STREFA UCZNIA

GABINETY

PEDAGOG

MGR RENATA ZAWADZKA – KWAŚNIOCH
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:30 – 15:00
wtorek 12:00 – 16:30
środa 9:00 – 14:00
czwartek 9:00 – 13:45
piątek 10:00 – 14:00

PSYCHOLOG

MGR KATARZYNA ŻEBROWSKA
telefon: 61 847 04 12 w.13
Godziny pracy:
poniedziałek 9:00 – 14:00
wtorek 9:00 – 14:00
środa 10:45 – 15:30
czwartek 12:00 – 12:45
czwartek 14:35 – 16:35

PIELĘGNIARKA

MONIKA BOGAJCZYK

telefon: 61 847 04 12 w. 23 e-mail: pielegniarka@zse-1.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek nieczynne
wtorek 7:00 – 15:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 11:30 – 15:30
piątek 7:00 – 15:00
DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym  kontynuowane  będą  działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

  • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
  • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery,
  • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły,
  • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez poradnictwo indywidualne. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach.

Zapraszam do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.