STREFA KANDYDATA

INFORMACJE

Dane Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego od 1 września 2017 roku zmienia nazwę na Technikum Energetyczne, powracamy do znanej marki, która zapisała się w świadomości poznaniaków jako „Energetyk”. Technikum wyróżnia innowacyjne podejście do kształcenia z poszanowaniem dla wieloletniej tradycji. 30 września 2017 roku Szkoła obchodzić będzie jubileusz 80-lecia. W programie uroczystości przewidziano część oficjalną w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej oraz sentymentalne spotkania absolwentów w klasach. „Energetyk” nieustannie utrzymuje wysoki poziom nauczania, a o jakości edukacji świadczą m.in. liczne sukcesy młodzieży w konkursach technicznych, Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów, stuprocentowa zdawalność egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2015/2016, bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz srebrna tarcza w Rankingu Perspektyw 2017. Tegorocznym sukcesem naszych uczniów jest zajęcie III miejsca w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Energia Młodych, organizowanego przez Grupę Energa pod hasłem: „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”.

Technikum Energetyczne mieści się w urokliwej okolicy nieopodal jeziora Rusałka, Ogrodu Botanicznego i pętli tramwajowo-autobusowej Ogrody. Atutem Szkoły jest dobra baza dydaktyczna, na którą składają się: nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe, multimedialne sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią, bufet uczniowski, sala gimnastyczna, siłownia, sala do sztuk walki oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie chętnie rozwijają swoje zainteresowania w ramach kół przedmiotowych oraz korzystają z możliwości odbycia w Szkole kursu na prawo jazdy. Popołudniami prowadzone są dodatkowe zajęcia z judo, siatkówki i koszykówki w ramach sekcji sportowych. Młodzieży stwarza się też doskonałe warunki do rozwoju zdolności artystycznych. W Szkole działa sekcja teatralna „Różnica Potencjałów”, zespół muzyczny, organizowane są konkursy fotograficzne. Poza tym uczniowie dzielą się swoją młodzieńczą energią angażując w rozmaite projekty społeczne, m.in. w akcję krwiodawstwa współrealizowaną z Drużyną Szpiku czy przygotowanie Wigilii dla Ubogich na MTP.

Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy na fachowców z branży elektroenergetycznej i IT w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych projektach. Szkoła działa w ramach programu Aiesec i współpracuje ze szkołami  takimi jak: Ningbo Beilun Vocational School w Chinach i Chinmaya International School w Coimbatore w Indiach. Młodzież podejmuje dialog z obcokrajowcami studiującymi w Poznaniu w ramach projektu Erasmus oraz zapoznaje się z kulturą, historią i literaturą państw pochodzenia zagranicznych kolegów. Uczniów zachęca się też do rozwijania zdolności interpersonalnych oraz zainteresowań w ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz  różnego rodzaju warsztatów i projektów, takich jak: „Spotkania z Gośćmi Eneregtyka” czy „Laboratorium Inspiracji”. Działania te są ukierunkowane na minimalizowanie problemów natury emocjonalnej i psychicznej młodzieży oraz przygotowywanie jej do dalszych wyzwań na rynku pracy związanych ze współdziałaniem w grupie, radzeniem sobie ze stresem czy podejmowaniem decyzji. Od wielu lat Technikum Energetyczne współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus i uczestniczy w programie „Trwała Pamięć Pokoleń”, w ramach którego bierze co roku udział w Marszu Pamięci w Katyniu.

Technikum Energetyczne posiada monitoring i uczestniczy w programie „Bezpieczna Szkoła”. Od 1 września 2010 r. w Szkole działa elektroniczny dziennik lekcyjny z dostępem dla uczniów i rodziców.

Dane szkoły – TE

Technikum Energetyczne, to Szkoła z wieloletnią tradycją, która obecnie oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ENERGETYK oraz TECHNIK AUTOMATYK – NOWOŚĆ! Kształcenie automatyków zostaje wznowione w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku pracy.

Priorytetem Szkoły są działania dydaktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności praktycznych, językowych i interpersonalnych uczniów, które we współczesnym świecie stanowią przepustkę do kariery. W celu rzetelnego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, jak i swobodnego wejścia na rynek pracy, Szkoła oferuje możliwość udziału w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz organizuje liczne wycieczki przedmiotowe. Młodzieży proponuje się m.in. wyjazdy na Poligon Energetyczny w Łagowie, farmę wiatrową w Margoninie, zwiedzanie elektrowni wodnej w Dobrzycy czy spotkania w firmie Solaris Bus&Coach S.A. w Bolechowie. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła gwarantuje praktyki w renomowanych firmach, takich jak: Enea Operator, Elektromontaż, Energotherm, Mikronika, Veolia. Patronat nad Szkołą sprawują także: Envirotech, Trend Control Systems, Fibar Group, PKP Intercity.

