Nasi chłopcy z 1T6 Juliusz Pogorzelski i Stanisław Woźniak o profilu technik energetyk przeszli do II etapu konkursu ENEI.

Decyzją Komisji Konkursowej do II etapu Konkursu „Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.” zakwalifikowało się 6 drużyn.

Stawka była bardzo wyrównana, Komisja Konkursowa oceniając prace brała pod uwagę m.in. poziom merytoryczny, bezbłędność i estetykę wykonania pracy, kompletność i innowacyjność przedstawionego zagadnienia.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz opiekunom, którzy wzięli udział w I edycji Konkursu i zaangażowali się w tworzenie wartościowych prac.

Komisja Konkursowa najwyżej oceniła 6 prac:

„Elektromobilność w SmartCity” –  Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy

„Ekologiczne miasto przyszłości”- Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie” w Połańcu

„Czy sieć Smart Grid na pewno jest bezpieczna?” Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

„Wizja Energetyki Przyszłości” – Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie

„Energetyka odnawialna. Czy to ma sens? – Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu

„Współpraca fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej z siecią niskiego napięcia” – Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży