STREFA UCZNIA

SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Praca Samorządu polega na podejmowaniu działań i przedstawianiu pomysłów, które mają sprawić, by można było miło spędzać czas w szkole. Nasza działalność została podzielona na następujące sekcje:
null

Jakub Konieczny

przewodniczący

3T2

null

Michał Wojtczak

zastępca przewodniczącego

3T2

null

Łukasz Witasik

wolontariat

3T2

SEKCJA

dekoracyjna

 • prowadzenie gabloty SU
 • dekorowanie szkoły
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów plastycznych
 • przygotowanie plakatów oklicznosciowych
 • organizacja wystaw tematycznych

SEKCJA

kulturalno-rozrywkowa

 • organizowanie imprez i konkursów szkolnych
 • przygotowanie programów artystycznych na specjalne okazje
 • pilnowanie porządku podczas różnego typu uroczystości szkolnych
 • pozyskiwanie funduszy na działalność SU

SEKCJA

promocyjna

 • zachęcanie uczniów do działania na rzecz szkoły
 • współpraca z gazetką szkolną
 • dbanie o stronę internetową szkoły
 • godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem
 • informowanie uczniów o działalności SU.

SEKCJA

kronikarska

 • prowadzenie kroniki szkolnej
 • dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z różnego typu wydarzeniami na terenie szkoły
 • zbieranie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły
 • dbanie o pozytywny wizerunek szkoły wśród rówieśników