Opiekun Samorządu Szkolnego

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego 

Sekretarz Samorządu Szkolnego

Sekcja

DEKORACYJNA

 • prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego
 • dekorowanie szkoły
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów plastycznych
 • przygotowanie plakatów okolicznościowych
 • organizacja wystaw tematycznych

Sekcja

KRONIKARSKA

 • prowadzenie kroniki szkolnej
 • dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z różnego typu wydarzeniami na terenie szkoły
 • zbieranie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły
 • dbanie o pozytywny wizerunek szkoły wśród rówieśników

Sekcja

PROMOCYJNA

 • zachęcanie uczniów do działania na rzecz szkoły
 • współpraca z gazetką szkolną
 • dbanie o stronę internetową szkoły
 • godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem
 • informowanie uczniów o działalności SU

Sekcja

KULTURALNO - ROZRYWKOWA

 • organizowanie imprez i konkursów szkolnych
 • przygotowanie programów artystycznych na specjalne okazje
 • pilnowanie porządku podczas różnego typu uroczystości szkolnych
 • pozyskiwanie funduszy na działalność SU

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU