wyszkowska w2 - SGJ
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk projektowanie aplikacji internetowych
  M. Wesołowska - p1 - sala 02
  D. Urbanowicz - p2 - sala 01
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk projektowanie aplikacji internetowych
  M. Wesołowska - p1 - sala 02
  D. Urbanowicz - p2 - sala 01
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk systemy operacyjne
  K. Ciołkowski
  sala 204
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk podstawy przedsiębiorczości
  A. Ługowska
  sala 105
  13:50 - 14:35

środa

 • 2T3 - informatyk matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk matematyka rozszerzona
  G. Ścigałło
  sala 203
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 02
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
  D. Urbanowicz - p1 - sala 01
  M. Wesołowska - p2 - sala 02
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk j. angielski
  K. Ziółkowska a1 - sala 304
  J. Ruda a2 - sala 301
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk j. polski
  M. Grzemska
  sala 102
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk j. angielski
  K. Ziółkowska - a1 - sala 304
  J. Ruda - a2 - sala 302
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk WF
  J. Stypiński w1 - SGD
  M. Wyszkowska w2 - SGJ
  13:50 - 14:35

czwartek

 • 2T3 - informatyk j. angielski zawodowy w informatyce
  K. Ziółkowska
  sala 304
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk administracja bazami danych
  M. Wesołowska - p1 - sala 202
  D. Urbanowicz - p2 - sala 201
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk administracja bazami danych
  M. Wesołowska - p1 - sala 202
  D. Urbanowicz - p2 - sala 201
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk administracja bazami danych
  M. Wesołowska - p1 - sala 202
  D. Urbanowicz - p2 - sala 201
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk sieci komputerowe
  K. Ciołkowski
  sala 300
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk systemy operacyjne
  K. Ciołkowski
  sala 300
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk matematyka rozszerzona
  G. Ścigałło
  sala 203
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  13:50 - 14:35

piątek

 • 2T3 - informatyk j. niemiecki
  J. Brzóstowicz
  n2 -sala 103
  07:25 - 08:10
 • 2T3 - informatyk geografia roszerzona
  A. Ługowska - g21 - sala 105
  informatyka roszerzona
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  informatyka roszerzona
  M. Wesołowska - i22 - sala 201
  08:15 - 09:00
 • 2T3 - informatyk geografia roszerzona
  A. Ługowska - g21 - sala 105
  informatyka roszerzona
  K. Ciołkowski - i21 - sala 202
  informatyka roszerzona
  M. Wesołowska - i22 - sala 201
  09:05 - 09:50
 • 2T3 - informatyk religia
  K. Wytyk
  sala 104
  10:00 - 10:45
 • 2T3 - informatyk sieci komputerowe
  K. Ciołkowski
  sala 217
  11:05 - 11:50
 • 2T3 - informatyk urządzenia techniki komputerowej
  M. Wesołowska
  sala 303
  12:00 - 12:45
 • 2T3 - informatyk witryny i aplikacje internetowe
  M. Wesołowska
  sala 303
  12:55 - 13:40
 • 2T3 - informatyk witryny i aplikacje internetowe
  M. Wesołowska
  sala 303
  13:50 - 14:35
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
pomiary elektryczne i elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
pomiary elektryczne i elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia elektryczne
J. Nowak - z1 - sala 102
j. angielski w branży elektronicznej
K. Ziółkowska - z2 - sala 304
07:25 - 08:10

