GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK ◄► 7.30 – 15.00

WTOREK ◄► 7.30 – 15.30

ŚRODA ◄► 7.30 – 15.30

CZWARTEK ◄► 7.30 – 15.30

PIĄTEK ◄► 8.00 – 14.00

REGULAMINY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie, cisza, spokój i porządek. Do czytelni i Centrum Internetowego nie wchodzimy w odzieży wierzchniej.
 2. W bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 3. W czasie swoich lekcji uczniowie nie mogą przebywać w bibliotece.
 4. Z zasobów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Czytelnicy mogą sami wybierać książki ze wskazanych przez bibliotekarza  regałów (wolny dostęp do półek). Pozostałe książki podaje bibliotekarz.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Na swoim koncie uczeń może mieć nie więcej niż 5 wypożyczonych książek, w tym – nie więcej niż dwie lektury jednocześnie.
 9. Książki można wypożyczać na 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, można przedłużyć termin zwrotu książki.
 10. Nieoddanie książki w terminie powoduje zablokowanie konta czytelnika i czasowe wstrzymanie wypożyczeń. Czas trwania tzw. „blokady” określa bibliotekarz w zależności od przekroczenia terminu zwrotu książki.
 11. Uczniowie zobowiązani są oddać wszystkie wypożyczone książki przed zakończeniem swoich zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie określonym przez bibliotekarzy. Uczniowie klas maturalnych do czasu zakończenia egzaminów maturalnych i zawodowych mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 12. Nieoddanie wypożyczonych książek przed zakończeniem roku szkolnego powoduje wstrzymanie wypożyczeń (tzw. „blokadę”) w następnym roku szkolnym, na 3 miesiące od dnia zwrotu zaległych książek.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) mają obowiązek  rozliczyć się z biblioteką i oddać wszystkie wypożyczone książki i materiały.
 14. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i zobowiązany jest dbać o nie.
 15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany do niezwłocznego zakupu takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez bibliotekarza (w zbliżonej cenie). Do momentu dostarczenia nowej książki jest zawieszony w prawach do korzystania z biblioteki (w tym – z czytelni i Centrum Internetowego).
 16. Biblioteka nie wypożycza uczniom aktualnych podręczników. Uczniowie mogą z nich korzystać tylko w czytelni.
 17. Uczeń nieprzestrzegający powyższego Regulaminu może zostać zawieszony     w prawach do korzystania z biblioteki (w tym również – do przebywania w niej). Termin zawieszenia w powyższych prawach określa bibliotekarz.
 18. Zasady korzystania z Centrum Internetowego określa odrębny Regulamin.

REGULAMIN CENTRUM INTERNETOWEGO I CZYTELNI

 1. Z komputerów w bibliotece mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły, za zgodą bibliotekarza, po uprzednim wpisaniu się do Zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. W czasie swoich lekcji uczniowie nie mogą przebywać w czytelni i Centrum Internetowym.
 4. Do czytelni i Centrum Internetowego nie wchodzimy w odzieży wierzchniej.
 5. W czytelni i Centrum Internetowym obowiązuje kulturalne zachowanie, cisza i spokój, dbałość o porządek, bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan sprzętu na danym stanowisku. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby, pracujące w ciszy i niezakłócające rytmu pracy biblioteki.
 8. Komputery w bibliotece służą do wyszukiwania informacji w sieci Internet w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych oraz przeglądania programów edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do gier i zabaw.
 9. Korzystanie z portali społecznościowych dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania ciszy i spokoju.
 10. Zabrania się przeglądania stron internetowych zawierających niepożądane treści i wykorzystywania sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i zasad etyki internauty.
 12. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby przygotowujące się do zajęć lekcyjnych i konkursów.
 13. Korzystać można tylko z zainstalowanego oprogramowania. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym oprogramowaniu, konfiguracji i plikach systemowych, a także samodzielnego dokonywania połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad BHP dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych.
 14. Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci za zgodą bibliotekarza, po uprzednim zeskanowaniu ich programem antywirusowym.
 15. Sieć szkolna jest monitorowana. Wszelkie działania użytkownika w sieci są zapisywane w logach serwera w postaci numeru IP komputera wchodzącego  i użytkownika aktualnie korzystającego z komputera oraz numeru IP serwera docelowego.
 16. Użytkownik ma obowiązek szanować udostępniany mu sprzęt i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody. W przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się wszelkim zaleceniom bibliotekarza.
 18. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie wpisaniem uwagi do dziennika, natychmiastowym przerwaniem sesji użytkownika oraz zakazem korzystania z komputerów i przebywania w bibliotece na czas określony przez bibliotekarza.