Szkoła stanowi Ośrodek Egzaminacyjny, a o dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do wykonywania zawodu świadczą imponujące wyniki uzyskiwane na egzaminach zawodowych. Dodatkowo uczniom stwarza się możliwość odbywania wielu wartościowych szkoleń branżowych oraz zdobycia uprawnień SEP do 1kV oraz G2. W Szkole funkcjonują 4 nowoczesne pracownie komputerowe (w tym jedna sterowników mikroprocesorowych), Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, Pracownia Sterowników logo Siemens i TREND, Pracownia Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pracownia Elektroenergetyki i Pracownia Energetyki Cieplnej.

Dojazd
Pętla tramwajowa Ogrody; tramwaje: 2, 7, 17, 18, autobusy: 50, 61, 82, 86, 91, 93, 95, 102, i podmiejskie.

INFORMACJA O ZAWODACH

Zawód: TECHNIK INFORMATYK

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • uczą się projektować strony internetowe.
 • opanowują obsługę programów graficznych.
 • zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych.
 • tworzą aplikacje internetowe i bazy danych.
 • dowiadują się, jak administrować bazami danych i sieciami komputerowymi.

Dodatkowo:

 • poznają emocjonujący świat programowania robotów LEGO MINDSTORMS EV3.
 • rozpoczynają fascynującą przygodę z dronami, ucząc się ich obsługi i programowania.
 • mogą brać udział w warsztatach z programowania – C++, C#, PHP+MySQL
 • mogą tworzyć grafikę komputerową przy użyciu programów Corel i Photoshop.
 • poznają Linux-owe wirtualne środowiska pracy oraz wirtualne sieci.

Szkoła dysponuje 4 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi (w tym jedną sterowników mikroprocesorowych).
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, ATRIUM Komputer Studio, Niku Serwis, Com Raid Sc, Mikrobest i Komputronik, Cogitech Group, INEA. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży.

Technicy informatycy znajdą pracę w nowoczesnych zakładach, między innymi:
jako serwisanci, sprzętowcy, pracownicy techniczni, programiści, analitycy, pracownicy ds. utrzymania sprzętu i oprogramowania, administratorzy systemów, specjaliści do spraw informatyki i marketingu, czy graficy.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, informatyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki             I język
Język angielski             II język
Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy

Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • zdobywają umiejętności związane z obsługą systemów telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej.
 • poznają systemy kontroli dostępu oraz uczą się instalować i programować m.in. domofony, zamki elektroniczne, sejfy biometryczne.
 • poznają zasady instalowania oraz obsługi systemów zabezpieczających przed włamaniem i pożarem

Dodatkowo:

 • zapoznają się z mikrokontrolerami z rodziny Arduino.
 • zdobywają umiejętności programowania i konstruowania robotów.
 • poznają podstawy programowania sterowników firmy Trend.
 • uczą się instalować sieci komputerowe.
 • poznają tajniki instalacji i obsługi systemów nagłaśniających.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz Pracownią Sterowników logo Siemens i TREND.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Mikronika, Mikrobest i Komputronik. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektronicy znajdą pracę w nowoczesnych zakładach, między innymi:
przy budowaniu, serwisowaniu linii produkcyjnych, czy też utrzymaniu ruchu również w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, w technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, przy instalowaniu nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej, a w dużych firmach przy budowaniu i obsłudze sieci, w serwisach komputerowych, przy montażu zestawów komputerowych.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, informatyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki             I język
Język angielski             II język

Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

Zawód: TECHNIK ELEKTRYK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • zdobywają wiedzę dotyczącą wytwarzania, zasilania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej.
 • uczą się obsługi silników, prądnic i transformatorów.
 • uczą się zakładać instalacje elektryczne – tradycyjne i inteligentne.
 • dowiadują się, jak sterować ogrzewaniem, oświetleniem czy klimatyzacją  za pomocą Internetu, tabletu, smartfonu.
 • zdobywają umiejętności w zakresie montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dodatkowo:

 • mogą zdobyć uprawnienia SEP (Państwowe Zaświadczenie Kwalifikacyjne w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu, konserwacji i napraw urządzeń do 1kV).
 • mogą zdobyć certyfikat uprawniający do projektowania, sprzedaży, montażu i konserwacji inteligentnych instalacji „Systemu Inteligentnego Budynku”  F&Home polskiego producenta F&F.
 • mogą wziąć udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Świetlnej.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Mikronika. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektrycy są poszukiwani na rynku pracy, mają gwarancję zatrudnienia w branży elektroenergetycznej.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30
Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, geografia)

Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki              I język
Język angielski              II język
Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

Zawód: TECHNIK ENERGETYK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • uczą się na temat  konserwacji, przeglądów oraz napraw instalacji i urządzeń energetycznych.
 • uczą się dokonywać pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych.
 • zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru i obsługi maszyn oraz urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
 • zdobywają umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów i produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (energia z węgla, paliw jądrowych i gazu, w tym gazu łupkowego) oraz odnawialnych (fotowoltaika, biomasa, geotermia).

Dodatkowo:

 • mają możliwość udziału  w szkoleniach z zakresu Automatyki Budynków i Energetyki Cieplnej.
 • biorą udział w  zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców Politechniki Poznańskiej
 • uczą się obsługiwać oprogramowania firmy Autodesk – AutoCAD Education Master Suite 2015.
 • mogą odbyć szkolenie i uzyskać uprawnienia energetyczne w grupie G2.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Elektroenergetyki oraz Pracownią Energetyki Cieplnej.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Energotherm, Mikronika, Veolia. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Absolwenci mogą podjąć pracę przy wykonywaniu takich zadań zawodowych, jak nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki             I język
Język angielski             II język

Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

Zawód: TECHNIK AUTOMATYK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • rozwijają swój zmysł techniczny i konstruktorski.
 • zdobywają  aktualną wiedzę z zakresu robotyzacji.
 • podążają za nowinkami technologicznymi, stając się fachowcami z zakresu automatyzacji linii produkcyjnych i procesów technologicznych.

Dodatkowo:

 • uczą się, jak  programować sterowniki i panele przemysłowe.
 • dowiadują  się, jak projektować układy automatyki oraz integrować systemy sterowania.
 • zdobywają umiejętności służące obsłudze i programowaniu przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych.

Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Veolia, INEA, PKP Intercity. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, w związku z czym automatycy są i będą pilnie poszukiwani przez pracodawców. Wykształciliśmy wielu świetnych fachowców w tym zawodzie, mamy doświadczenie i wiemy, jak najlepiej przygotować młodych do kariery w tej branży. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: montażu urządzeń i instalacji automatyki; uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki; obsługi urządzeń i instalacji automatyki; przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, informatyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski              I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki            I język
Język angielski             II język

Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy
INFORMATYK 1T1

Zawód: TECHNIK INFORMATYK

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • uczą się projektować strony internetowe.
 • opanowują obsługę programów graficznych.
 • zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych.
 • tworzą aplikacje internetowe i bazy danych.
 • dowiadują się, jak administrować bazami danych i sieciami komputerowymi.

Dodatkowo:

 • poznają emocjonujący świat programowania robotów LEGO MINDSTORMS EV3.
 • rozpoczynają fascynującą przygodę z dronami, ucząc się ich obsługi i programowania.
 • mogą brać udział w warsztatach z programowania – C++, C#, PHP+MySQL
 • mogą tworzyć grafikę komputerową przy użyciu programów Corel i Photoshop.
 • poznają Linux-owe wirtualne środowiska pracy oraz wirtualne sieci.

Szkoła dysponuje 4 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi (w tym jedną sterowników mikroprocesorowych).
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, ATRIUM Komputer Studio, Niku Serwis, Com Raid Sc, Mikrobest i Komputronik, Cogitech Group, INEA. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży.

Technicy informatycy znajdą pracę w nowoczesnych zakładach, między innymi:
jako serwisanci, sprzętowcy, pracownicy techniczni, programiści, analitycy, pracownicy ds. utrzymania sprzętu i oprogramowania, administratorzy systemów, specjaliści do spraw informatyki i marketingu, czy graficy.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, informatyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki             I język
Język angielski             II język
Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
ELEKTRONIK 1T2

Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • zdobywają umiejętności związane z obsługą systemów telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej.
 • poznają systemy kontroli dostępu oraz uczą się instalować i programować m.in. domofony, zamki elektroniczne, sejfy biometryczne.
 • poznają zasady instalowania oraz obsługi systemów zabezpieczających przed włamaniem i pożarem

Dodatkowo:

