Cykl kształcenia 5 lat
Limit miejsc 15

W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

  • zdobywają wiedzę dotyczącą wytwarzania, zasilania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej.
  • uczą się obsługi silników, prądnic i transformatorów.
  • uczą się zakładać instalacje elektryczne – tradycyjne i inteligentne.
  • dowiadują się, jak sterować ogrzewaniem, oświetleniem czy klimatyzacją  za pomocą Internetu, tabletu, smartfonu.
  • zdobywają umiejętności w zakresie montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dodatkowo:

  • mogą zdobyć uprawnienia SEP (Państwowe Zaświadczenie Kwalifikacyjne w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu, konserwacji i napraw urządzeń do 1kV).
  • mogą zdobyć certyfikat uprawniający do projektowania, sprzedaży, montażu i konserwacji inteligentnych instalacji „Systemu Inteligentnego Budynku”  F&Home polskiego producenta F&F.
  • mogą wziąć udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Świetlnej.

Do wyboru jeden przedmiot rozszerzony spośród wymienionych: matematyka, język angielski

Objaśnienia dotyczące kontynuacji nauki języka obcego:

Dwie grupy językowe umożliwiają kontynuację poziomu nauczania języków obcych w szkole:

  1. grupa – języka angielski – poziom zaawansowany i język niemiecki – poziom podstawowy
  2. grupa – języka niemiecki – poziom zaawansowany i język angielski – poziom podstawowy

Szkoła dysponuje nowoczesną Pracownią Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych.
Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewniają patronaty wyższych uczelni i dużych firm, takich jak: Politechnika Poznańska, Enea Operator, Elektromontaż, Mikronika. Dzięki współpracy z firmami młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi fachowcami w branży oraz udziału w pokazach laboratoryjnych specjalistycznej kadry inżynierskiej.

Technicy elektrycy są poszukiwani na rynku pracy, mają gwarancję zatrudnienia w branży elektroenergetycznej.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę zwłaszcza na Politechnice Poznańskiej oraz innych kierunkach studiów wyższych.