NA NASZYCH PÓŁKACH

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

SPIS ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

FANTASY, SCIENCE FICTION

 • Ostatnie życzenie. Wiedźmin. – Andrzej Sapkowski
 • Szturm i grom (cykl: Grisza, tom 2) – Leigh Bardugo
 • Ruina i rewolta (cykl: Grisza, tom 3) – Leigh Bardugo
 • Koszmary – H. P. Lovecraft
 • Bestia w jaskini i inne opowiadania – H. P. Lovecraft
 • Czerep mutanta (cykl: S.T.A.L.K.E.R.) – Wiktor Noczkin
 • Ślepa plama (cykl: S.T.A.L.K.E.R.) – Wiktor Noczkin
 • Konan Destylator – Andrzej Pilipiuk
 • Z mgły zrodzony (cykl: Ostatnie Imperium, t. 1) – Brandon Sanderson
 • Droga donikąd (cykl S.T.A.L.K.E.R.) – Michał Gołkowski
 • Cień i kość (cykl: Grisza, tom 1) – Leigh Bardugo
 • Królestwo kanciarzy (cykl: Szóstka wron, t. 2) – Leigh Bardugo
 • Harry Potter i Przeklęte Dziecko – sztuka teatralna Jacka Thorne’a na podst. powieści J. K. Rowling
 • Niewolnicy z Socorro (cykl: Drużyna, t. 4) – John Flanagan
 • Pościg (cykl: Drużyna, t. 3) – John Flanagan
 • Najeźdźcy (cykl: Drużyna, t. 2) – John Flanagan
 • Wyrzutki (cykl: Drużyna, t. 1) – John Flanagan
 • Pan Lodowego Ogrodu – tom 1, 2, 3, 4 – Jarosław Grzędowicz
 • Droga – Cormac McCarthy
 • Wedle zasług (cykl: S.T.A.L.K.E.R.) – Sławomir Nieściur
 • Angelfall (cykl: Opowieść Penryn o końcu świata, t. 1) – Susan Ee
 • Czerwona piramida (cykl: Kroniki rodu Kane, t. 1) – Rick Riordan
 • Harry Potter i Insygnia Śmierci – J. K. Rowling
 • Zwiadowcy – Wczesne lata (t. 2) – Bitwa na wrzosowiskach – John Flanagan
 • Zwiadowcy – Wczesne lata (t. 1) – Turniej w Gorlanie – John Flanagan
 • Szóstka Wron – Bardugo Leigh
 • FUTU.RE – Dmitry Glukhovsky
 • Igrzyska śmierci (cykl: Igrzyska śmierci, t. 1) – Suzanne Collins
 • W pierścieniu ognia (cykl: Igrzyska śmierci, t. 2) – Suzanne Collins
 • Kosogłos (cykl: Igrzyska śmierci, t. 3) – Suzanne Collins
 • Pół króla (cykl: Morze Drzazg, t. 1) – Joe Abercrombie
 • Pół świata (cykl: Morze Drzazg, t. 2)  – Joe Abercrombie
 • Pół wojny (cykl: Morze Drzazg, t. 3) –  Joe Abercrombie
 • Ogień i woda (cykl: Ogień i Woda, t. 1) – Victoria Scott
 • Kamień i sól (cykl: Ogień i Woda, t. 2) – Victoria Scott
 • Metro 2035 – Dmitry Glukhovsky
 • Metro 2034 – Dmitry Glukhovsky
 • Metro 2033 – Dmitry Glukhovsky
 • Wyrzutki  (cykl: Drużyna, t. 1) – John Flanagan
 • Zwiadowcy (cykl, t. 1 – 12): 1 – Ruiny Gorlanu, 2 – Płonący most, 3 – Ziemia skuta lodem, 4 – Bitwa o Skandię, 5 – Czarnoksiężnik z Północy, 6 – Oblężenie Macindaw, 7 – Okup za Eraka, 8 – Królowie Clonmelu, 9 – Halt w niebezpieczeństwie, 10 – Cesarz Nihon-Ja, 11 – Zaginione historie, 12 – Królewski zwiadowca –  John Flanagan
 • Solaris – Stanisław Lem
 • Piąta fala (tom 1) – Rick Yancey
 • Kroniki Żelaznego Druida (cykl, t. 1-6) – Kevin Hearne
 • Na psa urok (cykl: Kroniki Żelaznego Druida, t. 1) – Kevin Hearne
 • Raz wiedźmie śmierć (cykl: Kroniki Żelaznego Druida, t. 2) – Kevin Hearne
 • Między młotem a piorunem (cykl: Kroniki Żelaznego Druida, t. 3) – Kevin Hearne
 • Zbrodnia i kojot (cykl: Kroniki Żelaznego Druida, t. 4) – Kevin Hearne
 • Kijem i mieczem (cykl: Kroniki Żelaznego Druida, t. 5) – Kevin Hearne
 • Kronika wykrakanej śmierci (cykl: Kroniki Żelaznego Druida, t. 6) – Kevin Hearne
 • Smok Jego Królewskiej Mości (cykl: Temeraire, t. 1) – Naomi Novik
 • Nefrytowy tron (cykl: Temeraire, t. 2) – Naomi Novik
 • Wojna prochowa (cykl: Temeraire, t. 3) – Naomi Novik
 • Imperium Kości Słoniowej (cykl: Temeraire, t. 4) – Naomi Novik
 • Zwycięstwo orłów (cykl: Temeraire, t. 5) – Naomi Novik
 • Kolor magii (cykl: Świat Dysku) – Terry Pratchett
 • Blask fantastyczny (cykl: Świat Dysku) – Terry Pratchett
 • Na glinianych nogach (cykl: Świat Dysku) – Terry Pratchett
 • Piąty elefant (cykl: Świat Dysku) – Terry Pratchett
 • Prawda (cykl: Świat Dysku) – Terry Pratchett
 • Sezon burz – Andrzej Sapkowski
 • Saga o Wiedźminie (t. 3 – 7)Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża JaskółkiPani Jeziora – Andrzej Sapkowski
 • Narrentum – Andrzej Sapkowski
 • Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy – Andrzej Sapkowski
 • Historia i fantastyka – Andrzej Sapkowski, Stanisław Bereś
 • Hobbit, czyli tam i z powrotem – John R. R. Tolkien
 • Dzieci Hurina – John R. R. Tolkien
 • Niedokończone opowieści – John R. R. Tolkien
 • Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa – John R. R. Tolkien
 • Nawałnica mieczy t. 1, 2 (1 – Stal i śnieg, 2 – Krew i złoto) – George R. R. Martin
 • Starcie królów – George R. R. Martin
 • Taniec ze smokami – cz. 1, 2 – George R. R. Martin
 • Uczta dla wron – cz. 1, 2 (1 – Cienie śmierci,  2 – Sieć spisków) – George R. R. Martin
 • Gra o tron – George R. R. Martin
 • Trylogia kosmiczna – Clive Staples Lewis
 • Dziedzictwo – tom 1, 2 – Christopher Paolini
 • Miasto śniących książek – Walter Moers
 • Mapa czasu – Felix J. Palma
 • Oko Jelenia (cykl, t. 1 – 6 ): 1 – Droga do Nidaros, 2 – Srebrna Łania z Visby, 3 – Drewniana Twierdza, 4 – Pan Wilków, 5 – Triumf Lisa Reinicke, 6 – Sfera Armiralna – Andrzej Pilipiuk
 • Kuzynki (cykl: Kuzynki, t. 1) – Andrzej Pilipiuk
 • Księżniczka (cykl: Kuzynki, t. 2) – Andrzej Pilipiuk
 • Dziedziczki (cykl: Kuzynki, t. 3) – Andrzej Pilipiuk
 • STALKER. Piknik na skraju drogi – Arkadij i Borys Strugaccy
 • Daleka tęcza – Arkadij i Borys Strugaccy
 • Ślimak na zboczu – Arkadij i Borys Strugaccy
 • Przykry początek (cykl: Seria Niefortunnych Zdarzeń, t. 1) – Lemony Snicket
 • Gabinet gadów (cykl: Seria Niefortunnych Zdarzeń, t. 2) – Lemony Snicket
 • Gwiezdny pył – Neil Gaiman
 • Czarodziejski statek cz. 1, 2  – Robin Hobb
 • Nowy wspaniały świat – Aldous Huxley

