Cykl kształcenia 5 lat
Limit miejsc 15

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

  • rozwijają swój zmysł techniczny i konstruktorski.
  • zdobywają  aktualną wiedzę z zakresu robotyzacji.
  • podążają za nowinkami technologicznymi, stając się fachowcami z zakresu automatyzacji linii produkcyjnych i procesów technologicznych.

Dodatkowo:

  • uczą się, jak  programować sterowniki i panele przemysłowe.
  • dowiadują  się, jak projektować układy automatyki oraz integrować systemy sterowania.
  • zdobywają umiejętności służące obsłudze i programowaniu przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych.

Do wyboru jeden przedmiot rozszerzony spośród wymienionych: matematyka, język angielski

Objaśnienia dotyczące kontynuacji nauki języka obcego:

Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w szkole:

  1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
  2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Veolia, INEA, PKP Intercity. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, w związku z czym automatycy są i będą pilnie poszukiwani przez pracodawców. Wykształciliśmy wielu świetnych fachowców w tym zawodzie, mamy doświadczenie i wiemy, jak najlepiej przygotować młodych do kariery w tej branży. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: montażu urządzeń i instalacji automatyki; uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki; obsługi urządzeń i instalacji automatyki; przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.