STREFA RODZICA

INFORMACJE

KALENDARIUM - rok szkolny 2019/20
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 3.09.2019r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów II oraz III – poniedziałek 9.09.19 r. godz. 17:00, godz.17:45
 5. Zebrania rodziców oddziałów IV – wtorek 10.09.19 r. godz. 17:00,
 6. Zebrania rodziców oddziałów I (po gimnazjum) – środa 11.09.19r. godz. 17:00, godz.17:45
 7. Zebrania rodziców oddziałów I (po szkole podstawowej) – czwartek 12.09.19r. godz. 17:00, godz.17:45
 8. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – czwartek 14.11.2019r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 9. Praktyka zawodowa: 30.09. – 26.10.2019r.
 10. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 21.10.19 oraz 9.12.19
 11. Arena Zawodów – …………………. 2019 r.
 12. Noc odkrywców – 22 listopada 2019r.
 13. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 20.12.2019r.
 14. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2018r.
 15. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego:
  1. we wszystkich oddziałach – do poniedziałku 2.12.2019r.
 16. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania):
  1. we wszystkich oddziałach – wtorek 3.12.2019r.
 17. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze:
  1. we wszystkich oddziałach – środa 4.12.2019r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do czwartku 5.12.2019r.).
 18. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania:
  1. we wszystkich oddziałach – do środy 18.12.2019r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 19. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :
  1. dla wszystkich oddziałów – czwartek 19.12.2019r.
 20. Wywiadówka za półrocze I :
  1. dla wszystkich oddziałów – czwartek 2.01.2020r.
 21. Zakończenie I półrocza :
  1. dla wszystkich oddziałów – 5.01.2020r.
 22. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 23. Ferie zimowe – od 27.01.2020r. do 9.02.2020r.
 24. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 8.01.2020r.
 25. Wewnętrzna matura próbna: …….. listopada, 20 marca
 26. II półrocze trwa:
  1. w oddziałach maturalnych od 6.01.2020 do 24.04.2020
  2. w pozostałych oddziałach od 6.01.2020 do 26.06.2020
 1. 1. II półrocze trwa:

– w oddziałach maturalnych od 6.01.2020 do 24.04.2020

– w pozostałych oddziałach od 6.01.2020 do 26.06.2020

 1. Ferie zimowe: od 27.01.2020r. do 9.02.2020r.
 2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 6,7,8 marca 2020r.
 3. Drzwi Otwarte:

– 14 marca – sobota – godz. 10:00

– 28 marca – sobota – godz. 10:00

– 17 kwietnia – piątek – godz. 17:00

 1. Rekolekcje: 30, 31 marca i 1 kwietnia
 2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2020 – piątek
 3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 24.02.2020 oraz 1.06.2020
 4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów30.03.2020

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

 1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.
 2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika:

a) w oddziałach maturalnych – do poniedziałku 23.03.2020

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 22.05.2020

11. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

a) w oddziałach maturalnych – wtorek 24.03.2020

b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 25.05.2020

12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen  końcowych/rocznych :

w oddziałach maturalnych – środa 25.03.2020

w pozostałych oddziałach –wtorek 26.05.2020

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen (zwrot za potwierdzeniem – oddziały maturalne – do czwartku 26.03.2020r., zaś pozostałe oddziały – do środy 27.05.2020r.)

13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 17.04.2020

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 19.06.2020

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

dla oddziałów maturalnych – wtorek 21.04.2020

dla pozostałych oddziałów – wtorek 23.06.2020

15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 24.04.2020 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów pierwszych)

16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2020

17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

18.Dni wolne od zajęć: 4,5,6 maja, 12 czerwca, ………….. czerwca (kwalifikacje w zawodach).

19.Dzień Sportu – 24 czerwca 2020 r.

20.Dzień wolny, egzaminy zawodowe – ……….. czerwca 2020 r. (nauczyciele na egzaminie lub na dyżurze w szkole).

21. Spotkania oddziałów z wychowawcami – 25 czerwca 2020.

22.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 26.06.2020 r.

