Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Inspektor Danych Osobowych Izabela Malinowska-Szabowska

iod6_oswiata@um.poznan.pl

iod6_oswiata@um.poznan.pl

Klauzula informacyjna ogólna.

Klauzula informacyjna ogólna - uczniowie pełnoletni.

Klauzula informacyjna - wizerunek strony www.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny ewidencja wejść na teren obiektu.

Klauzula informacyjna - kontrahenci.