Erasmus+ Villafranca de Cordoba w Hiszpanii

Pierwsze spotkanie projektowe inicjujące dwuletnią współpracę partnerów z Hiszpani, Bułgarii, Włoch, Turcji i Polski  odbyło się w dniach  29.11. – 01.12.2017 roku w Villafranca de Cordoba w Hiszpanii. Celem spotkania było omówienie założeń projektu oraz sposobów i poszczególnych etapów ich realizacji. Jako że projekt zakłada w efekcie finalnym nakręcenie filmu stanowiącego o nietolerancji i nierówności,…

Turcja – Międzynarodowe spotkanie projektowe

W dniach od 30 maja do 3 czerwca odbyło się 2 międzynarodowe spotkanie projektowe w szkole partnerskiej w Turcji. Zgodnie z tradycją zostaliśmy przywitani w Ozel Doga Anadolu Lesesi w Kutahyi przez władze szkoły. Towarzyszyły temu występy taneczne uczniów prezentujących swoje tańce narodowe i oprowadzenie po szkole.  Gospodarze w części oficjalnej zorganizowali spotkania z lokalnymi…

Erasmus+ Hiszpania 31.03 – 6.04.2019

Hiszpania 31 marca – 6 kwietnia 2019  – Szkolenie w ramach działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami – LTT Czwarte spotkanie projektowe w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyło się w dniach od 31 marca do 6 kwietnia 2019 roku w Villafranca de Cordoba w Hiszpanii. Oficjalne powitanie rozpoczęła Pani Dyrektor…

Polska ERASMUS+ 14-20.10 2018

Trzecie spotkanie w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyło się w Polsce w dniach 14-20 października 2018r. W części oficjalnej przedstawiono prezentację multimedialną zwracając uwagę na charakter szkoły i nauczane zawody. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele miasta związani z poznańską oświatą. W przemówieniu pani Dyrektor i przedstawiciela oświaty podkreślono ważną…

ERASMUS+ Spotkanie projektowe w Bułgarii

Drugie spotkanie w ramach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyło się w dniach 31.05.- 06.06.2018r. w Berkovitsy w Bułgarii. Zgodnie z obowiązującym zwyczajem rozpoczęto od uroczystego powitania uczestników przez Panią Dyrektor oraz władze lokalne. Następnie obejrzeliśmy program artystyczny  oraz zwiedziliśmy szkołę. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie swoich szkół i krajów. Aby wzmocnić ducha…

Erasmus+ we Włoszech w dniach 11-17.03 2018

Pierwsze spotkanie w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyło się w szkole partnerskiej w Campobasso we Włoszech w dniach 11-17 marca 2018r. Celem spotkania było zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pisaniem scenariusza i technikami kręcenia filmów. Spotkanie zostało zainicjowane przemówieniem powitalnym burmistrza Campobasso Pana Antonio Battista. Pan burmistrz podkreślił jak…

Wartości europejskie w filmach narodowych

Technikum Energetyczne od września 2017 r. realizuje projekt Erasmus +  Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji na realizację międzynarodowego projektu „Sharing European Values by National Films” – „Wartości europejskie w filmach narodowych”. Naszymi partnerami są uczniowie i ich opiekunowie z następujących szkół: OU…

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

PLAKAT PROJEKTU Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019 BUDŻET PROJEKTU: Wartość…