 • zapoznają się z mikrokontrolerami z rodziny Arduino.
 • zdobywają umiejętności programowania i konstruowania robotów.
 • poznają podstawy programowania sterowników firmy Trend.
 • uczą się instalować sieci komputerowe.
 • poznają tajniki instalacji i obsługi systemów nagłaśniających.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz Pracownią Sterowników logo Siemens i TREND.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Mikronika, Mikrobest i Komputronik. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektronicy znajdą pracę w nowoczesnych zakładach, między innymi:
przy budowaniu, serwisowaniu linii produkcyjnych, czy też utrzymaniu ruchu również w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, w technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, przy instalowaniu nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej, a w dużych firmach przy budowaniu i obsłudze sieci, w serwisach komputerowych, przy montażu zestawów komputerowych.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, informatyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki             I język
Język angielski             II język

Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy
ELLEKTRYK 1T3

Zawód: TECHNIK ELEKTRYK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • zdobywają wiedzę dotyczącą wytwarzania, zasilania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej.
 • uczą się obsługi silników, prądnic i transformatorów.
 • uczą się zakładać instalacje elektryczne – tradycyjne i inteligentne.
 • dowiadują się, jak sterować ogrzewaniem, oświetleniem czy klimatyzacją  za pomocą Internetu, tabletu, smartfonu.
 • zdobywają umiejętności w zakresie montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dodatkowo:

 • mogą zdobyć uprawnienia SEP (Państwowe Zaświadczenie Kwalifikacyjne w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu, konserwacji i napraw urządzeń do 1kV).
 • mogą zdobyć certyfikat uprawniający do projektowania, sprzedaży, montażu i konserwacji inteligentnych instalacji „Systemu Inteligentnego Budynku”  F&Home polskiego producenta F&F.
 • mogą wziąć udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Świetlnej.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Mikronika. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektrycy są poszukiwani na rynku pracy, mają gwarancję zatrudnienia w branży elektroenergetycznej.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30
Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, geografia)

Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki              I język
Język angielski              II język
Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy
ENERGETYK 1T4

Zawód: TECHNIK ENERGETYK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • uczą się na temat  konserwacji, przeglądów oraz napraw instalacji i urządzeń energetycznych.
 • uczą się dokonywać pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych.
 • zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru i obsługi maszyn oraz urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
 • zdobywają umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów i produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (energia z węgla, paliw jądrowych i gazu, w tym gazu łupkowego) oraz odnawialnych (fotowoltaika, biomasa, geotermia).

Dodatkowo:

 • mają możliwość udziału  w szkoleniach z zakresu Automatyki Budynków i Energetyki Cieplnej.
 • biorą udział w  zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców Politechniki Poznańskiej
 • uczą się obsługiwać oprogramowania firmy Autodesk – AutoCAD Education Master Suite 2015.
 • mogą odbyć szkolenie i uzyskać uprawnienia energetyczne w grupie G2.

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Elektroenergetyki oraz Pracownią Energetyki Cieplnej.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Energotherm, Mikronika, Veolia. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Absolwenci mogą podjąć pracę przy wykonywaniu takich zadań zawodowych, jak nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski               I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki             I język
Język angielski             II język

Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy
AUTOMATYK 1T5

Zawód: TECHNIK AUTOMATYK
W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

 • rozwijają swój zmysł techniczny i konstruktorski.
 • zdobywają  aktualną wiedzę z zakresu robotyzacji.
 • podążają za nowinkami technologicznymi, stając się fachowcami z zakresu automatyzacji linii produkcyjnych i procesów technologicznych.

Dodatkowo:

 • uczą się, jak  programować sterowniki i panele przemysłowe.
 • dowiadują  się, jak projektować układy automatyki oraz integrować systemy sterowania.
 • zdobywają umiejętności służące obsłudze i programowaniu przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych.

Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Veolia, INEA, PKP Intercity. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, w związku z czym automatycy są i będą pilnie poszukiwani przez pracodawców. Wykształciliśmy wielu świetnych fachowców w tym zawodzie, mamy doświadczenie i wiemy, jak najlepiej przygotować młodych do kariery w tej branży. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: montażu urządzeń i instalacji automatyki; uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki; obsługi urządzeń i instalacji automatyki; przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.