THRILLER, SENSACJA, KRYMINAŁ

 • Grzesznik – Tess Gerritsen
 • Kasacja – Remigiusz Mróz
 • Kolekcjoner kości – Jeffery Deaver
 • Ogród kości – Tess Gerritsen
 • Skalpel – Tess Gerritsen
 • Niespokojni zmarli – Simon Beckett
 • Ulubione rzeczy – Charon Boston
 • Bielszy odcień śmierci – Bernard Minier
 • System – Tom Rob Smith
 • Jeden za drugim – Chris Carter
 • Geniusz zbrodni – Chris Carter
 • Diabelska gra – Angela Marsons
 • Łowca cieni – Donato Carrisi
 • Blackout – Marc Elsberg
 • Fashion Victim – Corrie Jackson
 • Igła – Ken Follett
 • Poziom śmierci – Lee Child
 • Bez skrupułów – Harlan Coben
 • Policja – Jo Nesbo
 • Chirurg – Tess Gerritsen
 • Chemia śmierci – Simon Beckett
 • Klinika śmierci – Harlan Coben
 • Morderstwo w zaułku – Agata Christie
 • Zabójstwo Rogera Acroyda – Agata Christie
 • Ekwinokcjum – Michael White
 • Dr NO (seria: James Bond) – Ian Fleming
 • Dzień Szakala – Frederick Forsyth
 • Ekspozycja – Remigiusz Mróz
 • Przewieszenie – Remigiusz Mróz
 • Trawers – Remigiusz Mróz
 • Znieczulenie – Robin Cook  
 • Cicha kuracja – Michael Palmer
 • Zabójcze piękno – Joy Fielding
 • Zaginiona dziewczyna – Gillian Flynn
 • Gdzie jest Mia – Alexandra Burt
 • Dziewczyny, które zabiły Chloe – Alex Marwood
 • Igrając z ogniem – Tess Gerritsen
 • Złudzenie – Charlotte Link
 • Odprysk – Sebastian Fitzek 
 • Jedyna szansa ‒ Coben Harlan
 • Obiecaj mi ‒ Coben Harlan
 • W głębi lasu ‒ Coben Harlan
 • 500 graczy – Matthew Quirk
 • Alibi – Sandra Brown
 • O krok za daleko – Christian Plowman
 • Noc ślepowrona – Adam Brookes
 • Nie znacie mnie – Susan Mary Warren
 • Sklepik z marzeniami – Stephen King
 • Przebudzenie – Stephen King
 • Czarna bezgwiezdna noc – Stephen King
 • Misery – Stephen King
 • Zielona Mila – Stephen King
 • Zeznanie – John Grisham
 • Niewinny człowiek – John Grisham
 • Ława przysięgłych – John Grisham
 • Wspólnik – John Grisham
 • Prawnik – John Grisham
 • Młody Prawnik – John Grisham
 • Gniew – Zygmunt Miłoszewski
 • Uwikłanie – Zygmunt Miłoszewski
 • Ziarno prawdy – Zygmunt Miłoszewski
 • Bezcenny – Zygmunt Miłoszewski
 • Słodka przynęta – Ian McEwan
 • Marina – Carlos Ruiz Zafon
 • Śpiączka – Graham Masterton
 • Maratończyk – William Goldman
 • Nielegalni – Vincent V. Severski
 • Niewierni – Vincent V. Severski
 • Zgoda na zabijanie – Vince Flynn
 • Wojownik w mroku – Marcus Wynne  
 • Kamieniarz – Camilla Läckberg
 • Kaznodzieja – Camilla Läckberg
 • Księżniczka z lodu – Camila Läckberg
 • Ofiara losu – Camilla Läckberg
 • Dziewczyna, która igrała z ogniem – Stieg Larsson
 • Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet – Stieg Larsson
 • Zamek z piasku, który runął – Stieg Larsson
 • Cudza maska – Aleksandra Marinina
 • Kolacja z zabójcą – Aleksandra Marinina
 • Śmierć i trochę miłości – Aleksandra Marinina
 • Morderstwo na polu golfowym – Agata Christie
 • Morderstwo odbędzie się… – Agata Christie
 • Morderstwo w Orient Expressie – Agata Christie
 • Noc w bibliotece – Agata Christie
 • Niespodziewany gość – Agata Christie
 • Pięć małych świnek – Agata Christie
 • Śmierć na Nilu – Agata Christie
 • Zerwane zaręczyny – Agata Christie
 • Zło czai się wszędzie – Agata Christie
 • Czarna kawa – Agata Christie
 • Spotkanie w Bagdadzie – Agata Christie
 • Dolina Trwogi. Przygody Sherlocka Holmesa – Arthur Conan Doyle
 • Studium w szkarłacie – Arthur Conan Doyle
 • Śledztwa Sherlocka Holmesa. Najciekawsze historie – Arthur Conan Doyle
 • Pies Baskervillów – Arthur Conan Doyle
 • Sherlock Holmes. Nieautoryzowana biografia – Nick Rennison
 • Stan czwarty – Jeffrey Archer
 • Wojna cieni – Alex Berenson
 • Cyfrowa katastrofa – Eric A. Meyer, Christie Kerdellant
 • Pełne zanurzenie – Michael DiMercurio
 • Cyklop – Clive Cussler
 • Vixen 03 – Clive Cussler
 • Złodziej tożsamości – Erica Spindler
 • Stulecie detektywów – Jurgen Thorwald
 • Niedotykalny – John Banville
 • Zagadka Dickensa – Matthew Pearl
 • Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych – Mariusz Czubaj, W. Burszta
 • Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde’a – Robert L. Stevenson
 • Księżyc z lodu – Jan Costin Wagner
 • Raj – Liza Marklund
 • Ekslibris – Ross King
 • Trylogia nowojorska – Paul Auster
 • Przystanek Śmierć – Tomasz Konatkowski
 • Raport Badeni – Krzysztof Maćkowski
 • Sierpniowe kumaki – Violetta Sajkiewicz, Robert Ostaszewski
 • Gra – Krystyna Kuhn
 • Katastrofa – Krystyna Kuhn
 • Chińczyk – Henning Mankell
 • Biała lwica – Henning Mankell
 • O krok – Henning Mankell
 • Cherub (seria) cz. 1 – 11: Rekrut, Kurier, Ucieczka, Świadek, Sekta, Bojownicy, Wpadka, Gangster, Lunatyk, Generał, Bandyci – Robert Muchamore

