godziny przyjęć:

  • poniedziałek 7.30-15.00
  • wtorek 7.30-15.00
  • środa 7.30-15.00
  • czwartek ——————-
  • piątek 7.30-15.00

Uczniowie, którzy zmienili dane osobowe np. adres lub inne proszeni są o wypełnienie druku i dostarczenie do pielęgniarki szkolnej.

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością lub chorobami przewlekłymi również proszeni są o wypełnienie stosownego druku .

Osobom niepełnoletnim dokumenty podpisują rodzice/opiekunowie