Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt technologiczny

Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Okres realizacji: 2017-2022 Wartość projektu: 17 759 933,02 zł Kwota dofinansowania: 15 095 943,05 zł Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość  i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i…

Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania

Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania” Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021 Całkowita wartość projektu: 515 175,75 zł Dofinansowanie projektu z UE: 437 899,38 zł Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020…

Wartości europejskie w filmach narodowych

Technikum Energetyczne od września 2017 r. realizuje projekt Erasmus +  Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji na realizację międzynarodowego projektu „Sharing European Values by National Films” – „Wartości europejskie w filmach narodowych”. Naszymi partnerami są uczniowie i ich opiekunowie z następujących szkół: OU…

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

PLAKAT PROJEKTU Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019 BUDŻET PROJEKTU: Wartość…