Cykl kształcenia 5 lat

Liczba miejsc 15

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

  • Uczą się na temat  konserwacji, przeglądów oraz napraw instalacji i urządzeń energetycznych.
  • uczą się dokonywać pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych.
  • zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru i obsługi maszyn oraz urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
  • zdobywają umiejętności w zakresie wykorzystania zasobów i produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (energia z węgla, paliw jądrowych i gazu, w tym gazu łupkowego) oraz odnawialnych (fotowoltaika, biomasa, geotermia).

Dodatkowo:

  • mają możliwość udziału  w szkoleniach z zakresu Automatyki Budynków i Energetyki Cieplnej.
  • biorą udział w  zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców Politechniki Poznańskiej
  • uczą się obsługiwać oprogramowania firmy Autodesk – AutoCAD Education Master Suite 2015.

Do wyboru jeden przedmiot rozszerzony spośród wymienionych: matematyka, język angielski

Objaśnienia dotyczące kontynuacji nauki języka obcego:

Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w szkole:

  1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
  2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Elektroenergetyki oraz Pracownią Energetyki Cieplnej.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Energotherm, Mikronika, Veolia. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Absolwenci mogą podjąć pracę przy wykonywaniu takich zadań zawodowych, jak nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.