2T4 - elektronik/energetyk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski - f20, f21 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
pomiary elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 03
eksploatacja urządzeń elektronicznych
T. Jaśkowiak - z2 - sala 05
08:15 - 09:00
2T4 - elektronik/energetyk
godzina wychowawcza
G. Ścigałło
sala 203
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
j. polski
M. Grzemska
sala 101
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
pomiary elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 03
eksploatacja urządzeń elektronicznych
T. Jaśkowiak - z2 - sala 05
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
pomiary elektryczne i elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
fizyka rozszerzona
G. Fritzkowski - f20, f21 - sala 212
geografia rozszerzona
A. Ługowska - g21 - sala 105
09:05 - 09:50
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 217
urządzenia elektryczne
P. Piekarski - z2 - sala 303
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 103
urządzenia elektryczne
P. Piekarski - z2 - sala 102
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
pomiary elektroniczne
E. Baranowska - z1 - sala 03
działalność gospodarcza elektryków
A. Ługowska - z2 - sala 105
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
działalność gospodarcza energetyków
A. Ługowska - z1 - sala 105
Pomiary elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 03
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 05
10:00 - 10:45
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 217
urządzenia elektryczne
P. Piekarski - z2 - sala 303
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 103
elektrotechnika i elektronika
E, Stachowiak - z2 - sala 212
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
religia
K. Wytyk
sala 104
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia elektryczne
J. Nowak - z1 - sala 101
elektrotechnika i elektronika
E, Stachowiak - z2 - sala 103
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 05
11:05 - 11:50
2T4 - elektronik/energetyk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
J. polski
M. Grzemska
sala 101
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
j. polski
M. Grzemska
sala 101
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
podstawy przedsiębiorczości
A. Ługowska
sala 105
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
WF
K. Żebrowska
SGD
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
WF
K. Żebrowska
SGD
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
WF
K. Żebrowska
SGD
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
instalacje i urządzenia elektryczne
J. Nowak - z1 - sala 101
elektrotechnika i elektronika
E, Stachowiak - z2 - sala 103
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35
2T4 - elektronik/energetyk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektroniczne
B. Starzak - z2 - sala 05
12:00 - 12:45

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40

2T4 - elektronik/energetyk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 • 2T4 - elektronik/energetyk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  pomiary elektryczne i elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  07:25 - 08:10
 • 2T4 - elektronik/energetyk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  pomiary elektryczne i elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  08:15 - 09:00
 • 2T4 - elektronik/energetyk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  L. Grobelny - z1 - sala 205
  pomiary elektryczne i elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  09:05 - 09:50
 • 2T4 - elektronik/energetyk działalność gospodarcza energetyków
  A. Ługowska - z1 - sala 105
  Pomiary elektroniczne
  B. Starzak - z2 - sala 03
  10:00 - 10:45
 • 2T4 - elektronik/energetyk instalacje i urządzenia elektryczne
  J. Nowak - z1 - sala 101
  elektrotechnika i elektronika
  E, Stachowiak - z2 - sala 103
  11:05 - 11:50
 • 2T4 - elektronik/energetyk instalacje i urządzenia elektryczne
  J. Nowak - z1 - sala 101
  elektrotechnika i elektronika
  E, Stachowiak - z2 - sala 103
  12:00 - 12:45
 • 2T4 - elektronik/energetyk j. angielski
  M. Nogal
  sala 302
  12:55 - 13:40
 • 2T4 - elektronik/energetyk matematyka rozszerzona
  G. Ścigałło
  sala 203
  13:50 - 14:35

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
3T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - a2 - sala 302
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - a2 - sala 302
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
rozszerzona informatyka
M. Wesołowska - i1 - sala 202
K. Ciołkowski - i2 - sala 201
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
rozszerzona informatyka
M. Wesołowska - i1 - sala 202
K. Ciołkowski - i2 - sala 201
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 102
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - p2 sala 302
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
07:25 - 08:10

3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - sala 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
08:15 - 09:00
3T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
WF
M. Wyszkowska
SGD
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
godzina wychowawcza
M. Wyszkowska
sala 212
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - sala 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 103
09:05 - 09:50
3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
rozszerzona matematyka
G. Ścigałło
sala 203
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 303
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
instalacje elektroniczne
K. Ciołkowski - p1 - sala 05
T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
WF
M. Wyszkowska
SGD
10:00 - 10:45
3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 212
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
WF
M. Wyszkowska
SGD
11:05 - 11:50
3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
eksploatacja urządzeń
A. Mnich - p1 - sala 02
T. Jaśkowiak - p2 sala 05
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 212
13:50 - 14:35
3T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 - sala 103
12:55 - 13:40
3T1 - elektronik
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
13:50 - 14:35
3T1 - elektronik
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 204
13:50 - 14:35
3T1 - elektronik
uzup. fizyka dla elektroników
G. Fritzkowski
sala 212
12:00 - 12:45

