ERASMUS+ Spotkanie projektowe w Bułgarii

Drugie spotkanie w ramach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyło się w dniach 31.05.- 06.06.2018r. w Berkovitsy w Bułgarii. Zgodnie z obowiązującym zwyczajem rozpoczęto od uroczystego powitania uczestników przez Panią Dyrektor oraz władze lokalne. Następnie obejrzeliśmy program artystyczny  oraz zwiedziliśmy szkołę. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie swoich szkół i krajów. Aby wzmocnić ducha…