INFORMATYK

PRZEJDŹ

DO STREFY INFORMATYKA

ELEKTRONIK

PRZEJDŹ

DO STREFY ELEKTRONIKA

ELEKTRYK

PRZEJDŹ

DO STREFY ELEKTRYKA

ENERGETYK

PRZEJDŹ

DO STREFY ENERGETYKA

AUTOMATYK

PRZEJDŹ

DO STREFY AUTOMATYKA

TECHNIK INFORMATYK

symbol zawodu 351203
K1 – INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
K2 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy piątej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

Praktyki zawodowe w klasie IV w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

TECHNIK ELEKTRONIK

Symbol  zawodu 311408
K1 – ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
K2 – ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy piątej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

Praktyki zawodowe w klasie IV w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

TECHNIK ELEKTRYK

Symbol  zawodu  311303

K1 – ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

K2 – ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy czwartej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy piątej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

Praktyki zawodowe w klasie IV w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

TECHNIK ENERGETYK

symbol zawodu 311307
K1 – ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
K2 – ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy czwartej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy piątej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

Praktyki zawodowe w klasie IV w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

TECHNIK AUTOMATYK

Symbol zawodu  311909
K1 – ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

K2 – ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy piątej.

Praktyki zawodowe w klasie III w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)

Praktyki zawodowe w klasie IV w wymiarze 4 tygodni (140 godzin)