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T. Jaśkowiak
sala 300
12:55 - 13:40

3T1 - elektronik
urządzenia elektroniczne
T, Jaśkowiak
sala 300
13:50 - 14:35

poniedziałek

 • 3T1 - elektronik j. angielski
  K. Ziółkowska - a1 - sala 304
  M. Nogal - a2 - sala 302
  07:25 - 08:10
 • 3T1 - elektronik j. angielski
  K. Ziółkowska - a1 - sala 304
  M. Nogal - a2 - sala 302
  08:15 - 09:00
 • 3T1 - elektronik religia
  K. Wytyk
  sala 104
  09:05 - 09:50
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  10:00 - 10:45
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  11:05 - 11:50
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  12:00 - 12:45
 • 3T1 - elektronik eksploatacja urządzeń
  A. Mnich - p1 - sala 02
  T. Jaśkowiak - p2 sala 05
  12:55 - 13:40
 • 3T1 - elektronik urządzenia elektroniczne
  T. Jaśkowiak
  sala 212
  13:50 - 14:35

wtorek

środa

czwartek

 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  07:25 - 08:10
 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - sala 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  08:15 - 09:00
 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - sala 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  09:05 - 09:50
 • 3T1 - elektronik instalacje elektroniczne
  K. Ciołkowski - p1 - sala 05
  T. Jaśkowiak - p2 - sala 04
  10:00 - 10:45
 • 3T1 - elektronik urządzenia elektroniczne
  T. Jaśkowiak
  sala 212
  11:05 - 11:50
 • 3T1 - elektronik matematyka
  G. Ścigałło
  sala 203
  12:00 - 12:45
 • 3T1 - elektronik religia
  K. Wytyk
  sala 104
  12:55 - 13:40
 • 3T1 - elektronik urządzenia elektroniczne
  T. Jaśkowiak
  sala 204
  13:50 - 14:35

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
3T2 - energetyk/elektryk
rozszerzona fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 012
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia elektryczne
A. Borowiecka - z1 - sala 300
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 217
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 300
maszyny i urządzenia
E. Stachowiak - z2 - sala 217
07:25 - 08:10

3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia elektryczne
E. Baranowska - z1 - sala 300
maszyny i urządzenia
E. Stachowiak - z2 - sala 217
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
rozszerzona matematyka
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - 012
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 103
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 212
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 305
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 217
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Grzemska
sala 217
09:05 - 09:50
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - 012
10:00 - 10:45

3T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Grzemska
sala 217
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 305
instalacje elektryczne
E. Stachowiak - z2 - sala 217
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
rozszerzona fizyka
G. Fritzkowski
sala 212
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Grzemska
sala 217
10:00 - 10:45
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z1 - sala 205
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - 012
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
godzina wychowawcza
R. Zawadzka-Kwaśnioch
sala 105
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 305
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - sala 012
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski dla energetyków
K. Ziółkowska - z1 - sala 304
obsługa urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z2 - sala 012
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
11:05 - 11:50
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
M. Nogal
sala 302
12:55 - 13:40

3T2 - energetyk/elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
13:50 - 14:35
3T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński
SGD
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:55 - 13:40

3T2 - energetyk/elektryk
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
13:50 - 14:35

3T2 - energetyk/elektryk
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
14:50 - 15:35
3T2 - energetyk/elektryk
konserwacja urządzeń ciepłowniczych
A. Borowiecka - z1 - sala 305
montaż instalacji
K. Rakowska - z2 - sala 012
12:00 - 12:45
3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 217
obsługa urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z2 - sala 012
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
instalacje i urządzenia energetyczne
A. Borowiecka - z1 - sala 217
obsługa urządzeń energetycznych
L. Grobelny - z2 - sala 012
12:55 - 14:40
3T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński
SGD
12:00 - 12:45

