STREFA RODZICA

INFORMACJE

KALENDARIUM - rok szkolny 2017/18
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 5.09.2017r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I – poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 17:00
 5. Zebrania rodziców oddziałów maturalnych – wtorek 12.09.2017r. godz. 17:00
 6. Zebrania rodziców pozostałych oddziałów – środa 13.09.2017r. godz. 17:00
 7. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – środa 15.11.2017r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 8. Praktyka zawodowa: 2.10. – 28.10.2017r.
 9. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 16.10.17 oraz 11.12.17
 10. Noc odkrywców – 24 listopada 2017r.
 11. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 22.12.2017r.
 12. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.
 13. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego: we wszystkich oddziałach – do piątku 1.12.2017r.
 14. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania): we wszystkich oddziałach – poniedziałek 4.12.2017r.
 15. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze: we wszystkich oddziałach – wtorek 5.12.2017r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz  przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do środy 6.12.2017r.).
 16. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania: we wszystkich oddziałach – do czwartku 21.12.2017r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej : dla wszystkich oddziałów – środa 3.01.2018r.
 18. Wywiadówka za półrocze I : dla wszystkich oddziałów – czwartek 4.01.2018r.
 19. Zakończenie I półrocza : dla wszystkich oddziałów – 7.01.2018r.
 20. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 21. Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 22. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 10.01.2018r.
 23. Wewnętrzna matura próbna: 13 listopada, 21 marca
 24. II półrocze trwa :
  1. w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018
  2. w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018
 1. II półrocze trwa:

– w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018

– w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018

 1. Ferie zimowe: od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 23-25 marca 2018r.
 3. Drzwi Otwarte:

– 7 kwietnia – sobota – godz. 10:00

– 13 kwietnia – piątek – godz. 17:00

– 21 kwietnia – sobota – godz. 10:00

 1. Rekolekcje: 14 – 16 marca 2018r.
 2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2018 – środa
 3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 5.03.2018 oraz 4.06.2018
 4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów9.04.2018

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

 1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
 2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 23.03.2018

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 25.05.2018

 1. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 26.03.2018

b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 28.05.2018

12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych :

w oddziałach maturalnych – wtorek 27.03.2018

w pozostałych oddziałach –wtorek 29.05.2018

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen (zwrot za potwierdzeniem – oddziały maturalne – do środy 28.03.2018r., zaś pozostałe oddziały – do środy 30.05.2018r)

13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 20.04.2018

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 15.06.2018

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

dla oddziałów maturalnych – wtorek 24.04.2018

dla pozostałych oddziałów – wtorek 19.06.2018

15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 27.04.2018 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów pierwszych) oraz przygotowanie szkoły do egzaminu maturalnego

16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2018

17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

18.Dni wolne od zajęć: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, 1 dzień w czerwcu (w zależności od   terminu kwalifikacji w zawodach).

19.Dzień Sportu – 20 czerwca 2018 r.

20.Spotkania oddziałów z wychowawcami – 21 czerwca 2018 r. (pozostali nauczyciele dyżur w    szkole)

21.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 22.06.2018 r.

22. Zakończenie roku szkolnego – piątek 22.06.2018 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów trzecich technikum)

23. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla oddziałów pierwszych – odpowiedzialni wychowawcy obecnych oddziałów pierwszych.

Pozostałe terminy: Dni wolne w I półroczu: 1 listopada Dni wolne dodatkowe w roku: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, wybrany 1 dzień w styczniu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), wybrany 1dzień w czerwcu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), Targi Edukacyjne: 23-25 marca 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 3.04 kwietnia 2018r. Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