LITERATURA WSPÓŁCZESNA, POWIEŚCI SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE

 • Wielka samotność – Kristin Hannah
 • Moje serce w dwóch światach – Jojo Moyes
 • Czereśnie zawsze muszą być dwie – Magdalena Witkiewicz
 • Katedra w Barcelonie – Ildefonso Falcones
 • Jeżdziec miedziany – Paullina Simons
 • Tam, gdzie spadają Anioły – Dorota Terakowska
 • Labiryn duchów – Carlos Ruiz Zafon
 • Tatuażysta z Auschwitz – Morris Heather
 • I że cię nie opuszczę – Michelle Richmond
 • Filary ziemi – Ken Follett
 • Powietre, którym oddycha – Brittainy C. Cherry
 • Never Never – Colleen Hoover, Tarryn Fisher
 • Losing Hope – Colleen Hoover
 • It Ends with Us – Colleen Hoover
 • Bez uczuć – Mia Sheridan
 • Terapia – Kathryn Perez
 • Zabić Drozda – Harper Lee
 • Źródło – Ayn Rand
 • Strażnik tajemnic – Kate Morton
 • Syn – Philipp Meyer
 • Cytrynowy sad – Luanne Rice
 • Kiedy płaczą świerszcze – Charles Martin
 • Pocałunki piasku – Reyes Monforte
 • Lata rozłąki – Willner Nina
 • Księga snów – Nina George
 • Czekałam na ciebie – Cathy LaGrow
 • Dziewczyna z ogrodu – Parnaz Faroutan
 • Wszystko co mam – Katie Marsh
 • Jak gdybyś tańczyła – Diane Chamberlain
 • Już czas – Jodi Picoult
 • Pamiętnik – Nicholas Sparks
 • Świat Zofii – Jostein Gaarder
 • Krok do szczęścia – Anna Ficner-Ogonowska
 • Madame – Antoni Libera
 • Kochałem ją – Anna Gavalda
 • Malarka gwiazd – Amelia Noguera
 • Jedwabna opowieść – Kelli Estes
 • Książka Racheli – Sissel Veroyvik
 • Dar morza – Diane Chamberlain
 • W naszym domu – Jodi Picoult
 • Paryska żona – Paula McLain
 • Okrążyć słońce – Paula McLain
 • Diabeł ubiera się u Prady – Lauren Weisberge
 • Bez słów – Mia Sheridan
 • Cicho sza – Lisa Scottoline 
 • Mów do mnie – Lisa Scottoline
 • Obietnica gwiezdnego pyłu ‒ Priscille Sibley
 • Zanim nadejdzie ciemność – Susan Wiggs
 • Cień twojego uśmiechu ‒ Susan May Warren
 • Nie znacie mnie – Susan May Warren
 • Zanim się pojawiłeś – Jojo Moyes
 • Tysiąc wspaniałych słońc ‒ Khaled Hosseini
 • Maybe Someday – Colleen Hoover
 • Hopeless – Colleen Hoover
 • Billy – Kot, który ocalił moje dziecko  Louise Booth
 • Tajemnica Filomeny – Martin Sixsmith
 • Wszystkie żony Hemingwaya – Naomi Wood
 • Gwiazd naszych wina – John Green
 • Ocaliła mnie łza – Angele Lieby
 • W niewoli ambicji – Celine Raphael
 • W złym towarzystwie – Georgia Durant
 • Ta chwila – Douglas Kennedy
 • Marcowe fiołki – Sarah Jio
 • Tajemnica Noelle – Diane Chamberlain
 • Zatoka o północy – Diane Chamberlain
 • Milcząca siostra – Diane Chamberlain
 • Kłamstwa – Diane Chamberlain
 • Sekretne życie CeeCee Wilkes – Diane Chamberlain
 • Motyl – Lisa Genova
 • Lewa strona życia – Lisa Genowa
 • Kochając syna – Lisa Genova
 • Hiszpańskie oczy – Maria Nurowska
 • Miłość rano, miłość wieczorem – Maria Nurowska
 • Zabójca – Maria Nurowska
 • Dom na krawędzi – Maria Nurowska
 • Drzwi do piekła – Maria Nurowska
 • Nakarmić wilki – Maria Nurowska
 • Requiem dla wilka – Maria Nurowska
 • Imię twoje… – Maria Nurowska
 • Powrót do Lwowa – Maria Nurowska
 • Dwie miłości – Maria Nurowska
 • Deszczowa noc – Jodi Picoult
 • Pół życia ‒ Jodi Picoult
 • Karuzela uczuć ‒ Jodi Picoult
 • Bez mojej zgody – Jodi Picoult
 • To, co zostało – Jodi Picoult
 • Zagubiona przeszłość – Jodi Picoult
 • Szukając Noel – Richard Paul Evans
 • Obiecaj mi – Richard Paul Evans
 • Bliżej słońca – Richard Paul Evans
 • Na rozstaju dróg – Richard Paul Evans
 • Papierowe marzenia – Richard Paul Evans
 • List w butelce – Nicholas Sparks
 • Na zakręcie – Nicholas Sparks
 • Anioł Stróż – Nicholas Sparks
 • Jesienna miłość – Nicholas Sparks
 • Na ratunek – Nicholas Sparks
 • Ostatnia piosenka – Nicholas Sparks
 • Dla ciebie wszystko – Nicholas Sparks
 • Kwiat Śniegu i Sekretny Wachlarz – Lisa See
 • Narzeczona oficera – Charles Todd
 • Hotel słodko-gorzkich wspomnień – Jamie Ford
 • Woda dla słoni – Sara Gruen
 • Zostań, jeśli kochasz – Gayle Forman
 • Wróć, jeśli pamiętasz – Gayle Forman
 • Wszechświat kontra Alex Woods – Extence Gavin
 • Kobieta, która spadła z nieba – Simon Mawer
 • Legowisko szakali – Marek Sołtysik
 • Mocne ramiona pani Kicz – Marek Sołtysik
 • Kwiat pustyni – Waris Dirie
 • Krawcowa z Madrytu – Maria Duenas
 • Hotel Świętego Augustyna – Irwin Shaw
 • Forrest Gump – Winston Groom
 • Miasto i psy – Mario Vargas Llosa
 • Marina – Carlos Ruiz Zafón
 • Córka piekarza – Sarah McCoy
 • Dziewczyna z poczty – Stefan Zweig
 • Złodziejka książek – Markus Zusak
 • Comedia infantil – Henning Mankell
 • Ojciec chrzestny – Mario Puzo
 • Papillon – Henri Charriere
 • Młode lwy – Irwin Shaw  (powieść wojenna)
 • Tak daleko jak nogi poniosą – Josef Martin Bauer  (powieść wojenna)
 • Długi marsz – Sławomir Rawicz (powieść wojenna)
 • Zwyczajni bohaterowie – Scott Turow  (powieść wojenna)
 • Drzewo dymu – Denis Johnson  (powieść wojenna)
 • Dziewczynka w zielonym sweterku – Krystyna Chiger, D. Paisner (powieść wojenna, biografia)
 • Ja, Klaudiusz – Robert Graves  (powieść historyczna)
 • Książka – Mikołaj Łoziński
 • Mężczyzna, który tańczył tango – Arturo Perez-Reverte
 • Rozmowa w „Katedrze” – Mario Vargas Llosa
 • Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki – Mario Vargas Llosa
 • Zazdrość i medycyna – Michał Choromański
 • Ocalone z Titanica – Kate Alcott
 • Powietrze na śniadanie – Jana Frey
 • Moje drzewko pomarańczowe – Jose Mauro de Vasconcelos
 • Tatulo – Joyce Carol Oates
 • Kurator – Zbigniew Kruszyński
 • Ptasiek – William Wharton
 • Pielgrzym – Paulo Coelho
 • Lot nad kukułczym gniazdem – Ken Kese
 • Mały Książę – Antoine de Saint-Exupery
 • Buszujący w zbożu – Jerome D. Salinger
 • Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt
 • Klucz Sary – Tatiana de Rosnay
 • Dom Sophii – Michael D. O’Brien
 • O chłopcu, który ujarzmił wiatr – William Kamkwamba
 • Mała matura – Janusz Majewski
 • Nowe życie – Orhan Pamuk
 • Onitsza – Jean-Marie Gustave Le Clezio
 • Pieśń imion – Norman Lebrecht
 • Samotność liczb pierwszych – Paolo Giordano
 • Hiszpański smyczek – Andromeda Romano-Lax
 • Paryski ekspres – Georges Simenon
 • Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna – Leonie Swann
 • Triumf owiec. Thriller… a zarazem komedia filozoficzna – Leonie Swann
 • Folwark zwierzęcy – George Orwell
 • Rok 1984 – George Orwell
 • 1Q84  t. 1 – Haruki Murakami
 • Miasto białych kart – Jose Saramago
 • Miasto ślepców – Jose Saramago
 • Pantera w piwnicy – Amos Oz
 • Lekka komedia – Eduardo Mendoza
 • Miasto cudów – Eduardo Mendoza
 • Walka kotów – Eduardo Mendoza
 • Noc w Lizbonie – Erich Maria Remarque
 • Na Zachodzie bez zmian – Erich Maria Remarque
 • Niewinni – Ian McEwan
 • Pokuta – Ian McEwan
 • Kiki van Beethoven – Eric-Emmanuel Schmitt
 • Los powtórzony – Janusz Wiśniewski
 • Samotność w sieci – Janusz  Wiśniewski
 • Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych – Jurgen Thorwald
 • Milion małych kawałków – James Frey
 • Dom dzienny, dom nocny – Olga Tokarczuk
 • Ostatnie historie – Olga Tokarczuk
 • Królowa pszczół – Katarzyna Krenz
 • Zgubieni – Charlotte Rogan
 • Miłość w czasach zarazy –  Gabriel Garcia Marquez
 • Mefisto – John Banville
 • Okruchy dnia – Kazuo Ishiguro
 • Żona prezydenta – Stefan Chwin
 • Dolina Radości – Stefan Chwin
 • Nasz człowiek w Hawanie – Graham Greene
 • Coś za coś – Grażyna Bąkiewicz
 • Powiedzmy, Gantenbein… – Max Frisch
 • Król Ameryki – David Ignatius
 • Za kogo ty się uważasz? – Alice Munro
 • Dom Małgorzaty – Ewa Kujawska
 • Mów mi Brooklyn – Eduardo Lago
 • Opowieści o Niewidzialnym – Eric-Emmanuel Schmitt
 • Cena wody w Finistere – Bodil Malmsten
 • Idź, kochaj – Tomek Tryzna
 • Panowie z dzielnicy – Goncalo M. Tavares
 • Stenogramy Anny Jambor. Ucieczka – Anna Jambor
 • Pani Dalloway – Virginia Woolf
 • Woskowa róża – Marcel Brion
 • Lalki królowej – Christine Trent
 • Ścieżka nad urwiskiem – Jess Walter
 • Lekcja tańca – Katarzyna Krenz
 • Ostrożnie z marzeniami – Alexandra Potter
 • Tam gdzie spadają Anioły – Dorota Terakowska