3T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński
SGD
12:55 - 13:40
3T2 - energetyk/elektryk
j. angielski dla energetyków
K. Ziółkowska - z1 - sala 304
montaż instalacji elektrycznych
K. Rakowska - z2 - sala 012
13:50 - 14:35

poniedziałek

wtorek

środa

 • 3T2 - energetyk/elektryk instalacje i urządzenia elektryczne
  A. Borowiecka - z1 - sala 300
  instalacje elektryczne
  E. Stachowiak - z2 - sala 217
  07:25 - 08:10
 • 3T2 - energetyk/elektryk matematyka
  A. Kochanek
  sala 204
  08:15 - 09:00
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 305
  instalacje elektryczne
  E. Stachowiak - z2 - sala 217
  09:05 - 09:50
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 305
  instalacje elektryczne
  E. Stachowiak - z2 - sala 217
  10:00 - 10:45
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 305
  montaż instalacji
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  11:05 - 11:50
 • 3T2 - energetyk/elektryk konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  A. Borowiecka - z1 - sala 305
  montaż instalacji
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  12:00 - 12:45
 • 3T2 - energetyk/elektryk j. angielski dla energetyków
  K. Ziółkowska - z1 - sala 304
  montaż instalacji elektrycznych
  K. Rakowska - z2 - sala 012
  13:50 - 14:35

czwartek

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
4T1 - elektronik
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
4T1 - elektronik
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
08:15 - 09:00
4T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
08:15 - 09:00
4T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska
sala 304
08:15 - 09:00
4T1 - elektronik
uzup. fizyka dla elektroników
G. Fritzkowski
sala 212
09:05 - 09:50
4T1 - elektronik
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
4T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
09:05 - 09:50
4T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska
sala 304
09:05 - 09:50
4T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
09:05 - 09:50
4T1 - elektronik
religia
K. Wytyk
sala 104
10:00 - 10:45
4T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska
sala 304
10:00 - 10:45
4T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
10:00 - 10:45
4T1 - elektronik
WF
J. Stypiński
SGD
10:00 - 10:45
4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
10:00 - 10:45
4T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
11:05 - 11:50
4T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska
sala 304
11:05 - 11:50
4T1 - elektronik
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
11:05 - 11:50
4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
11:05 - 11:50
4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
11:05 - 11:50
4T1 - elektronik
godzina wychowawcza
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:55 - 13:40

4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
13:50 - 14:35

4T1 - elektronik
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
14:50 - 15:35
4T1 - elektronik
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:55 - 13:40

4T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska
sala 304
13:50 - 14:35
4T1 - elektronik
matematyka
A. Kochanek
sala 204
12:00 - 12:45

4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:55 - 13:40

4T1 - elektronik
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
13:50 - 14:35
4T1 - elektronik
j. angielski
K. Ziółkowska
sala 304
12:00 - 12:45

4T1 - elektronik
informatyka rozszerzona
M. Wesołowska - i1 - sala 202
K. Ciołkowski - i2 - sala 201
12:55 - 13:40

4T1 - elektronik
informatyka rozszerzona
M. Wesołowska - i1 - sala 202
K. Ciołkowski - i2 - sala 201
13:50 - 14:35
4T1 - elektronik
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
sala 103
12:00 - 12:45

4T1 - elektronik
matematyka rozszerzona
A. Kochanek
sala 204
12:55 - 13:40

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
4T2 - energetyk/elektryk
informatyka rozszerzona
K. Ciołkowski - i1 - sala 202
M. Wesołowska - i2 - sala 201
07:25 - 08:10

