EKOPRACOWNIA

EKOPRACOWNIA Już od 2 października działa w naszej Szkole ekopracownia edukacyjna „Zaprzyjaźnij się z OZE” w sali 305 w ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Podczas uroczystości otwarcia ekopracowni zaprezentowany został nowy sprzęt – dwa stanowiska do badania charakterystyki paneli fotowoltaicznych firmy PPU Micro oraz dwa stanowiska z zestawami ćwiczeń z odnawialnych źródeł energii…