i wiele innych… oraz bogata literatura młodzieżowa

LITERATURA PODRÓŻNICZA, REPORTAŻ, LITERATURA FAKTU

 • Spod zamarzniętych powiek – Adam Bielecki, Dominik Szczepański
 • Droga 816 – Michał Książek
 • Depesze – Michael Herr
 • Pirania na kolację. 1405 dni w podróży dookoła świata – Magda Bogusz
 • Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście – D. Kortko, M. Pietraszewski
 • Złodzieje z Bagdadu – Matthew Bogdanos
 • Urodzony by przetrwać – Bear Grylls
 • Gringo wśród dzikich plemion – Wojciech Cejrowski
 • Madagaskar. Gorąca wieś Ambinanitelo – Arkady Fiedler
 • Zaginione plemię – Scott Wallace
 • Trzy filiżanki Etiopii – Wojciech Bobilewicz
 • Ścieżki chwały – Jeffrey Archer
 • Dotknięcie pustki – Joe Simpson
 • Gra z duchami – Joe Simpson
 • Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach – Michał Jagiełło
 • Uciec jak najwyżej. Niedokończone życie Wandy Rutkiewicz – Ewa Matuszewska
 • Comedia infantil – Henning Mankell
 • Opowieść rozbitka – Gabriel Garcia Marquez
 • Mój chłopiec, motor i ja – Halina Korolec-Bujakowska
 • Stary Ekspres Patagoński. Pociągiem przez Ameryki – Paul Theroux
 • Palestyńskie wędrówki – Raja Shehadeh
 • Jutro przypłynie królowa – Maciej Wasielewski
 • Nasz człowiek w Botswanie. Opowieść o Wojciechu Albińskim – Bartosz Marzec
 • Jadąc do Babadag – Andrzej Stasiuk
 • Córeńka – Wojciech Tochman
 • Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy – Bożena Dudko
 • Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Część 2. Opowieści czternastu tłumaczy – Bożena Dudko; praca zbiorowa
 • Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku – Ryszard Kapuściński
 • Kolekcja dzieł Ryszarda Kapuścińskiego: Cesarz, Heban, Busz po polsku, Wojna futbolowa, Szachinszach, Lapidaria I – VI, Jeszcze dzień życia, Autoportret reportera, Imperium
 • Karawana kryzysu. Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej – Linda Polman