4T2 - energetyk/elektryk
informatyka rozszerzona
K. Ciołkowski - i1 - sala 202
M. Wesołowska - i2 - sala 201
08:15 - 09:00
4T2 - energetyk/elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
08:15 - 09:00
4T2 - energetyk/elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n2 - sala 103
08:15 - 09:00
4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
08:15 - 09:00
4T2 - energetyk/elektryk
godzina wychowawcza
E. Stachowiak
sala 105
09:05 - 09:50
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
09:05 - 09:50
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
09:05 - 09:50
4T2 - energetyk/elektryk
religia
K. Wytyk
sala 104
09:05 - 09:50
4T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - a2 - sala 302
09:05 - 09:50
4T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - a2 - sala 302
10:00 - 10:45
4T2 - energetyk/elektryk
WF
M. Wyszkowska - w1 - SGJ
J. Stypiński - w2 - SGD
10:00 - 10:45
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
10:00 - 10:45
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
10:00 - 10:45
4T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - a2 - sala 302
10:00 - 10:45
4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
11:05 - 11:50
4T2 - energetyk/elektryk
WF
M. Wyszkowska - w1 - SGJ
J. Stypiński - w2 - SGD
11:05 - 11:50
4T2 - energetyk/elektryk
WF
J. Stypiński - SGD
M. Wyszkowska - SGJ
11:05 - 11:50
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka rozszerzona
G. Ścigałło
sala 203
11:05 - 11:50
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
11:05 - 11:50
4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:00 - 12:45
4T2 - energetyk/elektryk
j.angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
N. Nogal - a2 - sala 302
12:00 - 12:45

4T2 - energetyk/elektryk
j.angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
N. Nogal - a2 - sala 302
12:55 - 13:40

4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
13:50 - 14:35
4T2 - energetyk/elektryk
j. angielski
K. Ziółkowska - a1 - sala 304
M. Nogal - a2 - sala 302
12:00 - 12:45

4T2 - energetyk/elektryk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:55 - 13:40
4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:00 - 12:45

4T2 - energetyk/elektryk
uzup. fizyka dla elektryków
G. Fritzkowski
sala 212
12:55 - 13:40

4T2 - energetyk/elektryk
j. niemiecki
J. Brzóstowicz
n1 - sala 103
13:50 - 14:35
4T2 - energetyk/elektryk
matematyka
G. Ścigałło
sala 203
12:00 - 12:45

4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
12:55 - 13:40

4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
13:50 - 14:35
4T2 - energetyk/elektryk
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
13:50 - 14:35

4T2 - energetyk/elektryk
uzup. historia i społeczeństwo
M. Ciesielska
sala 303
13:50 - 14:35

4T2 - energetyk/elektryk
j. polski
M. Wasielewska
sala 301
14:50 - 15:35

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

No lekcje available!

PEDAGOG

MGR RENATA ZAWADZKA – KWAŚNIOCH
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:30 – 15:00
wtorek 12:00 – 16:30
środa 9:00 – 14:00
czwartek 9:00 – 13:45
piątek 10:00 – 14:00

PSYCHOLOG

MGR KATARZYNA ŻEBROWSKA
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:00 – 14:00
wtorek 9:00 – 14:00
środa 10:45 – 15:30
czwartek 12:00 – 12:45
czwartek 14:35 – 16:35

PIELĘGNIARKA

MONIKA BOGAJCZYK

telefon: 61 847 04 12 w. 23 e-mail: pielegniarka@energetyk.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 7:30 – 14:30
środa nieczynne
czwartek nieczynne
piątek 7:00 – 13:00
DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym  kontynuowane  będą  działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
 • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery,
 • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły,
 • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez poradnictwo indywidualne. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach.

