Polska ERASMUS+ 14-20.10 2018

Trzecie spotkanie w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyło się w Polsce w dniach 14-20 października 2018r. W części oficjalnej przedstawiono prezentację multimedialną zwracając uwagę na charakter szkoły i nauczane zawody. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele miasta związani z poznańską oświatą. W przemówieniu pani Dyrektor i przedstawiciela oświaty podkreślono ważną…