SEKRETARIAT CZYNNY: 8.00 - 14.30

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

ULOTKA PROMOCYJNA

O szkole

Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, to szkoła z ponad 80-letnią tradycją, która oferuje innowacyjne kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK ENERGETYK i TECHNIK AUTOMATYK. Nauka w Technikum trwa 5 lat i przygotowuje do zdania egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Kandydatom proponuje się w zależności od zawodu wybór jednego z następujących przedmiotów rozszerzonych: matematyka, informatyka, język angielski.

Uczniów, absolwentów i kadrę poznańskiego „Energetyka” łączy nie tylko pozytywna energia, ale także pasja, ambicja, otwartość umysłów, zmysł  techniczny, ciekawość świata, wrażliwość na potrzeby innych.

„Energetyk”  od wielu lat utrzymuje wysoki poziom nauczania, a o jakości edukacji świadczą m.in.:

 • liczne sukcesy uczniów w konkursach technicznych (m.in.: Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej EUROELEKTRA; Ogólnopolski Konkurs „Energia Młodych”),
 • nagrody Miasta Poznania i Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i matury,
 • odznaka honorowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Technikum Energetycznego za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (październik 2019 r.).

W celu rzetelnego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, jak i swobodnego wejścia na rynek pracy, Szkoła oferuje możliwość udziału w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz organizuje liczne wycieczki przedmiotowe. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe Szkoła gwarantuje praktyki w renomowanych firmach, w tym w firmach patronackich, takich jak: Grupa Enea, Veolia, Elektromontaż i Energotherm, P.P.H.U Tel-Poż-System „ISKRA” sp. z o. o. Patronat nad Szkołą sprawują także: Fibar Group, Envirotech, Trend Control Systems, Mikronika, PKP Intercity, Mitsubishi Electric.

O dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do wykonywania zawodu świadczą imponujące wyniki uzyskiwane na egzaminach zawodowych. Szkoła stanowi Ośrodek Egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w kształconych zawodach. Uczniom Technikum stwarza się również możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV. Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych programach, takich jak: Erasmus+ i Aiesec. Ponadto uczniom proponuje się udział w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii w ramach programu PO WER.

Niewątpliwym atutem Szkoły jest nowoczesne wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych. Obecnie w Szkole funkcjonują: WIFI, 5 nowoczesnych pracowni komputerowych (w tym sterowników mikroprocesorowych), Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, Pracownia Sterowników logo Siemens, TREND oraz MITSUBISHI, Pracownia Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pracownia Elektroenergetyki i Pracownia Energetyki Cieplnej.

Technikum Energetyczne posiada monitoring i uczestniczy w programie „Bezpieczna Szkoła”. Od 1 września 2010 r. w Szkole działa elektroniczny dziennik lekcyjny z dostępem dla uczniów i rodziców.

Pozostałe atuty

 • Możliwość udziału w licznych szkoleniach branżowych oraz zdobycia certyfikatów, m.in. z zakresu Inteligentnych Instalacji Elektrycznych, Automatyki Budynków, Energetyki Cieplnej.


 • Możliwość udziału w konkursach dotyczących branży technicznej (m.in.: „Zostań bohaterem w swoim Technikum”).


 • Możliwość udziału w projektach społecznych (współpraca z Drużyną Szpiku; Wigilia dla Potrzebujących).


 • Możliwość uczestniczenia w kursie na prawo jazdy.


 • Wieloletnia współpraca z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.


 • Wewnątrzszkolne wydarzenia o charakterze edukacyjno-rozrywkowym („Noc Odkrywców”) oraz zaangażowanie w projekty pozaszkolne (m.in. „Poznański Dzień Energii”; „Arena Zawodów”).


 • Działalność sekcji sportowej, fotograficznej, informatycznej i innych kół zainteresowań.


 • Bogata i atrakcyjna oferta wyjść i wycieczek szkolnych, w tym wyjazdów zagranicznych.


 • Atrakcyjne nagrody dla najlepszych uczniów -> tablety, smartfony, smartwatche, wiertarko-wkrętarki itp.


 • Nauka analitycznego myślenia -> koniec z kuciem na pamięć!


 • Przyjazna kadra z doświadczeniem zawodowym.


 • Dogodny dojazd i urokliwa okolica (Rusałka; Botanik) -> oszczędność czasu!  
  (Do pętli Ogrody dojeżdżają tramwaje: 2, 7, 17, 18, autobusy: 50, 61, 82, 86, 91, 93, 95, 102 oraz autobusy podmiejskie).


Niektóre treści lub funkcje tutaj nie są dostępne ze względu na preferencje dotyczące plików cookie!

Dzieje się tak, ponieważ funkcjonalność/content marked as „Google Maps” wykorzystuje pliki cookie, które chcesz wyłączyć. Aby wyświetlić tę zawartość lub skorzystać z tej funkcji, włącz obsługę plików cookie: kliknij tutaj, aby otworzyć preferencje dotyczące plików cookie.