mgr Renata Zawadzka-Kwaśnioch

Pedagog Szkolny

godziny przyjęć:

  • poniedziałek  9:30 – 15:00
  • wtorek  9:00 – 12:00
  • środa  11:00 – 15:30
  • czwartek 9:00 – 14:00
  • piątek  9:00 – 13:00
Mail

W bieżącym roku szkolnym  kontynuowane  będą  działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

  • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
  • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery,
  • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły,
  • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez poradnictwo indywidualne. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach.

Zapraszam do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.