BIOGRAFIE, WSPOMNIENIA, POWIEŚCI BIOGRAFICZNE

 • Niezłomny – Laura Hillenbrand  (o niezwykłych losach Louisa Zamperiniego – chłopaka znikąd, który dzięki uporowi i determinacji wywalczył sobie miejsce w drużynie olimpijskiej)
 • Człowiek, który pamiętał przyszłość. Philip K. Dick – Anthony Peake  (o życiu i twórczości amerykańskiego pisarza science fiction, zmagającego się z uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi)
 • Żona lotnika – Melanie Benjamin (fascynująca historia niezwykłego małżeństwa Lindberghów – dwojga indywidualistów: najsłynniejszego amerykańskiego lotnika i niepokornej pierwszej Amerykanki z licencją pilota szybowcowego)
 • Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście – Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski  (o legendarnym, najsłynniejszym polskim himalaiście)Jeszcze jeden oddech – Paul Kalanithi  (poruszająca historia genialnego amerykańskiego neurochirurga, który pewnego dnia stał się pacjentem z czwartym stadium raka płuc)
 • Królestwo za mgłą – Michał Wójcik, Zofia Posmysz  (rozmowy z Zofią Posmysz, która trafiła do Auschwitz, mając niespełna 19 lat)
 • Steve Jobs – Walter Isaacson  (o współzałożycielu i prezesie Apple Inc i o jego genialnych pomysłach)
 • Paryska żona – Paula McLain  (o kobiecie o wyjątkowej osobowości, pierwszej żonie Ernesta Hemingwaya)
 • Okrążyć słońce – Paula McLain  (o wyjątkowej kobiecie, pionierce lotnictwa, treserce koni, skandalistce i buntowniczce uwikłanej w miłosną relację)
 • Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga – Dariusz Kortko, Judyta Watoła
 • Zbyt dumna, zbyt krucha – Alfonso Signorini  (powieść biograficzna o Marii Callas – greckiej śpiewaczce operowej, „primadonnie stulecia”)
 • Kuba. Autobiografia – Jakub Błaszczykowski, Małgorzata Domagalik  (biografia gwiazdy futbolu – Jakuba Błaszczykowskiego)
 • Muhammad Ali. Moje życie Moja walka – Thomas Hauser (o człowieku-legendzie boksu)
 • Messi. Historia chłopca, który stał się legendą – Luca Caioli
 • Sven Hannawald. Tryumf. Upadek. Powrót do życia – Ulrich Pramann, Sven Hannawald  (o niemieckim skoczku narciarskim)
 • Autobiografia – Michael Phelps  (o znanym amerykańskim pływaku)
 • Pasja życia – Irving Stone  (o życiu sławnego malarza – Vincenta van Gogha)
 • Balzac. Biografia – Stefan Zweig  (o znanym francuskim pisarzu)
 • Miłosz. Biografia – Andrzej Franaszek
 • Wszystkie żony Hemingwaya – Naomi Wood  (o znanym amerykańskim pisarzu)
 • Niepokorny bard. Opowieść o Włodzimierzu Wysockim – Przemysław Sowiński, Iwona Wygoda  (o legendarnym rosyjskim bardzie – pieśniarzu, poecie, aktorze)
 • Papillon – Henri Charriere  (o drobnym paryskim przestępcy skazanym na dożywotnie zesłanie do kolonii karnej – „zielonego piekła”)
 • J. R. R. Tolkien. Człowiek i twórca – Teodoro Gomez
 • Józef Piłsudski. Życie prywatne Marszałka. Fakty i tajemnice – Sławomir Koper
 • Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne – Benjamin Weiser
 • Kwiat pustyni – Waris Dirie (o słynnej modelce somalijskiego pochodzenia)
 • W niewoli ambicji – Celine Raphael  (o maltretowanej młodziutkiej pianistce)
 • Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego – Magdalena Grzebałkowska
 • Uciec jak najwyżej. Niedokończone życie Wandy Rutkiewicz – Ewa Matuszewska (o sławnej polskiej alpinistce i himalaistce)
 • Ścieżki chwały – Jeffrey Archer (o życiu sławnego alpinisty – Georga Mallory’ego)
 • Dotknięcie pustki – Joe Simpson (o słynnym alpiniście – Joe Simpsonie)
 • Gra z duchami – Joe Simpson (o słynnym alpiniście – Joe Simpsonie)
 • Ostatni wykład – Randy Pausch  (o nieuleczalnie chorym amerykańskim profesorze)
 • Nasz człowiek w Botswanie. Opowieść o Wojciechu Albińskim – Bartosz Marzec (o polskim pisarzu zamieszkałym w RPA)
 • Dziewczynka w zielonym sweterku – Krystyna Chiger, Daniel Paisner  (o Krystynie Chiger – ocalonej żydowskiej dziewczynce, która w czasie wojny przeżyła 14 miesięcy w kanałach)
 • Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia – red. Stanisław Manterys (o polskich dzieciach, które w 1944 r. wysłano z Iranu do Nowej Zelandii)
 • Szalone noce. Ostatnie chwile wielkich mistrzów – Joyce Carol Oates  (bohaterami opowiadań jest pięcioro wielkich ludzi pióra: Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Mark Twain, Henry James i Ernest Hemingway)
 • Ciężar nieważkości. Opowieść pilota-kosmonauty – Mirosław Hermaszewski
 • 200 uczonych w anegdocie – Andrzej  Wróblewski