Zapraszam do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praca Samorządu polega na podejmowaniu działań i przedstawianiu pomysłów, które mają sprawić, by można było miło spędzać czas w szkole. Nasza działalność została podzielona na następujące sekcje:
null

Michał Murawka

przewodniczący

klasa 4T2

null

Krystian Flieger

zastępca przewodniczącego

klasa 2T4

null

Tomasz Duda

sekretarz

klasa 3T2

null

Bartosz Konieczny

dział techniczny

klasa 4T2

null

Jan Rybak

dział techniczny

klasa 4T2

SEKCJA

dekoracyjna

 • prowadzenie gabloty SU
 • dekorowanie szkoły
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów plastycznych
 • przygotowanie plakatów oklicznosciowych
 • organizacja wystaw tematycznych

SEKCJA

kulturalno-rozrywkowa

 • organizowanie imprez i konkursów szkolnych
 • przygotowanie programów artystycznych na specjalne okazje
 • pilnowanie porządku podczas różnego typu uroczystości szkolnych
 • pozyskiwanie funduszy na działalność SU

SEKCJA

promocyjna

 • zachęcanie uczniów do działania na rzecz szkoły
 • współpraca z gazetką szkolną
 • dbanie o stronę internetową szkoły
 • godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem
 • informowanie uczniów o działalności SU.

SEKCJA

kronikarska

 • prowadzenie kroniki szkolnej
 • dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z różnego typu wydarzeniami na terenie szkoły
 • zbieranie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły
 • dbanie o pozytywny wizerunek szkoły wśród rówieśników

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Pozalekcyjne zajęcia oferowane w Szkole.

ELEKTRONIKA DLA PRAKTYKA

 • prowadzący: Tomasz Jaśkowiak 
 • środa (co druga w miesiącu) 14:35 – 16:05

FOTOGRAFIA I …

 • prowadzący: Andrzej Walczak 
 • W ramach działania biblioteki

MIŁOŚNICY GÓRSKICH WYPRAW

 • prowadzący: Andrzej Walczak 
 • W ramach działania biblioteki

HTML, CSS, PHP …

 • prowadzący: Mariola Wesołowska
 • czwartek 14:0 – 15:25

STEROWNIKI PLC I PANELE DOTYKOWE

 • prowadzący: Andzrej  Mnich
 • środa 14:35 – 15:30

KONWERSACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • prowadzący: Magdalena Nogal
 • środa 14:50 – 15:35

„ZAKRĘCENI, ZACZYTANI…”

 • prowadzący: Halina Kotecka, Andrzej Walczak
 • W ramach działania biblioteki.

„OŚWIECENI I ODNAWIALNI…”

 • prowadzący: Karina Rakowska
 • piątek 13:50 – 15:35

STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE

 • prowadzący: Krzysztof  Ciołkowski
 • poniedziałek 13:50 – 14:35

MŁODZI FIZYCY

 • prowadzący: Grzegorz Fritzkowski
 • wtorek 13:50– 16:35

ROZMÓWKI POLSKO-NIEMIECKIE

 • prowadzący: Joanna Brzóstowicz
 • wtorek 15:40 – 16:35

GRY ZESPOŁOWE

 • prowadzący: Jakub Stypiński
 • wtorek 14:35 – 16:00

MIŁOŚNICY FANTASTYKI

 • prowadzący: Halina Kotecka, Andrzej Walczak
 • W ramach działania biblioteki

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 • prowadzący: Krzysztof Wytyk 
  • 1 grupa: wtorek 13:50 – 15:10,
  • 2 grupa: środa 14:35 – 16:00

ZGŁĘBIĆ C/C++

 • prowadzący: Dariusz Urbanowicz 
 • wtorek 13:50 – 15:35

Z GEOGRAFIĄ NA TY

 • prowadzący: Agnieszka Ługowska
 • wtorek 07:25 – 08:10

SPOTKANIA Z MUZYKĄ, TEATREM

 • prowadzący: Magdalena Wasielewska
 • poniedziałek 15:35 – 16:35

AUTOCAD W PRAKTYCE

 • prowadzący: Anna Borowiecka
 • czwartek 13:50 – 15:35

TECHNIKUM ENERGETYCZNE● Copyright © 2017. All Rights Reserved. ● created by

Krzysztof Wytyk