23. Zakończenie roku szkolnego – piątek 26.06.2020 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów trzecich)

24. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów pierwszych – odpowiedzialni wychowawcy obecnych oddziałów pierwszych.

Dni wolne w I półroczu: 14 października, 1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia

Dni wolne dodatkowe w roku: ……… stycznia (harmonogram kwalifikacji w zawodzie), 4,5,6 maja,  ……………. czerwca (harmonogram kwalifikacji w zawodzie),

Targi Edukacyjne: 6,7,8 marca 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9.04.2020 – 14.04.2020r.

Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

I PÓŁROCZE
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019r.
 2. Msza święta Kościół ul. Nowina 3.09.2019r. godz. 9:00
 3. Spotkanie dyrektora z uczniami oddziałów maturalnych – wg odrębnego harmonogramu.
 4. Zebrania rodziców oddziałów II oraz III – poniedziałek 9.09.19 r. godz. 17:00, godz.17:45
 5. Zebrania rodziców oddziałów IV – wtorek 10.09.19 r. godz. 17:00,
 6. Zebrania rodziców oddziałów I (po gimnazjum) – środa 11.09.19r. godz. 17:00, godz.17:45
 7. Zebrania rodziców oddziałów I (po szkole podstawowej) – czwartek 12.09.19r. godz. 17:00, godz.17:45
 8. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów – czwartek 14.11.2019r. W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).
 9. Praktyka zawodowa: 30.09. – 26.10.2019r.
 10. Dyżury nauczycieli dla rodziców: 21.10.19 oraz 9.12.19
 11. Arena Zawodów – …………………. 2019 r.
 12. Noc odkrywców – 22 listopada 2019r.
 13. Wigilijne spotkania uczniów z wychowawcami – piątek 20.12.2019r.
 14. Przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2018r.
 15. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika elektronicznego:
  1. we wszystkich oddziałach – do poniedziałku 2.12.2019r.
 16. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania):
  1. we wszystkich oddziałach – wtorek 3.12.2019r.
 17. Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen za I półrocze:
  1. we wszystkich oddziałach – środa 4.12.2019r. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen  (zwrot za potwierdzeniem – wszystkie oddziały – do czwartku 5.12.2019r.).
 18. Wystawienie ostatecznych ocen za I półrocze i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania:
  1. we wszystkich oddziałach – do środy 18.12.2019r. Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.
 19. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :
  1. dla wszystkich oddziałów – czwartek 19.12.2019r.
 20. Wywiadówka za półrocze I :
  1. dla wszystkich oddziałów – czwartek 2.01.2020r.
 21. Zakończenie I półrocza :
  1. dla wszystkich oddziałów – 5.01.2020r.
 22. Studniówka – …….. (organizatorzy – rodzice, wychowawcy i uczniowie klas maturalnych).
 23. Ferie zimowe – od 27.01.2020r. do 9.02.2020r.
 24. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – środa 8.01.2020r.
 25. Wewnętrzna matura próbna: …….. listopada, 20 marca
 26. II półrocze trwa:
  1. w oddziałach maturalnych od 6.01.2020 do 24.04.2020
  2. w pozostałych oddziałach od 6.01.2020 do 26.06.2020
II PÓŁROCZE
 1. 1. II półrocze trwa:

– w oddziałach maturalnych od 6.01.2020 do 24.04.2020

– w pozostałych oddziałach od 6.01.2020 do 26.06.2020

 1. Ferie zimowe: od 27.01.2020r. do 9.02.2020r.
 2. Targi Edukacyjne – piątek – sobota – niedziela: 6,7,8 marca 2020r.
 3. Drzwi Otwarte:

– 14 marca – sobota – godz. 10:00

– 28 marca – sobota – godz. 10:00

– 17 kwietnia – piątek – godz. 17:00

 1. Rekolekcje: 30, 31 marca i 1 kwietnia
 2. 6. Święto Patrona Szkoły03.2020 – piątek
 3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami – 24.02.2020 oraz 1.06.2020
 4. Zebrania śródokresowe rodziców wszystkich oddziałów30.03.2020

W miarę potrzeb – dodatkowe indywidualne zebrania rodziców we wcześniejszych terminach (do decyzji wychowawcy, z powiadomieniem dyrekcji).

