strona projektu

W dniach od 2 do 6 grudnia br. w naszej Szkole miał swoją inaugurację projekt Erasmus+ KA229  „Enhancing the 21st Century Skills of Students”. Uczestnicy przyjechali do nas z Włoch, Portugalii, Turcji i Bułgarii. Spotkanie projektowe w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem
i szkoleniami rozpoczęło się od oficjalnej części podczas, której Pani Dyrektor powitała przybyłych gości oraz przedstawiła Technikum Energetyczne, jej Patrona oraz najciekawsze miejsca i zwyczaje, których słynie Poznań. Pani Dyrektor podkreśliła również znaczenie projektu Erasmus+, w rozwoju umiejętności kluczowych, potrzebnych uczniom XXI wieku. W części oficjalnej uczestniczył również przedstawiciel Kuratorium Oświaty p. Wojciech Wiecki.

Na zakończenie części oficjalnej goście otrzymali upominki związane z naszą szkołą i Wielkopolską. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. W pracowniach zawodowych uczniowie Energetyka  poprzez zabawę i doświadczenia naukowe pokazali swoje umiejętności zawodowe co spotkało się z ogromnym entuzjazmem.

Kolejnym zrealizowanym punktem spotkania było przedstawienie szkół partnerskich tj. profilu kształcenia, firm patronackich, polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego, szansach zatrudnienia absolwentów poszczególnych szkół.

Aby zacieśnić więzi i wzmocnić ducha współpracy uczniowie wzięli udział w zajęciach sportowo
– integracyjnych na terenie Szkoły. Kolejnego dnia uczestnicy projektu mieli okazję poznać firmy
i instytucje, z którymi współpracuje Energetyk. W tym celu udano się do siedziby Enea Operator S.A. oraz na Politechnikę Poznańską. Przedstawiono tam nowości w branży energetycznej, możliwości współpracy w zakresie kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia naszych absolwentów. Przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Doradztwa Zawodowego i Personalnego UAM, uczniowie wzięli udział w grze terenowej przenoszącej ich do świata pracy XXI wieku.

Jednym z kolejnych działań było przeprowadzenie szkolenia dotyczącego narzędzi do poszukiwania pracy oraz tworzenia Europass i listów motywacyjnych.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie wybrali logo projektu, ustalili harmonogram spotkań oraz omówili przyszłe działania projektowe.

W ramach działań kulturowych gospodarze przygotowali wiele atrakcji. Uczestnicy odwiedzili Muzeum Rogala Świętomarcińskiego i odbyli wycieczkę po historycznej części Poznania m.in. Starym Rynku, Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego i Katedrze. Aby poznać historię regionu zorganizowano wycieczkę do pierwszej stolicy Polski Gniezna i oraz do Muzeum w Kórniku. Uczestnicy mieli okazję poznać również zwyczaje bożonarodzeniowe, odwiedzając fabrykę bombek świątecznych, gdzie poznali proces produkcji i historię tych ozdób.

Ważnym elementem każdego spotkania projektowego jest poznanie kuchni regionalnej. Naszym gościom najbardziej przypadły do gustu pierogi i rogale świętomarcińskie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu. Uroczystości pożegnalnej towarzyszyła wizyta Św. Mikołaja oraz spontaniczne występy  grup prezentujących kolędy lub piosenki świąteczne.

To pierwsze spotkanie projektowe przyniosło nam dużo pozytywnej energii, poczucia przynależności do Europy oraz  wzmocnienie umiejętności potrzebnych uczniom i nauczycielom XXI wieku.