HISTORIA

 • Niezłomny – Laura Hillenbrand
 • Stalingrad – Antony Beevor
 • Czerwiec ’56 – praca zbiorowa
 • Depesze – Michael Herr
 • Królestwo za mgłą – Michał Wójcik, Zofia Posmysz
 • Przewodnik po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca ’56 – Patrycja W. Wasielewska
 • Sfinks. Tajemnice historii 1 – Hans Christian Huf
 • Złodzieje z Bagdadu – Matthew Bogdanos
 • Losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej – E. Pawłowski, Z. Wawer (red.)
 • Wypędzeni. Lager in Konstantinow – Marianna Grynia
 • Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej – praca zbiorowa
 • Spór o Polskę 1989‒99. Wybór tekstów prasowych – praca zbiorowa (red. P. Śpiewak)
 • Polskie państwo podziemne – A. Pietrowicz, J. Matysiak
 • Polskie państwo podziemne w Wielkopolsce – A. Pietrowicz, J. Matysiak
 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego – R. Wnuk (red.)
 • Pieśń nieśmiertelna – praca zbiorowa
 • Kronika Miasta Poznania – seria
 • Wojny, które zmieniły świat – seria, filmy DVD (i wiele innych filmów; patrz: Filmoteka, wideoteka)
 • Wielka ucieczka. Prawdziwa historia – Guy Walters
 • Sieć. Ostatni bastion SS – Bogusław Wołoszański
 • Tajna wojna Churchilla – Bogusław Wołoszański
 • Twierdza szyfrów – Bogusław Wołoszański
 • Józef Piłsudski. Życie prywatne Marszałka. Fakty i tajemnice – Sławomir Koper
 • Ja, Klaudiusz – Robert Graves (powieść historyczna)
 • Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne – Benjamin Weiser
 • Tajemnicze historie. Ludzie, miejsca i osobliwości zasypane piaskami czasu – Brian Haughton
 • Żelazna ręka Marsa – Lindsey Davis
 • Pompeje. Życie rzymskiego miasta – Mary Beard
 • Warszawskie gry wojenne. Wspomnienia z lat wojny – Edmund Baranowski, Juliusz Kulesza
 • Sprawa honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny światowej – Lenne Olson, Stanley Cloud
 • Powstanie ’44 – Norman Davies
 • Ostateczna bitwa. Okinawa 1945 – Bill Sloan
 • Czterdzieści twardych. Wojenne losy Polaków i Żydów – Barbara Stanisławczyk
 • Hitler i tajne stowarzyszenia – Philippe Valode
 • Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen – Guy Walters
 • Towarzysz J – Tajemnice szefa rosyjskiej siatki szpiegowskiej – Pete Earley
 • Kiedy Bóg odwrócił wzrok. Odyseja wojenna, wygnanie i wybawienie – Wiesław Adamczyk
 • Chłopcy Murrowa. Na frontach wojny i dziennikarstwa – Lynne Olson, Stanley Cloud
 • Zmienne oblicze wojny – Martin van Creveld
 • Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia – praca zbiorowa (red. Stanisław Manterys)
 • Białe Plamy – Czarne Plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 – Adam Rotfeld, Anatolij Torkunow
 • Akta Litwinienki – Martin Sixsmith
 • Europa. Rozprawa historyka z historią – Norman Davies
 • Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji – Orlando Figes
 • Tajne akta Zimnej Wojny  1945-1991 – Norman Friedman
 • Dług honorowy – Robert F. Karolevitz, Ross S. Fenn
 • Katyń. Zbrodnia i kłamstwo – Tadeusz Kisielewski
 • Sprawczynie – Kathrin Kompisch
 • Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia – Jerzy Grabus
 • Enigma. Bliżej prawdy – Marek Grajek
 • Tajemnica Enigmy (t. 7 kronik: Reporter) – praca zbiorowa
 • Krew królów. Dramatyczne dzieje hemofilii w europejskich rodach książęcych – Jurgen Thorwald

i wiele innych… 

FILM, TEATR, MALARSTW0, ARCHITEKTURA

 • Ah! Film Posters in Poland – Dorota Folga-Januszewska
 • Dr House. Oficjalny przewodnik po serialu – Ian Jackman
 • Leksykon gatunków filmowych – Marek Hendrykowski
 • Słownik adaptacji filmowych – Andrzej Kołodyński, Konrad Zarębski
 • Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu – Dariusz Kosiński, Anna Wypych-Gawrońska, Anna Stafiej i inni
 • Słownik wiedzy o filmie. Od braci Lumiere do Pedro Almodovara – Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz
 • Kino bez tajemnic – Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Kleksa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski
 • Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty – TadeuszLubelski
 • Język filmu – Jerzy Płażewski
 • Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk – Alina Biała
 • 1001 obrazów, które warto w życiu zobaczyć – Stephen Farthing (red.)
 • Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów – Patrick de Rynck
 • Miłość w poezji i malarstwie – Justyna Chłap-Nowakowa
 • Historia piękna – Umberto Eco
 • Architektura. Style i detale – Emily Cole
 • Jak czytać architekturę. Najważniejsze informacje o stylach i detalach – Carol Davidson Cragoe
 • Historia sztuki. Malarstwo, rzeźba, architektura – praca zbiorowa; Jacek Dębicki i in.

FOTOGRAFIA

 • ABC CorelDraw X6 PL – Roland Zimek
 • Photoshop. Od pomysłu do projektu – Tomasz Gądek
 • Photoshop. Pikantne efekty specjalne – Corey Barker
 • Zaklęcia photoshopa. Edycja zdjęć – Anna Owczarz-Dadan
 • Uchwycić moment. Sekrety zdjęć jednego z najlepszych światowych fotografów – Joe McNally
 • Poezja obrazu. Nowe spojrzenie na kreatywną fotografię – Chris Orwig
 • Ekspozycja bez tajemnic – Bryan Peterson
 • Pracując ze światłem. Warsztaty fotografii krajobrazowej – Joe Cornish, Charcie Waite, Dawid Ward, Eddie Ephraums
 • Fotografia cyfrowa dla nastolatków – Marc Campbell, Dave Long