Cykl kształcenia
4,0
Limit miejsc
30

Przedmioty rozszerzone: matematyka i do wyboru (fizyka, informatyka, geografia)
Język                           Tryb Nauki
Język angielski              I język
Język niemiecki            II język
Język niemiecki            I język
Język angielski             II język

Objaśnienia
Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w gimnazjum:

 1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
 2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

REKRUTACJA 2017/2018

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Drogi Gimnazjalisto! Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Pamiętaj, że:

 • Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Wybierz rozważnie, ponieważ po złożeniu dokumentów, nie będziesz miał już możliwości zmiany decyzji o wyborze szkoły.
 • Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której najbardziej Ci zależy.
 • Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach – im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły.
 • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu odbywa się poprzez elektroniczny system naboru, do którego zalogować się możesz poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/poznan
 • Składanie dokumentów do, co najwyżej, 3 wybranych szkół ponadgimnazjalnych trwa

  od 22maja do 9 czerwca 2017r. (do godz. 15.00)

Poniższe dokumenty należy zostawić w szkole 1- go wyboru:

Kroki postępowania w przypadku wyznaczenia ZSE Nr 1 jako szkoły pierwszego wyboru:

1. Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru w sekretariacie ZSE Nr 1 o poniższe dokumenty:
♦ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
♦ zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

w terminie:

 • od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30)

2. Najpóźniej 12 lipca 2017 r. (godz. 10.00) nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
3. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do ZSE Nr 1 i chcesz kontynuować naukę w tej szkole:
♦ Do 13 lipca 2017 r. w sekretariacie ZSE Nr 1 odbierz skierowanie na badania lekarskie.
♦ Do 20 lipca 2017 r. (godz. 12.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ,jeśli nie zostały  złożone we wcześniejszym terminie  oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
4. Do 21 lipca 2017 r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości informacje dotyczące listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją komisji rekrutacyjnej, Twoi Rodzice mają prawo do złożenia odwołania. Odwołanie należy złożyć do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ZSE Nr1 w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia.

Kroki postępowania w przypadku przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej w ZSE Nr 1:

Jeśli nie udało Ci się zakwalifikować do wybranej przez siebie szkoły, a w ZSE Nr 1 będą jeszcze wolne miejsca, możesz przystąpić do rekrutacji uzupełniającej.
1. Złóż wniosek o przyjęcie do ZSE Nr 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wymagane dokumenty:
     ♦  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
     ♦  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
w terminie:

 • od 24 lipca do 27 lipca 2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30)

2. Dnia 17 sierpnia 2017 r. (godz. 10.00) nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
3. Jeśli udało Ci się zakwalifikować do ZSE Nr 1 i chcesz kontynuować naukę w tej szkole:

 • Do 18 sierpnia 2017 r. w sekretariacie ZSE Nr 1 odbierz skierowanie na badania lekarskie.
 • Do 28 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały  złożone we wcześniejszym terminie  oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Do 29 sierpnia 2017 r. (godz. 13.00) komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości informacje dotyczące listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Sposób przeliczania na punkty kryteriów uwzglednianych w postępowaniu rekrutacyjnym:

O przyjęciu do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychszasowego gimnazjum.

Wymagania uwzględniające zdolności, predyspozycje i zainteresowania kandydatów:
♦ wyniki egzaminu gimnazjalnego,
♦ oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum,
♦ świadectwo z wyróżnieniem,
♦ osiągnięcia wymienione na świadectwie (wysokie miejsca w konkursach i zawodach, aktywność na rzecz szkoły lub innych ludzi),
♦ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc w danym oddziale, rekrutacja kończy się na tym etapie. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki, niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale, pod uwagę brane są łącznie kryteria z I etapu rekrutacji.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkól Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu może ubiegać się osoba, która:
♦  posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
♦ posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (max 200 punktów):
♦ wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów);
♦ wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, z matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły, tj. geografia i informatyka;
♦świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
♦ szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
— uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – max 18 punktów,
— osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego
1. Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
c) historii i wiedzy o społeczeństwie,
d) matematyki,
e) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki – mnoży się przez 0,2.
2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego obowiązują zasady zawarte w załączniku 1.
3. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100.

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
1.Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

2. Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji:

– j. polski, matematyka, geografia, informatyk

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1. Zawody i konkursy:
a) organizowane przez kuratora oświaty:

 • finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego – 10 punktów
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 7 punktów
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 5 punktów
 • finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich – 10 punktów
 • laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 7 punktów
 • finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 5 punktów
 • finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego – 7 punktów
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 5 punktów
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 3 punktów

b) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim – 2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno sczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu lub z tego samego zakresu, wymienione na świadectowie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możłiwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
2. Aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY KRYTERIÓW UWZGLĘDNIANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 •   celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 •   celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 •   celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 •   celującym – przyznaje się 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust.2, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 •   celującym – przyznaje się 20 punktów,
 •   bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 •   dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 •   dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 •   dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty

TECHNIKUM ENERGETYCZNE● Copyright © 2017. All Rights Reserved. ● created by

Krzysztof Wytyk