INFORMATYK

PRZEJDŹ

DO STREFY INFORMATYKA

ELEKTRONIK

PRZEJDŹ

DO STREFY ELEKTRONIKA

ELEKTRYK

PRZEJDŹ

DO STREFY ELEKTRYKA

ENERGETYK

PRZEJDŹ

DO STREFY ENERGETYKA

AUTOMATYK

PRZEJDŹ

DO STREFY AUTOMATYKA

TECHNIK INFORMATYK

 • symbol 351203
 • K1 – EE.08.Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • K2 – EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie II w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) i w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)


egzaminy rok 2012 

K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy drugiej

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

TECHNIK ELEKTRONIK

 • symbol 311408
 • K1 – EE.03.Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • K2 – EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)


egzaminy rok 2012 

K1 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)

K2 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

TECHNIK ELEKTRYK

 • symbol 311303
 • K1 – EE.05.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • K2 – EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)


egzamin rok 2012

K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)

K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)

K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy trzeciej

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej

TECHNIK ENERGETYK

 • symbol 311307
 • K1 – EE.24.Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
 • K2 – EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)


egzaminy rok 2012 

K1 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej (E.22.)

K2 – Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (E.23.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

TECHNIK AUTOMATYK

 • symbol 311909
 • K1 – EE.17.Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • K2 – EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowe

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)