POEZJA

 • Miłosz. Wiersze wszystkie – Anna Szulczyńska (red.)
 • Najpiękniejsze wiersze – Bolesław Leśmian
 • Wiersze – Jonasz Kofta
 • Miłość w poezji i malarstwie – Justyna Chłap-Nowakowa
 • Dorzecze Różewicza – praca zbiorowa
 • Dwukropek – Wisława Szymborska
 • Tutaj – Wisława Szymborska
 • Tutaj / Here – Wisława Szymborska
 • Wiersze wybrane – Wisława Szymborska
 • Wystarczy – Wisława Szymborska
 • Biedroneczko leć do nieba – Jan Twardowski
 • Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza – Marek Zaleski
 • Wiersze zebrane – Ryszard Kapuściński
 • Niewidzialna ręka – Adam Zagajewski
 • Poezje wybrane – Stanisław Grochowiak
 • Utwory wybrane – Krzysztof Kamil Baczyński
 • Wybór poezji – Krzysztof Kamil Baczyński

i wiele innych… 

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

 • Sekrety amerykańskich milionerów –  Thomas J. Stanley
 • Energia jądrowa wczoraj i dziś – Grzegorz Jezierski
 • ABC CorelDraw X6 PL – Roland Zimek
 • Mózg – Michael O’Shea
 • Jak uczy się mózg – Manfred Spitzer
 • Psychologiczne mechanizmy reklamy – Dariusz Doliński
 • Psychologia pamięci – Maria Jagodzińska
 • Sześć kapeluszy myślowych – Edward de Bono
 • Optymizmu można się nauczyć – Martin E. P. Seligman
 • Zatracona sztuka słuchania – Michael P. Nichols
 • Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe – Tony Buzan
 • ADHD u dorosłych. Poradnik – Jak z tym żyć– Sabine Bernau
 • Kurs myślenia – Edward de Bono
 • Myśleć jak Leonardo da Vinci. Siedem kroków do genialności – Michael J. Gelb
 • Potęga i piękno. Ekstremalne zjawiska w kosmosie – Bryan Gaensler
 • Historia podboju kosmosu (seria) – Robert Godwin, Tim McElyea, Steve Whitefield
 • Dlaczego jesteśmy. Cud powstania życia na Ziemi – John Gribbin
 • Teoria względności dla dociekliwych – Daniel F. Styer
 • Gorący, płaski i zatłoczony. Dlaczego potrzebna jest nam zielona rewolucja – Thomas L. Friedman
 • Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny „państwa środka” – Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard

i wiele innych… 

Filmoteka, Wideoteka, Audioteka Szkolna

PŁYTY DVD, CD ORAZ KASETY MAGNETOFONOWE I VHS DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

BIBLIOTEKA GAZETY WYBORCZEJ (OMÓWIENIE LEKTUR + FILM DVD)

 • „Pan Tadeusz”
 • „Ludzie bezdomni”
 • „Wesele”
 • „Ferdydurke”
 • „Przedwiośnie”
 • „Dziady”
 • „Lalka”
 • „Chłopi”
 • „Folwark zwierzęcy”
 • „Granica”
 • „Pożegnanie z Marią”
 • „Noce i dnie”
 • „Popiół i diament”
 • „Proces”
 • „Nad Niemnem”
 • „Dżuma”
 • „Syzyfowe prace”
 • „Krzyżacy”
 • „Wierna rzeka”
 • „Panny z Wilka”
 • „Stary człowiek i morze”
 • „Moralność pani Dulskiej”
 • „Faraon”
 • „Hamlet”
 • „Zemsta”

FILMOTEKA POLSKA (FILMY DVD)

 • „Tango”
 • „Rejs”
 • „Struktura kryształu”
 • „Nienormalni”
 • „Z punktu widzenia nocnego portiera”
 • „Cześć Tereska”
 • „Popiół i diament”
 • „Rodzina człowiecza”
 • „Jak być kochaną”
 • „Portret własny”
 • „Historia kina w Popielawach”
 • „Oczy urocze”
 • „Żywot Mateusza”
 • „Schody”
 • „Arka”
 • „Krótka historia jednej tablicy”
 • „Chleb”
 • „Wszystko może się przytrafić”
 • „Szczurołap”
 • „Siedem kobiet w różnym wieku”
 • „Urząd”
 • „Defilada”
 • „Egzamin dojrzałości”
 • „Człowiek z marmuru”
 • „Dokąd”
 • „Usłyszcie mój krzyk”
 • „Fotoamator”
 • „Eroica”
 • „Ostry film zaangażowany”
 • „Zezowate szczęście”
 • „Fotel”
 • „Hydrozagadka”
 • „Polska kronika non-camerowa nr 1”
 • „Dług”
 • „Nasza ulica”
 • „Sól ziemi czarnej”
 • „Jestem zły”
 • „Abel, twój brat”
 • „Męska sprawa”
 • „Ucieczka z kina “Wolność”
 • „Exit”
 • „Aria dla atlety”
 • „ Dziewczyny do wzięcia”
 • „Amator”
 • „Ćwiczenia warsztatowe”
 • „Deja vu”
 • „Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów”
 • „Brzezina”
 • „Łagodna”
 • „Gry uliczne”
 • „Strojenie instrumentów”
 • „Iluminacja”
 • „Prekursor”
 • „Zmruż oczy”
 • „Gadające głowy”

FILMY I SERIALE

 • „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” – serial (odc. 1-13) reż. J. Sztwiertnia (DVD)
 • „Sami swoi”– reż. S. Chęciński (DVD)
 • „Braveheart”– reż. M. Gibson (DVD)
 • „Katyń”– reż. A. Wajda (DVD)
 • „Panny z Wilka” – reż. A. Wajda (VHS)

AUDIOBIBLIOTEKA LITERATURY (AUDIOBOOKI – MP3)

 • „Lalka”
 • „Chłopi”
 • „Przedwiośnie”
 • „Nad Niemnem”
 • „Cierpienia młodego Wertera”
 • „Kordian”
 • „Mistrz i Małgorzata”
 • „Zbrodnia i kara”

BIBLIOTEKA GAZETY WYBORCZEJ (AUDIOBOOKI – MP3)

 • „Cesarz”
 • „Wojna futbolowa”
 • „Szachinszach”
 • „Imperium”

WOJNY KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT (FILMY DVD)

 • „Wojna trojańska”
 • „Wyprawy krzyżowe”
 • „Rewolucje w Rosji”
 • „Barbarzyńcy”
 • „Wojna secesyjna”
 • „I Wojna Światowa”
 • „Wyprawa Aleksandra Wielkiego”
 • „II Wojna Światowa”
 • „Wojny z Indianami w Ameryce Północnej”
 • „Zimna wojna”
 • „Korea i Wietnam”
 • „Wojny rzymskie i Juliusz Cezar”
 • „Hiszpańskie podboje w Ameryce Południowej”
 • „Ameryka – wojna o niepodległość”
 • „Środkowy Wschód – wojny”
 • „Wojny brytyjskie”
 • „Wojna osiemdziesięcioletnia”

PIERWSZA POMOC (DVD)

 • „Przedmedyczne zabiegi ratujące życie”
 • „(Nie)bezpieczny dom”
 • „(Nie)bezpieczna szkoła”
 • „(Nie)bezpieczna ulica”