 1. Wiosenna przerwa świąteczna- od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.
 2. Ustna informacja nauczycieli o przewidywanych ocenach końcowych/rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ich wpis do dziennika:

a) w oddziałach maturalnych – do poniedziałku 23.03.2020

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 22.05.2020

11. Sporządzenie przez wychowawców dla rodziców każdego ucznia wykazu przewidywanych ocen końcowych/rocznych ze wszystkich przedmiotów (w tym oceny zachowania) :

a) w oddziałach maturalnych – wtorek 24.03.2020

b) w pozostałych oddziałach – poniedziałek 25.05.2020

12.Przekazanie rodzicom za pośrednictwem uczniów wykazu przewidywanych ocen  końcowych/rocznych :

w oddziałach maturalnych – środa 25.03.2020

w pozostałych oddziałach –wtorek 26.05.2020

Uczniowie mają obowiązek niezwłocznie przekazać rodzicom otrzymany wykaz przewidywanych ocen (zwrot za potwierdzeniem – oddziały maturalne – do czwartku 26.03.2020r., zaś pozostałe oddziały – do środy 27.05.2020r.)

13.Wystawienie ostatecznych ocen końcowych/rocznych i poinformowanie o nich uczniów oraz ustalenie ostatecznej propozycji oceny zachowania :

a) w oddziałach maturalnych – do piątku 17.04.2020

b) w pozostałych oddziałach – do piątku 19.06.2020

Tryb ustalania ocen  zachowania – zgodnie ze Statutem Szkoły.

14.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej :

dla oddziałów maturalnych – wtorek 21.04.2020

dla pozostałych oddziałów – wtorek 23.06.2020

15.Pożegnanie oddziałów maturalnych – piątek 24.04.2020 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów pierwszych)

16.Egzaminy maturalne – od 4.05.2020

17.Egzaminy zawodowe i kwalifikacje w zawodach: wg harmonogramu po uzyskaniu  informacji o terminach

18.Dni wolne od zajęć: 4,5,6 maja, 12 czerwca, ………….. czerwca (kwalifikacje w zawodach).

19.Dzień Sportu – 24 czerwca 2020 r.

20.Dzień wolny, egzaminy zawodowe – ……….. czerwca 2020 r. (nauczyciele na egzaminie lub na dyżurze w szkole).

21. Spotkania oddziałów z wychowawcami – 25 czerwca 2020.

22.Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – piątek 26.06.2020 r.

23. Zakończenie roku szkolnego – piątek 26.06.2020 (odpowiedzialni wychowawcy oddziałów trzecich)

24. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów pierwszych – odpowiedzialni wychowawcy obecnych oddziałów pierwszych.

POZOSTAŁE TERMINY

Dni wolne w I półroczu: 14 października, 1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia

Dni wolne dodatkowe w roku: ……… stycznia (harmonogram kwalifikacji w zawodzie), 4,5,6 maja,  ……………. czerwca (harmonogram kwalifikacji w zawodzie),

Targi Edukacyjne: 6,7,8 marca 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9.04.2020 – 14.04.2020r.

Pozostałe terminy w kalendarium II półrocza.

PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników dla uczniów po gimnazjum

Wykaz podręczników dla uczniów po szkole podstawowej

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/20

Wykaz podręczników dla uczniów po gimnazjum

Wykaz podręczników dla uczniów po szkole podstawowej

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Ratajczak

PRZEWODNICZĄCA

Mirosław Piskorski

Zastępca Przewodniczącej

Sławomir Gajda

Zastępca Przewodniczącej

Krzysztof Konieczny

Zastępca Przewodniczącej

Alicja Suszczewicz

Skarbnik

Anna Ciesielska

Zastępca Skarbnika

Anna Bachleda-Busza

Sekretarz

CZŁONKOWIE

Iwona Dąbrowska

Dorota Błażczak

Katarzyna Pisarska

Emilia Garbacik

Jędzrzej Bohm

Sylwia Ludwiczak

Sylwia Walkowiak

Joanna Augustyniak

Joanna Szymańska

Agata Rokita

Katarzyna Szukała