I PÓŁROCZE
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 5.09.2017r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów I – poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 17:00
 5. Zebrania rodziców oddziałów maturalnych – wtorek 12.09.2017r. godz. 17:00
 6. Zebrania rodziców pozostałych oddziałów – środa 13.09.2017r. godz. 17:00
 7. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – środa 15.11.2017r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 8. Praktyka zawodowa: 2.10. – 28.10.2017r.
 9. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 16.10.17 oraz 11.12.17
 10. Noc odkrywców – 24 listopada 2017r.
 11. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 22.12.2017r.
 12. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2017r.
 13. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego: we wszystkich oddziałach – do piątku 1.12.2017r.
 14. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania): we wszystkich oddziałach – poniedziałek 4.12.2017r.
 15. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze: we wszystkich oddziałach – wtorek 5.12.2017r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz  przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do środy 6.12.2017r.).
 16. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania: we wszystkich oddziałach – do czwartku 21.12.2017r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej : dla wszystkich oddziałów – środa 3.01.2018r.
 18. Wywiadówka za półrocze I : dla wszystkich oddziałów – czwartek 4.01.2018r.
 19. Zakończenie I półrocza : dla wszystkich oddziałów – 7.01.2018r.
 20. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 21. Ferie zimowe – od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 22. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 10.01.2018r.
 23. Wewnętrzna matura próbna: 13 listopada, 21 marca
 24. II półrocze trwa :
  1. w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018
  2. w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018
II PÓŁROCZE
 1. II półrocze trwa:

– w oddziałach maturalnych od 8.01.2018 do 27.04.2018

– w pozostałych oddziałach od 8.01.2018 do 22.06.2018

 1. Ferie zimowe: od 12.02.2018r. do 25.02.2018r.
 2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 23-25 marca 2018r.
 3. Drzwi Otwarte:

– 7 kwietnia – sobota – godz. 10:00

– 13 kwietnia – piątek – godz. 17:00

– 21 kwietnia – sobota – godz. 10:00

 1. Rekolekcje: 14 – 16 marca 2018r.
 2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2018 – środa
 3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 5.03.2018 oraz 4.06.2018
 4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów9.04.2018

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

 1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
 2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 23.03.2018

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 25.05.2018

 1. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

a) w oddziałach maturalnych – poniedziałek 26.03.2018

b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 28.05.2018

12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych :

w oddziałach maturalnych – wtorek 27.03.2018

w pozostałych oddziałach –wtorek 29.05.2018

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen (zwrot za potwierdzeniem – oddziały maturalne – do środy 28.03.2018r., zaś pozostałe oddziały – do środy 30.05.2018r)

13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 20.04.2018

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 15.06.2018

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

dla oddziałów maturalnych – wtorek 24.04.2018

dla pozostałych oddziałów – wtorek 19.06.2018

15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 27.04.2018 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów pierwszych) oraz przygotowanie szkoły do egzaminu maturalnego

16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2018

17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

18.Dni wolne od zajęć: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, 1 dzień w czerwcu (w zależności od   terminu kwalifikacji w zawodach).

19.Dzień Sportu – 20 czerwca 2018 r.

20.Spotkania oddziałów z wychowawcami – 21 czerwca 2018 r. (pozostali nauczyciele dyżur w    szkole)

21.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 22.06.2018 r.

22. Zakończenie roku szkolnego – piątek 22.06.2018 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów trzecich technikum)

23. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla oddziałów pierwszych – odpowiedzialni wychowawcy obecnych oddziałów pierwszych.

POZOSTAŁE TERMINY

Pozostałe terminy: Dni wolne w I półroczu: 1 listopada Dni wolne dodatkowe w roku: 30 kwietnia, 2 maja, 4,7,8 maja, 1 czerwca, wybrany 1 dzień w styczniu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), wybrany 1dzień w czerwcu (zależny od harmonogramu kwalifikacji w zawodzie), Targi Edukacyjne: 23-25 marca 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 3.04 kwietnia 2018r. Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Ratajczak

PRZEWODNICZĄCA klasa 2T3

Anna Włodarczak

SEKRETARZ klasa 1T1

Alicja Suszczewicz

SKARBNIK klasa 2T1

CZŁONKOWIE

Robert Byzka

klasa 4T2

Anna Firmaniuk-Kostka

klasa 3T1

Katarzyna Ludwiczak

klasa 1T3

Małgorzata Juszczak

klasa 1T2

Wojciech Nowicki

klasa 2T4

Iwona Dąbrowska

klasa 2T2

Anna Łuczak

klasa 4T1

Ewa Cebernik-Duda

klasa 3T2